Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-21
Cena otwarci
36.2
Zmiana
-1.5
Obroty
0.04
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty i aplikacje
Firma Pfleiderer w swojej ofercie posiada płyty surowe i pilśniowe, uszlachetnione produkty dekoracyjne, powłoki, elementy HPL i blaty robocze, dzięki czemu jest w stanie zrealizować każdy projekt.
background image
Zastosowania
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Właściwości
przeznaczone do kontaktu z żywnością niska emisja formaldehydu materiały ekologiczne
Certyfikaty
zgodność CE Dostępne w jakości PEFC™

Element płaski Duropal Living P2

Element płaski wykonany z płyty wiórowej typu P2, wiązanej klejem wolnym od formaldehydu wg normy EN 312, obustronnie oklejony Duropal HPL lub Duropal HPL Metallic. Ten produkt wspomaga certyfikację LEED dla konstrukcji w kategoriach zrównoważonego wykorzystania zasobów i jakości pomieszczeń.

Obszary zastosowania: Idealny do stref, w których wymagana jest zmniejszona emisja formaldehydu a liczą się wytrzymałość i jakość. Polecany w szczególności do mebli i dekoracyjnego urządzania wnętrz w budynkach, ocenianych i certyfikowanych wg modelu LEED.
Laminaty z powłoką metaliczną przeznaczone są do tworzenia wymagających kompozycji designerskich w płaszczyźnie pionowej. Nie zaleca się ich wykorzystywania w płaszczyźnie poziomej lub miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

footer image
Format w mm Łączna grubość w mm Struktury
Długość Szerokość
2.650 2.070 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | TC | VV
5.310 2.070 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | TC | VV

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

Zakres CE

 • EN 438-7:2005

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-2)

Bezpieczeństwo produktu

 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).

Informacje specjalne

 • W przypadku zamówień obejmujących łączenie powierzchni poziomych, bardziej narażonych na ścieranie, z dekorami Metallic zalecamy zlecenie wykonania warstwy wierzchniej. Zastrzega się prawo do niewielkich odchyłek kolorystycznych w stosunku do powierzchni bez warstwy wierzchniej.

Obróbka

 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych (HW) lub ostrzami diamentowymi (DP) na standardowych maszynach do obróbki drewna.
 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

Obróbka krawędzi

 • Odpowiednie są grube i cienkie krawędzie.
 • Do klejenia krawędzi zaleca się kleje topliwe EVA i PUR.

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do litego drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabudowa i montaż

 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Z płyt zabezpieczonych foliami ochronnymi folie należy usunąć w tym samym czasie z obu stron płyty, aby zapobiec wypaczaniu. Folię ochronną usuwa się przed użyciem produktu – jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dostawy.
 • Zapewnić wystarczającą możliwość poruszania się zamontowanych płyt. Na złączach płyt należy wykonać szczeliny i otwory przelotowe z nadwyżką wymiarową.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Na płaskich, pełnopowierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią. Magazyny na wolnym powietrzu i tzw. wiaty nie nadają się do tego celu.
 • Płyty najlepiej przechowywać poziomo i bez bezpośredniego kontaktu z podłożem, na suchychdrewnianych przekładkach.
 • Używać przekładek tej samej grubości i układać je w równych odstępach (maks. 80 cm). Ta zasada dotyczy płyt o grubości od 15 mm. W przypadku płyt o mniejszej grubości należy zachować mniejsze odstępy.
 • Jeżeli kilka stosów płyt układa się jedne na drugich, to przekładki należy układać w poprzek płyt (wzdłuż krótszych boków), dokładnie jedna nad drugą. Płyty trzeba układać zrównane krawędziami, aby uniknąć uszkodzeń niezabezpieczonych krawędzi i narożników.
 • Najwyżej położoną płytę trzeba na całej powierzchni przykryć płytą ochronną lub tekturą. Zachować dostateczną odległość od murów i ścian, unikać bezpośredniej styczności.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Zafoliowanych płyt należy użyć najpóźniej 6 miesięcy po dostawie i usunąć z nich folię.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię zewnętrzną można czyścić wodą i łagodnymi środkami czyszczącymi. Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia podajemy w naszej instrukcji "Zalecenia do czyszczenia płyt Duropal HPL & DecoBoard".
 • Dalsze informacje są dostępne w zaleceniach w instrukcji "Czyszczenie płyt HPL" na stronie (www.icdli.com).

Utylizacja

 • Zaleca się utylizację materiałową lub energetyczną.

X