Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-11-09
Cena otwarci
28
Zmiana
0
Obroty
5.21
Kurs MIN[PLN]
27.5
Kurs MAX[PLN]
28.95
Firma

Polityka przedsiębiorstwa

Polityka przedsiębiorstwa

Długotrwałe w perspektywie czasowej myślenie i działanie jest podstawą naszej wizji przyszlości. Również Twój klient ma coraz większą świadomość w odniesieniu do produktów wytwarzanych  w myśl filozofii związanej z zasadami zrównoważonych działań oraz  do produktów związanych ze zdrowym stylem życia.

Pfleiderer zwraca szczególną uwagę przy realizacji wszystkich działań na ich długofalowy charakter. Na wszystkich poziomach - ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, nasze produkty powstają nie tylko z najwyższą starannością, lecz także zgodnie z certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem. W procesie produkcji Pfleiderer zwraca również ogromną uwagę na ekologię, np. płyta LivingBoard klejona bez udziału formaldehydów od niemal czterech dziesięcioleci jest synonimem zrównoważonego procesu budowlanego.

Również jako pracodwaca postępujemy odpowiedzialnie: dbamy w naszym przedsiebiorstwie o kulturę  zaufania opierającą się na działaniach w ramach własnej odpowiedzialności. Działania długofalowe,  z których również Państwo czerpią korzyści to przede wszystkimi produkty przyjazne dla środowiska, zaangażowani pracownicy i maksymalne zadowolenie.

Dlatego przestrzegamy następujących zasad:

Postępowanie zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi jest dla naszej firmy tak samo oczywiste, jak realizacja  wymagań klientów. Ponadto przez cały czas pracujemy nad poprawą naszego przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska oraz w kontekście naszych produktów. Czujemy się zobowiązani do ciągłej poprawy naszych działań związanych z energią, łącznie z jej efektywnym wykorzysataniem przy uwzględnieniu jej zużycia. Dążymy do ciągłego zachowania wysokiego poziomu naszych działań związanych z bezpieczeństwem i dzialaniami organizacyjnym w celu unikania szkód i maksymalnego ograniczania ich skutków.

Naszych pracowników poddajemy regularnym szkoleniom, przekazując im rzetelne i wyczerpujące informacje. W ten sposób promujemy samodzielne i świadome działania. Zobowiązujemy się do zapobiegania wypadkom i zdarzeń z uszczerbkiem dla zdrowia, jak i do stałego ulepszania systemu zarządzania ochroną pracy i wydajności ochrony pracy, jak i do przestrzegania prawnych i innych istotnych dla BHP przepisów.

Przez cały czas nadzorujemy i analizujemy nasze procesy i produkty, dążymy do ciągłego doskonalenia. Chcemy, aby nasi klienci czerpali jak największe korzyści z naszych produktów, ograniczając jednocześnie nieukniony wpływ na środowisko. Już na etapie działań związanych z opracowywaniem naszych produktów i procesów produkcyjnych, dzięki którym możemy spełniać życzenia klientów, tesujemy, jak przyjazne mogą być one dla środowiska. Traktujemy proces jako całość. Przy wyborze naszych dostawców i podwykonawców dużą wagę przywiązujemy naturalnie do ich świadomego postepowania na rzecz środowiska, energii i innych zasobów oraz do bezpieczeństwa pracowników. Cenimy sobie otwarty dialog z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami oraz władzami i opinią publiczną. Informacje na temat oddziaływania wyprodukowanych przez nas  wyrobów oaz oferowanych przez nas usług na środowisko udostępniamy naszym klientom oraz opinii publicznej. Zrównoważona gospodarka leśna oznacza dla nas, iż nie pozyskujemy drewna w następujący sposób:

• drewno z nielegalnego wyrębu

• drewno z terenów, w których pogwałcane są  prawa  związane z tradycją i podstawowe prawa obywatelskie

• drewno z lasów, których szczególne wartości są zagrożone przez gospodarkę leśną

• drewno pochodzące z przekształcania lasów naturalnych w plantacje lub w celach niezwiązanych z gospodarkę leśną

• drewno z lasów, które obsadzane są gatunkami drzew modyfikowanych genetycznie

• drewno z terenów, na których pogwałcane są podstawowe zasady ILO, zdefiniowane w deklaracji ILO dotyczącej podstawowych praw pracowniczych z roku 1998.

Czekamy na kontakt i dialog z Państwem. Zwracamy się do przedstawicieli firm i osób zainteresowanych o przesyłanie zapytań, wskazówek i sugestii na adres info@pfleiderer.com

X