FILOZOFIA JAKOŚCI

Dziś i jutro rozwiajmy się, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Osiągamy nasze cele poprzez:

  • produkty wysokiej jakości
  • niezawodny serwis
  • odpowiedzialnych pracowników

Dołącz do nas.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bezpieczeństo to podstawa!
To klucz do sukcesu.

  • Pracownicy
  • Partnerzy
  • Środowisko

Bezpieczeństwo pracy zajmuje wysokie miejsce w naszej kulturze korporacyjnej. Naszym celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy. W tym celu wszyscy pracownicy objęci są systemem bezpieczeństwa zapobiegawczego, który pomaga unikać sytuacji kryzysowych. Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy, jest on dokładnie analizowany, aby wprowadzić zmiany, które pozwolą wyeliminować przyczyny podobnych zdarzeń w przyszłości.Specyfika procesu produkcyjnego nakłada na nas obowiązek  postępowania zgodnie z  programem zapobiegania awariom. Ma on na celu  wyeliminowanie  sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz mieniu zakładów.

Zarządzanie energią

Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do zarządzania energią w naszych procesach produkcyjnych, o czym świadczą np. połączone elektrociepłownie pracujące w naszych zakładach w Baruth, Gütersloh i Neumarkt.

System zarządzania energią jest skoordynowany z  obszarami dystrybucji, produkcji i zakupów. 

W oparciu o dane dotyczące energii zebrane w 2011 r. we wszystkich naszych zakładach regularnie oceniamy i analizujemy zużycie energii, tworząc w ten sposób regularnie aktualizowane rejestry energii.

Rejestry te stanowią podstawę do identyfikacji potencjałów w obszarze energii.

W ocenie uwzględniamy zmiany ważnych elementów systemu zarządzania energią, takich jak zużycie energii, kluczowe dane, miary i cele w dziedzinie energii. Oceniając źródła sprawdzamy również skuteczność zaplanowanych i zrealizowanych działań.

ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy budować przyszłość, dla której warto żyć, myśląc i działając w sposób zrównoważony. W Pfleiderer robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć ten cel. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój jest niezbędnym warunkiem wszystkich naszych działań korporacyjnych.

Na poziomie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym: nasze produkty są wytwarzane nie tylko z najwyższą starannością, nasze procesy są kontrolowane przez certyfikowany system zarządzania środowiskowego. Na nas spoczywa szczególna odpowiedzialność, nie tylko jako producenta, ale także jako pracodawcy: Z tego powodu nasza firma kultywuje kulturę wzajemnego zaufania ukierunkowaną na odpowiedzialne, samodzielne działanie. Oznacza to zrównoważony rozwój dla Twojej korzyści - produkty przyjazne dla środowiska, zaangażowani pracownicy i maksymalna satysfakcja.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o naszej ekologicznej produkcji materiałów drewnopochodnych.