Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-21
Cena otwarci
36.5
Zmiana
-0.68
Obroty
8.21
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Odpowiedzialność

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią od bardzo dawna zajmuje bardzo  ważne miejsce w naszych procesach produkcyjnych. Nasze własne elektrownie w Baruth, Gütersloh i Neumarkt jednoznacznie podkreślają ten fakt.

W ramach zarządzania energią prowadzimy planowanie zasobów energetycznych w konsultacji np. z działami dystrybucji, produkcji i działem handlowym. W ciągu roku planowanie energii poddawane jest ciągłym aktualizacjom w krótkich cyklach przy uwzględnieniu wartości szacowanych i faktycznego zużycia.

W oparciu o wyjściową bazę energetyczną ustaloną dla wszystkich lokalizacji w roku 2011, regularnie określane i analizowane są: zakres i zużycie energii. Utworzone w ten sposób katastry energetyczne poddawane są regularnym aktualizacjom.

Podstawą dla określania potencjału związanego z poprawą  polityki energetycznej jest tworzenie dzięki bazie danych katastrów energetycznych. W ramach analiz energetycznych oceniane są zmiany najważniejszych elementów zarządzania energią jak np. zużycie energii, wskaźniki energetyczne, działania w ramach gospodarki energią oraz cele energetyczne. Analiza stanowi weryfikację zaproponowanych trendów, a co za tym idzie również skuteczności planowanych i przeprowadzonych działań.

X