Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Właściwości
przeznaczone do kontaktu z żywnością magnetyczne

Element płaski Duropal Magnet P2

Dekoracyjny magnetyczny element płaski, oklejony obustronnie laminatem wysokociśnieniowym Duropal HPL Magnet o grubości 1,2mm.

Obszary zastosowania: Meble, ścianki działowe i okładziny ścienne z właściwościami feromagnetycznymi, występujące jako wyposażenie sklepów, stoisk targowych, do biur, szkół, przedszkoli, zakładów opiekuńczych, obiektów publicznych itp.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.800 2.070 12,4 | 14,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4 HG | MP | VV

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-2)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.

Informacje specjalne

 • Płyta formatowana posiada krawędź o szerokości ok. 2 cm bez właściwości magnetycznych, którą łatwo rozpoznać.
 • Ze względu na zastosowanie warstwy metalowej nie da się uniknąć różnic w strukturze w stosunku do produktów standardowych.
 • Cięcie na wymiar niedostępne.
 • Do oznaczania dostępnymi w handlu markerami do tablic nadaje się struktura HG, do oznaczania kredą struktury VV i MP.
 • Powierzchnie z prawdziwego aluminium są niedostępne.
 • Inne materiały nośne dostępne na zapytanie.

Obróbka

 • Układanie pojedynczych płyt dobrą stroną do góry.
 • Zachować ostrożność ze względu na możliwość wyrzucania iskier! Wyłączyć odsysanie pyłu.
 • Zalecamy uziemienie obrabianych płyt umożliwiające odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
 • Podczas planowania docięć należy uwzględnić obrzeże płyty formatowej o szerokości ok. 2 cm niewykazujące właściwości magnetycznych.
 • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych na standardowych maszynach do obróbki drewna.

Maszyny i narzędzia

 • Obróbka jest możliwa na wszystkich tradycyjnych urządzeniach i centrach obróbkowych do materiałów drewnopochodnych.

Obróbka krawędzi

 • Nie zalecamy powlekania krawędzi.
 • Odpowiednie są grube i cienkie krawędzie.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabudowa i montaż

 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
 • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Utylizacja

 • Zaleca się utylizację materiałową lub energetyczną.

X