ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Zrównoważony rozwój społeczny to nasza odpowiedzialność

Pfleiderer zdaje sobie sprawę z szerokiego zakresu odpowiedzialności. Ponieważ pracujemy z drewnem i innymi naturalnymi surowcami, nasze środowisko jest dla nas szczególnie ważne. W nagłówku 'Środowisko' podsumowaliśmy dla Ciebie tak szczegółowo, jak jest to możliwe naszą działalność, ukierunkowaną na  produkcję przyjazną dla zasobów i promującą zrównoważoną gospodarkę leśną.

Jesteśmy też odpwoiedzialni za naszych pracownikówy oraz ludzi, którzy mieszkają i pracują w bezpośrednim sąsiedztwie naszych zakładów produkcyjnych, dlatego dokonujemy ukierunkowanych inwestycji w promocję zdrowia i angażujemy się w różne projekty społeczne w naszych zakładach. Poniższe strony zawierają wstępny przegląd działań prowadzonych w kierunku dbania o obszary naszej odpowiedzialności.