Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-11-14
Cena otwarci
29.95
Zmiana
4.72
Obroty
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Odpowiedzialność

Compliance

Compliance

W pełni odpowiedzialne działanie jest podstawą naszego biznesu.
Nasi pracownicy zobowiązali się zatem do postępowania według Business Conduct Guidelines. Tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, działamy w sposób odpowiedzialny i uczciwy, czyli w zgodzie z zasadami prawa oraz naszymi wewnetrznymi wartościami i regułami. Wdrożyliśmy nasz System Compliance, bazujący na nastepujących trzech poziomach: zapobieganie, rozpoznanie i reagowanie.

You can download our Business Conduct Guidelines here.

Nasze Business Conduct Guidelines można pobrać tutaj.
Dr. Nico Reiner
CFO, Chief Compliance Officer
Osoba kontaktowa
compliance-helpdesk@pfleiderer.com

Contact compliance-helpdesk@pfleiderer.com

WSPÓLNIE DĄŻYMY DO CELU! SYSTEM INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W FIRMIE PFLEIDERER

Świat biznesu zmienia się każdego dnia, nieustannie stajemy przed nowymi wyzwaniami. Wraz ze zmianami zachodzącymi w Spółce i nowymi wymaganiami o charakterze prawnym, musimy dostosowywać nasze zasady związane z zapewnianiem zgodności naszej działalności z obowiązującymi normami prawnymi, a także zasadami postępowania etycznego. Chcemy skutecznie zapobiegać stratom wizerunkowym lub finansowym.  

Chcąc właściwie chronić naszą Spółkę przed ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem wyżej opisanych zasad, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie internetowego systemu informowania o nieprawidłowościach. Dzięki wprowadzeniu tego systemu będziemy mogli na wczesnym etapie otrzymywać informacje o ewentualnych naruszeniach zasad zgodności i nieprawidłowościach, a także podjąć działania mające na celu ich likwidację.

System umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości, potencjalnych  lub oczywistych naruszeń przepisów prawa, Kodeksu Postępowania w Biznesie lub innych wewnętrznych zasad.

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=16pfl12

X