Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-20
Cena otwarci
36.8
Zmiana
-0.14
Obroty
9.2
Kurs MIN[PLN]
36.8
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Właściwości
antyelektrostatyczne
Certyfikaty
Dostępne w jakości PEFC™

Element płaski Duropal P2 ESA

Element płaski zdolny do odprowadzania ładunków elektrostatycznych wykonany z płyty wiórowej typ ESA, obustronnie oklejony Duropal HPL ESA.

Obszary zastosowania: Wszędzie tam, gdzie trzeba zapobiegać naładowaniu elektrostatycznemu, niezbędne są nasze produkty z systemu ESA. Przewodzące elementy w płycie nośnej i powłoce zapewniają możliwość uziemienia elementów mebli i powierzchni roboczych w strefach ESD, na stanowiskach produkcyjnych i montażowych, w laboratoriach i centrach sterowania.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.800 2.070 20,6 | 26,6 | 30 | 39,6 MP | VV
5.600 2.070 20,6 | 26,6 | 30 | 39,6 MP | VV

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe

Opór przepływu RD

 • 1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)
 • Mierzony na sucho, pomiar napięcia 100 V DC, elektroda cylindryczna, 20-30 °C i 20-50% wilgotności względnej

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).

Informacje specjalne

 • Dostępne dekory: W10140 (Span 140), U12188 (U1188).
 • Inne dekory dostępne na zapytanie.

Obróbka

 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych na standardowych maszynach do obróbki drewna.

Obróbka krawędzi

 • Odpowiednie są grube i cienkie krawędzie.
 • Do klejenia krawędzi zaleca się kleje topliwe EVA i PUR.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabudowa i montaż

 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Podczas konstrukcji i montażu trzeba pamiętać, że w strefach ochronnych ESD (EPA) stanowiska robocze ESD muszą posiadać uziemienie (jednakowy potencjał elektrostatyczny wszystkich elementów). Od strony konstrukcyjnej polega to na połączeniu elementów przewodzących strefy EPA z uziemieniem EPA.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.
 • Więcej informacji i konkretne instrukcje dotyczące realizacji można uzyskać od specjalisty ds. ESD lub z literatury fachowej.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Na płaskich, pełnopowierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią. Magazyny na wolnym powietrzu i tzw. wiaty nie nadają się do tego celu.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Kontakt z wodą i środkami czyszczącymi ograniczać do bardzo krótkiego czasu, unikać pozostawiania na powierzchni kropli i większych ilości wody. Dokładnie i równomiernie wytrzeć powierzchnię suchą, niekłaczącą szmatką.
 • Czyszczenie powierzchni jest możliwe z wykorzystaniem wody i łagodnych środków do czyszczenia. Szczegółowe informacje są dostępne w naszej publikacji „Reinigungsempfehlung Duropal HPL & DecoBoard” (Zalecenia dla czyszczenia paneli Duropal HPL i DecoBoard”).
 • Dla uzyskania dalszych informacji, należy skorzystać z ulotki "Reinigung von Dekorativem Schichtstoff” (Czyszczenie dekoracyjnych laminatów) (www.pro-hpl.org).

Utylizacja

 • Zaleca się utylizację materiałową lub energetyczną.

X