Wdrożyliśmy System Zgodności, który opiera się na trzech poziomach: Zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie.
 

ZapobieganieRozpoznawanieReagowanie
 • "Tone from the Top/Middle"
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wytyczne i procedury
 • Szkolenia i komunikacja
 • Doradztwo i wsparcie
 • Integracja w procesach kadrowych
 • Wewnętrzny system powiadamiania
 • Kontrola zgodności
 • Monitoring
 • Audyty
 • Dochodzenia wewnętrzne
 • Wdrażanie środków zapobiegawczych
 • Kara  za wykroczenia
 • Zarządzanie zgłoszeniami

2019_Business Conduct Guidlines (BCG).pdf
PDF 777 kB

SYSTEM INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Świat biznesu zmienia się każdego dnia i nieustannie stajemy w obliczu nowych wyzwań. Wraz ze zmianami zachodzącymi w firmie i nowymi wymogami prawnymi, musimy również stale dostosować nasz istniejący system zgodności. 

Jest dla nas ważne, by wszystko co robimy w firmie Pfleiderer było zawsze uczciwe. Ponieważ czujemy się współodpowiedzialni za ludzi i środowisko naturalne. Ponieważ chcemy uniknąć szkód i chronić interesy naszych partnerów biznesowych. Ponieważ cenimy sobie bycie uczciwym partnerem. Pomimo tego nieprawidłowości i niesprawiedliwość są nie do uniknięcia. Chcemy temu zapobiegać wdrażając system informowania o nieprawidłowościach.

Aby chronić naszą firmę przed zagrożeniami i zagwarantować przestrzeganie prawa,  stworzyliśmy  internetowy system informowania, aby jak najwcześniej otrzymywać  informację o potencjalnych naruszeniach przepisów i móc  jak najszybciej reagować. System daje możliwość anonimowego zgłaszania domniemanych lub możliwych do wykazania naruszeń prawa i zasad postępowania w biznesie.

Razem możemy chronić Grupę Pfleiderer przed ryzykami.
 


Odwiedź nasz internetowy system inforowania o nieprawidłowościach

Fachowość

Dr. Nico Reiner

CFO, Dyrektor ds. Zgodności

compliance-helpdesk[at]pfleiderer[dot]com