ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH

Zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi jest dla nas oczywista. Ponadto stale dążymy do ulepszenia zarówno naszej działalności związanej z ochroną środowiska, jak i naszych produktów. Naszym obowiązkiem jest ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, z uwzględnieniem zużycia energii. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze urządzenia i standardy organizacyjne były na wysokim poziomie, aby uniknąć strat lub ograniczyć ich implikacje w miarę możliwości.

Szkolimy naszych pracowników w regularnych odstępach czasu, dostarczając im trafnych i kompleksowych informacji, promując w ten sposób samodzielne i świadome działanie. Angażujemy się w zapobieganie wypadkom i szkodom zdrowotnym oraz w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w przestrzeganie przepisów prawnych i innych przepisów dotyczących ochrony pracy. Ciągle monitorujemy i oceniamy nasze procesy i produkty i dążymy do ich ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć najwyższe korzyści produktowe dla naszych klientów i zmniejszyć nieunikniony wpływ na środowisko. Nowe produkty i metody produkcji projektowane dla  spełnienia oczekiwań naszych klientów, są testowane pod kątem wpływu na środowisko na etapie rozwoju. Oczywiście, starannie wybieramy naszych dostawców i usługodawców, aby mogli poradzić sobie z problemami związanymi ze środowiskiem, energią i zasobami oraz zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Doceniamy otwarty dialog z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami, a także władzami i opinią publiczną. Udostępniamy informacje o wpływie naszych produktów i usług na środowisko naszym klientom i społeczeństwu.

ZRÓWNOWAŻONONA GOSPODARKA LEŚNA TO RÓWNIEŻ NIE KORZYSTANIE PEWNYCH ZASOBÓW

  • nielegalnie pozyskane drewno, drewno z regionów, w których naruszane są tradycyjne i obywatelskie prawa
  • drewno z lasów o wysokiej wartości chronionej, które jest zagrożone przez gospodarkę leśną
  • drewno z regionów, w których lasy naturalne są przekształcane w plantacje lub wykorzystywane do celów innych niż leśne
  • drewno z lasów, które obejmują genetycznie zmodyfikowane gatunki drzew

Czekamy na konstruktywny dialog z Tobą. Pytania, porady i pomysły prosimy przesłać na adres office[at]pfleiderer[dot]pl.