ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I GOSPODARKĄ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Odnawialne, naturalne i zdrowe drewno surowe zawsze stanowiło najlepszy argument za jego odpowiedzialnym wykorzystaniem jako „zielonego materiału”. Na różne sposoby realizujemy naszą odpowiedzialność za ludzi, środowisko i zasoby. W tym celu stale sprawdzamy i stale poprawiamy wydajność, wdrażamy kompleksowe zarządzanie środowiskiem.

Dzięki ścisłej współpracy z holenderskimi partnerami osiągamy najwyższe standardy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.Znacznie przekraczają one wymogi prawne.Od pochodzenia surowca drzewnego, poprzez jego przyjazne dla środowiska przetwarzanie, aż po transport - zasady te są konsekwentnie odzwierciedlane we wszystkich obszarach działalności  firmy.

Na tle obecnego rozwoju i zmieniającej się świadomości społecznej wzrasta znaczenie i zapotrzebowanie na zintegrowaną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Również w tym aspekcie Pfleiderer ponosi odpowiedzialność jako firma produkcyjna.

ZNACZENIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 Gospodarka o obiegu zamkniętym ma dla firmy Pfleiderer  kluczową funkcję. Gospodarka o obiegu zamkniętym opisuje system odnawialny, którego celem jest ograniczenie zużycia zasobów i energii, produkcji odpadów i emisji do minimum. Aby to osiągnąć, procesy energochłonne i materiałochłonne powinny być maksymalnie ograniczane. Hasła takie jak niedobór zasobów, zmiany klimatu i emisje dwutlenku węgla jasno ilustrują  znaczenie skutecznego zarządzania środowiskiem, w którym istotną rolę odgrywa gospodarka o obiegu zamkniętym. Oprócz najdłuższego możliwego okresu użytkowania produktów z drewna, ważnym aspektem jest recykling. W ten sposób gospodarka o obiegu zamkniętym wspiera aktywną ochronę cennych zasobów i przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby, a także znacznych oszczędności energii. Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za człowieka i środowisko. Skuteczne zarządzanie recyklingiem daje nam  dodatkowe argumenty sprzedażowe na zmieniającym się rynku.

Recykling bez strat jakościowych

Dzięki innowacyjnym technologiom i perfekcyjnemu zarządzaniu recyklingiem, materiały z ponownie użytego drewna spełniają sprawdzone standardy jakości. W tym celu wszystkim materiały obce, takie jak metale, niemetale, tworzywa sztuczne , piasek i kamienie są oddzielone od drewna. Dzięki starannemu sortowaniu i kontroli,  odzyskane niezanieczyszczone drewno jest doprowadzane do odzysku materiału. W ten sposób Pfleiderer zapewnia przyjazne dla środowiska i wysokiej jakości plyty drewnopochodne - produkty najwyższej klasy, nawet w drugim cyklu życia surowca!

Odpowiedzialność ekologiczna Pfleiderer

Pfleiderer dba o ochronę środowiska i zrównoważony wielokierunkowo. Oprócz recyklingu i odzysku odpadów drzewnych, ustalamy najostrzejsze kryteria wyboru przy zakupie cennego surowca drzewnego. Nasz surowiec pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. W zakresie kompleksowego zaangażowania i ciągłej certyfikacji, Pfleiderer aktywnie wykracza poza swoje zobowiązania prawne. W produkcji naszych płyt wiórowych i płyt z włókien drzewnych rezygnujemy z użycia konserwantów i rozpuszczalników organicznych.

Nasz system zarządzania środowiskowego zgodny jest z EN ISO 14001, a także ISO 50001, certyfikaty PEFC ™ i FSC®, a także członkostwo w stowarzyszeniu ds. Jakości płyt drewnopochodnych, to tylko kilka przykładów naszego aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska. Zajmujemy się również optymalnym połączeniem ekologii i ekonomii w ramach naszych badań i rozwoju. Dzięki nowym, innowacyjnym produktom, takim jak np. wielokrotnie nagradzany BalanceBoard, możemy zmniejszyć zużycie drewna dzięki wykorzystaniu szybko rosnących surowców. Stabilność, obrabialność, przetwarzalność i użyteczność płyty pozostaje nieograniczona, pomimo 30-procentowej redukcji masy. 

Nasza przyjazna dla środowiska flota i doskonała struktura logistyczna zapewniają ostrożne obchodzenie się z zasobami i zmniejszenie wpływu na środowisko również w transporcie. Wszystkie ciężarówki naszej firmy spedycyjnej- Jura Spedition- oszczędzają paliwo zgodnie z normę emisji spalin Euro 6. Niepotrzebnych podróży można uniknąć dzięki starannie przemyślanemu planowaniu transportów. 

Nasze zarządzanie środowiskiem to również efektywne gospodarowanie energią. Produkty uboczne, takie jak pył szlifierski itp. są wykorzytywane we własnych elektrociepłowniach naszej firmy w Neumarkt, Güterslohand Baruth. Te elektrownie są oparte wyłącznie na  surowcu odnawialnym, który nie nadaje się już do wykorzystania w cyklu produkcyjnym - i robią to z dużą wydajnością. 
Jako producent płyt drewnopochodnych potrzebujemy ciepła przez cały rok.  Zużywamy je do suszenia zrębków czy  podgrzewania pras. Pfleideider produkuje wysokiej jakości, płyty na bazie drewna, z niezależnością energetyczną i bez uwalniania dodatkowego CO2 - dla zapewnienia jakości i z czystym sumieniem!

 

FSC ® license code: FSC-C011773