Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-20
Cena otwarci
36.8
Zmiana
-0.14
Obroty
9.2
Kurs MIN[PLN]
36.8
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Właściwości
real metal
Certyfikaty
Dostępne w jakości PEFC™

Element płaski Duropal Real Metal P2

Element płaski wykonany z płyty wiórowej oklejony obustronnie Duropal HPL Real Metal.

Obszary zastosowania: Wyłącznie do zastosowania pionowego do wysokiej jakości wykończania wnętrz, sklepów, obiektów targowych, kuchni i mebli pokojowych. Powierzchnie z prawdziwego aluminium nie nadają się do zastosowań poziomych lub obciążonych mechanicznie.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.800 2.070 9,6 | 11,6 | 14,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 HG
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).

Informacje specjalne

 • W przypadku formatu 2.800 x 2.070 mm widoczna jest przebiegająca wzdłuż spoina stykowa folii z prawdziwego metalu (2 pasma) przy ok. 1.380 mm.
 • Cięcie na wymiar niedostępne.
 • Powierzchnie metalowe dostarczane są wyłącznie z folią ochronną odporną na temperaturę do 80°C. Folię ochronną należy usunąć najpóźniej sześć miesięcy po dostawie.

Obróbka

 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych na standardowych maszynach do obróbki drewna.
 • Zalecana obróbka z folią ochronną. Zamknięte w wyrobie zanieczyszczenia, jak i ciężkie lub ostre przedmioty mogą prowadzić do powstawania odciśnień/śladów na powierzchni płyty.
 • W przypadku dalszej obróbki z folią ochronną przestrzegać orientacji wzdłużnej powierzchni dekoracyjnej oraz uwzględnić przebiegającą wzdłużnie spoinę stykową folii metalowej na wysokości ok. 1380 mm (2 wstęgi) w przypadku formatu 2800 x 2070 mm.
 • Ułożenie na stole maszyny prawidłową stroną do góry. Zadziory można usuwać drobnym pilnikiem lub papierem ściernym. Zapobieganie powstawaniu zadziorów poprzez zastosowanie „cięcia ciągnionego” oraz frezowanie z niską prędkością obrotową, w miarę możliwości obróbka współbieżna.

Maszyny i narzędzia

 • Zalecana obróbka na urządzeniach stacjonarnych.

Obróbka krawędzi

 • Odpowiednie są grube i cienkie krawędzie.
 • Do klejenia krawędzi zaleca się kleje topliwe EVA i PUR.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabudowa i montaż

 • Powierzchnie metalowe dostarczane są wyłącznie z folią ochronną odporną na temperaturę do 80°C. Folię ochronną należy usunąć najpóźniej sześć miesięcy po dostawie.
 • W przypadku realizacji rozwiązań z zakresu zabudowy wnętrz, w których wykorzystuje się powierzchnie metalowe, w zestawieniach elementów tworzących optycznie jedną całość należy stosować produkty pochodzące z jednej partii produkcyjnej. W układach oddalonych przestrzennie można stosować również produkty pochodzące z różnych partii.
 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Na płaskich, pełnopowierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią. Magazyny na wolnym powietrzu i tzw. wiaty nie nadają się do tego celu.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Wszelkiego rodzaju plamy usuwać natychmiast po ich powstaniu. Lekkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką i neutralnym/intensywnym środkiem czyszczącym. Nawet w przypadku uporczywych zabrudzeń do czyszczenia używać wyłącznie miękkich tekstyliów. Następnie wytrzeć powierzchnię czystą szmatką. Nie stosować rozcieńczalników ani szorujących lub agresywnych środków czyszczących!
 • Bezwzględnie unikać stosowania środków szorujących oraz szmatek i gąbek ściernych.
 • Czyszczenie powierzchni jest możliwe z wykorzystaniem wody i łagodnych środków do czyszczenia. Szczegółowe informacje są dostępne w naszej publikacji „Reinigungsempfehlung Duropal HPL & DecoBoard” (Zalecenia dla czyszczenia paneli Duropal HPL i DecoBoard”).
 • Dla uzyskania dalszych informacji, należy skorzystać z ulotki "Reinigung von Dekorativem Schichtstoff” (Czyszczenie dekoracyjnych laminatów) (www.pro-hpl.org).

Utylizacja

 • Zaleca się utylizację materiałową lub energetyczną.

X