Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-21
Cena otwarci
36.5
Zmiana
-0.68
Obroty
8.21
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Właściwości
przeznaczone do kontaktu z żywnością
Certyfikaty
Dostępne w jakości PEFC™
Wyróżnienia
pro-K Award 2017 Interzum Award 2017

Element Duropal SolidColor P2

Płyta kompozytowa z płyty wiórowej typu P2, obustronnie pokryta Duropal HPL SolidColor. Trwała powierzchnia i sprawdzony materiał nośny zapewniają najwyższą jakość i estetykę.

Obszary zastosowania: Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kulturalnych i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddawanych dużym wahaniom klimatycznym w obszarze temperatury i wilgotności powietrza.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.800 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM | VV | XM
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 HG
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 SM | VV
5.600 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).

Obróbka

 • W zakresie obróbki laminatów HPL Duropal SolidColor obowiązują wszystkie zalecenia dotyczące obróbki normalnych laminatów HPL Duropal.
 • Wydrążenia: Firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności za szkody takie jak np. pęknięcia będące następstwem wydrążeń w płytach HPL Duropal SolidColor. Jeżeli ze względu na rodzaj obróbki w szczególnych sytuacjach wydrążenia są konieczne, to dla zmniejszenia ryzyka pęknięć trzeba bezwzględnie przestrzegać zamieszczonych poniżej informacji.
 • Zadziory można usuwać w standardowy sposób frezami stożkowymi lub czworokątnymi z powłoką z węglików spiekanych.
 • Większe fazowania (45°) można nacinać w punkcie wierzchołkowym.
 • Należy pamiętać, że ze względów wizualnych szerokie fazowania wymagają dużego nakładu na obróbkę precyzyjną. Zapewnić odpowiednie parametry silników frezarskich. Narzędzia frezarskie z powłoką z węglików spiekanych o znacznej precyzji bicia promieniowego są wymagane, aby uniknąć śladów karbowania. W obrębie narożników i punktów przecięć prędkość obróbki trzeba zmniejszyć, w przeciwnym razie może nastąpić wyłamanie materiału.
 • Dla uzyskania większej gładkości po zakończeniu frezowania powierzchnię należy zeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 200-400 lub wypolerować.
 • Zgodnie z naszym stanem wiedzy intensywne polerowanie frezowanych krawędzi jest możliwe z użyciem wosków canauba.

Maszyny i narzędzia

 • Laminat HPL Duropal SolidColor jest nieco twardszy i bardziej kruchy niż tradycyjne laminaty HPL Duropal, mimo to podczas jego obróbki narzędzia frezarskie i pilarskie wykazują tylko nieznacznie większe zużycie.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabudowa i montaż

 • Przed rozpoczęciem montażu wymagane jest odpowiednie, kilkudniowe kondycjonowanie wszystkich elementów systemu (np. elementów zabudowy ściennej, konstrukcji nośnej). W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Z płyt zabezpieczonych foliami ochronnymi folie należy usunąć w tym samym czasie z obu stron płyty, aby zapobiec wypaczaniu. Folię ochronną usuwa się przed użyciem produktu – jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dostawy.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
 • Materiał nieodpowiedni do zastosowań w warunkach znacznych wahań temperatury i wilgotności powietrza.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Ze względu na skład materiałowy barwiony laminat jest nieco twardszy i bardziej kruchy od laminatów tradycyjnych z ciemnym rdzeniem z żywicy fenolowej, a w przypadku zmian klimatycznych podlega wyraźnym zmianom wymiarów.
 • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
 • Unikać składowania w bezpośrednim otoczeniu bram wjazdowych, np. w strefie załadunku i rozładunku.
 • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
 • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię zewnętrzną można czyścić wodą i łagodnymi środkami czyszczącymi. Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia podajemy w naszej instrukcji "Zalecenia do czyszczenia płyt Duropal HPL & DecoBoard".
 • Dalsze informacje są dostępne w zaleceniach w instrukcji "Czyszczenie płyt HPL" na stronie (www.icdli.com).

Utylizacja

 • Odzysk energetyczny w przemysłowych instalacjach spalania przy temperaturach ponad 700 °C.

Bank Oszczędnościowy Böblingen
 • 2014
 • ©Roland Halbe Architekturfotografie

Meble

Użyte produkty

Użyte dekory i struktury

X