Notowania gieldowe
Data otwarcia:
Cena otwarci
Zmiana
Obroty
Kurs MIN[PLN]
Kurs MAX[PLN]
Either the url or the structure of the file is wrong.
Press informacja

Pfleiderer Group S.A.

Pfleiderer Group S.A.

Pfleiderer Group S.A.: wzrost przychodów i EBITDA w I półroczu 2018

  • Przychody Pfleiderera w I półroczu zwiększyły się o 5,4% do 533,2 miliona euro, napędzane podwyżkami cen i sprzedażą produktów z wartością dodaną
  • EBITDA w pierwszym półroczu wzrosła o 5% r/r do 69,4 miliona euro
  • Wyniki finansowe pod wpływem drożejących surowców i różnic kursowych
  • Pfleiderer realizuje strategię rozwoju nakierowaną na wzrost efektywności i rentowności

 

30.09.2018, Wrocław – Pfleiderer, wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa w Europie, opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2018. Pfleiderer wypracował w pierwszym półroczu 533,2 miliona euro przychodów, głównie dzięki podwyżkom cen i rosnącej sprzedaży produktów z wartością dodaną. EBITDA wyniosła w tym okresie 69,4 miliona euro, a zysk netto 5,8 miliona euro.

Przychody w górę

W drugim kwartale br. przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3% do 264,4 miliona euro z 253,6 miliona euro w analogicznym okresie 2017 r. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (46%), Polska (24%) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22%). Co istotne, sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie za 64% przychodów Pfleiderera. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na przykład płyty wiórowe surowe (RCB).

Z kolei wynik EBITDA w drugim kwartale br. wyniósł 32,9 miliona euro w porównaniu do 35,3 miliona euro rok temu. Zysk EBITDA „like-for-like” w drugim kwartale br., po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 miliona euro rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno AG, wyniósł 33,5 miliona euro i był wyższy o 12,4% niż przed rokiem. Ponadto pozytywny wpływ na wynik EBITDA w drugim kwartale 2017 r. miało wyksięgowanie ok. 5,5 miliona euro na skutek zmian w niemieckich regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii. W drugim kwartale br. Grupa miała 1,6 miliona euro straty netto wobec 8,3 miliona euro zysku netto rok wcześniej za sprawą negatywnego wpływu różnic kursowych.

W pierwszym półroczu tego roku przychody Grupy Pfleiderer ze sprzedaży wzrosły o 5,4% do 533,2 miliona euro z 506 miliona euro rok wcześniej. Zysk netto w tym okresie wyniósł 5,8 miliona euro wobec 18,6 miliona euro w pierwszej połowie 2017 r., na co również silny wpływ miały niekorzystne różnice kursowe. Natomiast wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2018 zwiększył się do 69,4 miliona euro z 66,1 miliona euro, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

"Pierwsze półrocze było wymagające dla naszej branży. Nadal mamy do czynienia z mocnym wzrostem cen surowców, na nasze wyniki wpłynęły też zdarzenia jednorazowe. Mimo to wygenerowaliśmy większe przychody, a oczyszczona EBITDA w drugim kwartale była wyższa o ponad 12% niż przed rokiem. Będziemy ograniczać drożejące surowce poprzez inteligentną politykę cenową i rozwój asortymentu produktów. Widzimy duży potencjał w produktach z wartością dodaną, dlatego zainwestowaliśmy m.in. w nową linię lakierniczą w Leutkirch. Dalsze działania optymalizacyjne i wzrost mocy produkcyjnych będą wspierać nasze wyniki, jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów.”–  mówi  Tom  K.  Schäbinger, Prezes Zarządu Pfleiderer Group S.A.

Na ścieżce wzrostu

Pfleiderer realizuje ogłoszoną rok temu strategię rozwoju zmierzającą do poprawy rentowności i konkurencyjności Grupy w Polsce i Europie. Działania optymalizacyjne mają sprawić, że na koniec 2021 r. Pfleiderer wypracuje ok. 1,2 miliarda euro przychodów i marżę EBITDA na poziomie co najmniej 16%. Filarem strategii są inwestycje w nowe technologie i rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie produktów z wartością dodaną, które mają wspierać wyniki Grupy w kolejnych latach.

Nakłady inwestycyjne w 2018 r. mogą wynieść łącznie ok. 75 milionów euro, a w pierwszym półroczu sięgnęły 27,3 miliona euro. Pfleiderer uruchomił w tym okresie nową linię lakierniczą w Leutkirch w ramach inwestycji o wartości 13,9 miliona euro. W efekcie, Pfleiderer zwiększył zdolności produkcyjne wysokomarżowych wyrobów. Ponadto Pfleiderer zainwestował w rozwój instalacji do recyklingu drewna w Neumarkt, co przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji.

Presja surowcowa

Od kilkunastu miesięcy produkcja materiałów drewnopochodnych jest pod wpływem silnego wzrostu cen surowców, a zwłaszcza chemikaliów i energii elektrycznej. Pfleiderer przeciwdziała presji kosztowej stawiając na rozwój oferty wysokomarżowych produktów z wartością dodaną i kontrakty o wyższej rentowności m.in. w segmencie statków i wind. Oprócz rozszerzenia asortymentu o produkty z wyższą marżą, Grupa dostosowuje politykę cenową do trendów w surowcach, jednak pełne efekty tych działań mogą przesunąć się na kolejne kwartały.

Atrakcyjna dywidenda

Ważnym elementem strategii jest również kreowanie wartości dla akcjonariuszy. W czerwcu br. podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze Pfleiderer Group S.A. zdecydowali o wypłacie 71,2 miliona zł dywidendy (1,20 zł na akcję) z zysku netto za 2017 rok, co stanowi wzrost o 9,1% r/r. Stopa dywidendy wyniosła 3,2% (przy kursie oscylującym wokół 37 zł za akcję). Intencją Spółki jest kontynuowanie atrakcyjnej polityki dywidendowej.

Skup akcji

Podczas czerwcowego WZA akcjonariusze Pfleiderer Group S.A. uchwalili również program skupu akcji własnych. W sierpniu Spółka nabyła 7.543.268 akcji własnych (11,66% kapitału zakładowego Spółki) po 40 zł za sztukę, tym samym oferując ok. 7% premii w stosunku do ceny rynkowej. Popyt na walory Spółki znacznie przewyższył liczbę akcji dostępnych w ofercie, a stopa redukcji wyniosła 40,68%. Skup akcji o łącznej wartości ok. 300 milionów zł został sfinansowany poprzez podwyższenie kwoty kredytu zabezpieczonego.

X