Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-20
Cena otwarci
36.75
Zmiana
-0.27
Obroty
3.45
Kurs MIN[PLN]
36.75
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz Zabudowa wnętrz statków
Właściwości
przeznaczone do kontaktu z żywnością trudno zapalne
Certyfikaty
IMO Approval

Duropal flameprotect compact IMO

Płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej w klasyfikacji IMO "Low Flame-Spread Surface Material". Jednorodny biały rdzeń płyty zbudowany jest ze składników mineralnych i pokryty dwustronnie dekoracyjną powierzchnią melaminową.

Obszary zastosowania: Do uniwersalnego stosowania w prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. W szczególności tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania i w stosunku do designu i łatwości czyszczenia. Materiał znajduje zastosowanie w dekoracyjnym wykończaniu wnętrz statków, wyposażenia i pokryć ściennych oraz w korytarzach i klatkach schodowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.800 2.070 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 HG | MP | SM | VV

Gęstość

 • 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Klasyfikacje dotyczące budowy statków

 • Low Flame-Spread Surface Material (MED)
 • Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
 • Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).

Maszyny i narzędzia

 • Obróbka jest możliwa na wszystkich tradycyjnych urządzeniach i centrach obróbkowych do materiałów drewnopochodnych.
 • Pilarka do rozdzielania płyt:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Posuw: w przypadku pojedynczych cięć do 100 m/min, w pakiecie do 70 m/min;
  - Występ tarczy: 15-30 mm
  Tarczowa pilarka formatowa:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Występ tarczy: 15-30 mm

Obróbka krawędzi

 • Nie zalecamy powlekania krawędzi.
 • Do klejenia krawędzi zaleca się kleje topliwe EVA i PUR.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do materiałów drewnopochodnych, laminatów kompaktowych i płyt mineralnych.
 • Do mocowania okładzin ściennych służą również podcięte elementy kotwiące, np.
  - klinowa podcięta kotwa fasadowa: głębokość osadzenia 7 mm dla płyty 9 mm, obciążenie niszczące 1,7 kN
  - klinowa podcięta kotwa fasadowa: głębokość osadzenia 5 mm dla płyty 9 mm, obciążenie niszczące 1,3 kN

Zabudowa i montaż

 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki. W szczególności trzeba uwzględnić charakterystyczne właściwości materiału wynikające z dużej zawartości minerałów.
 • Przed rozpoczęciem montażu wymagane jest odpowiednie, kilkudniowe kondycjonowanie wszystkich elementów systemu (np. elementów zabudowy ściennej, konstrukcji nośnej). W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zapewnić dobrą wentylację i jednakowe warunki klimatyczne z obu stron zamontowanych płyt. Aby była zapewniona dostateczna cyrkulacja powietrza, pusta przestrzeń powinna mieć szerokość min. 20 mm. W poziomych konstrukcjach nośnych oraz na górnych i dolnych obrzeżach zabudowy ściennej trzeba zastosować przerwy, aby zapewnić możliwość wentylacji pionowej. Unikać bezpośredniego mocowania do podłoża bez zachowania szczeliny powietrznej.
 • Zabezpieczyć konstrukcję nośną przed korozją.
 • Podłoże nie może być wilgotne ani niestabilne. Zapewnić minimalną nośność i stateczność dostosowaną do rodzaju użytkowania.
 • Nowe ściany (murowane, betonowe lub tynkowane) zawierają znaczne ilości wilgoci, dlatego przed rozpoczęciem zabudowy muszą zostać całkowicie osuszone.
 • Zapewnić wystarczającą możliwość poruszania się zamontowanych płyt, otwory muszą być większe o ok. 0,5 mm.
 • Należy zwrócić uwagę na to, że nie można zapobiec wydłużaniu wszystkich zamontowanych elementów płytowych. W przypadku łączenia z innymi materiałami zwrócić uwagę na ewentualne różne współczynniki rozszerzalności.
 • Nie narażać materiału na oddziaływanie wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym i cieplnym, wskutek których temperatura powierzchni długotrwale przekracza 70°C.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu zabezpieczonym folią z tworzywa sztucznego, z krawędziami zrównanymi w jednej płaszczyźnie. Najwyżej położoną płytę przykryć na całej powierzchni folią i płytą ochronną.
 • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

BHP i ochrona zdrowia

 • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza.
 • Podczas czyszczenia pył musi być zasysany, nie zdmuchiwany.
 • Podczas obróbki płyt odzież robocza powinna całkowicie zakrywać części ciała (tułów, nogi, ręce).
 • Stosowanie dostępnych w handlu produktów ochronnych do skóry (kremy itd.).
 • Zalecamy stosowanie maski przeciwpyłowej (P2).
 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi.

Utylizacja

 • Podczas obróbki większych ilości zaleca się zastosowanie osobnego systemu odsysania pyłu. Odpady z płyt i większe ilości pyłu należy gromadzić oddzielnie i osobno utylizować.
 • Kod odpadów na potrzeby składowania: 030199

Statek impreza KOI
 • 2014
 • ©Chantal Weber

Drzwi, zabudowa ścian, meble

Użyte produkty

Użyte dekory

X