ETT PLUS FÖR MILJÖN

RÅSPÅNSKIVOR FRÅN PFLEIDERER FÖR HÅLLBARHETENS SKULL

Råspånskivor är miljövänliga. Inte minst med tanke på hållbarhetsaspekten. Spånskivor tillverkas av träspån, biprodukter av trä eller andra förnybara råmaterial. De kan på begäran levereras PEFC eller FSC. 

I produktionen har vi på Pfleiderer också satsat på material av återvunnet trä. Tack vare innovativa teknologier och ett genomtänkt återvinningskoncept kan vi använda dessa material utan att kompromissa med kvaliteten eller hälsan. Pfleiderer garanterar miljövänliga, sunda och högvärdiga trämaterial - förstklassiga produkter även i den andra livscykeln för detta gröna material!

MÅTTANPASSADE ALLKONSTNÄRER

FÖRDELARNA MED PFLEIDERERS RÅSPÅNSKIVOR ÖVERTYGAR. ÖVER HELA LINJEN.

Råspånskivor, ofta kallade spånskivor, är ett av de viktigaste skivformade materialen av trä. I stället för av massivt trä består de av träspån som behandlas med bindemedel och pressas till skivor. Det går inte längre att föreställa sig moderna träkonstruktioner och möbler utan spånskivor. De är lätta att bearbeta, mer prisvärda än massivt trä, tillverkas av förnybara material och återvunnet trä och kommer – åtminstone hos Pfleiderer – endast från certifierat, hållbart skogsbruk. De passar för en mängd olika användningsområden:

 • Möbelkonstruktion och inredning
 • Konstruktioner i trä
  • Gjutformar
  • Tak- och golvkonstruktioner
  •  Emballage
  •  Lagerteknik
  • etc.

ALLTID RÄTT STOMME

VÅR FILOSOFI NÄR DET GÄLLER SPÅNSKIVOR ÄR ENKEL

Med vårt breda sortiment av stommaterial ser vi till att rätt produkt är tillgänglig för de mest varierande krav. Stabila, mycket miljövänliga, med låga utsläpp, svårantändliga, ljuddämpande, bärande eller lågsvällande – våra spånskivor erbjuder innovativa lösningar som du kan lita på!