Fördelar med Pfleiderer LivingBoard jämfört med standard OSB

LivingBoard från Pfleiderer är liksom vanliga OSB-skivor tillverkade av träflis och andra naturliga biprodukter från trä. Det som gör LivingBoard speciellt är dock i första hand dess optimerade chipgeometri.

Högre böjhållfasthet, lägre tjocklekssvullnad

Med vanliga OSB-skivor är böjstyrkan i tillverkningsriktningen betydligt lägre. LivingBoard har däremot en nästan lika hög böjhållfasthet i alla riktningar. Detta innebär att skivan inte kan användas statiskt felaktigt av misstag. Eftersom riktningen inte behöver följas har bearbetaren också ett optimalt spill och en högre avkastning på kartong.
En annan produktfördel jämfört med vanlig OSB: fuktsvällningen är betydligt mindre. Detta beror också på den optimerade spångeometrin, men också på den fuktbeständiga PU-skarven.

Bättre isolering av luftljud och lägre förbränningsgrad

LivingBoard-produkter från Pfleiderer har en särskilt hög rådensitet - och den är homogen i hela skivan. Resultatet är bättre isolering av luftljud, vilket innebär avgörande kvalitetsfördelar vid inredning av väggar, tak och golv. Dessutom ger den höga, jämna densiteten en lägre brinnhastighet och därmed större säkerhet i händelse av brand.

Hälsosammare och mer ekologisk än vanliga grova spånskivor

Sist men inte minst är LivingBoard en betydligt mer hälsosam än grov spånskiva. Eftersom den nästan uteslutande är tillverkad av gran med låg resinhalt uppfyller VOC-utsläppen de stränga kraven i AgBB-programmet. Vanliga OSB-skivor är däremot vanligtvis tillverkade av hartsrik furu och har därför högre utsläpp. Dessutom är bindemedlet i våra skivor formaldehydfritt, vilket innebär att LivingBoard-produkterna ligger betydligt under utsläppskraven enligt EN 13986 (E1) och uppfyller kraven för miljömärkningen "Blue Angel". LivingBoard garanterar därmed en hög kvalitet på inomhusluften.
Våra spånskivor är också hälsosamma för miljön. Istället för att använda okapat skogsvirke använder vi på Pfleiderer biprodukter från sågverk som flis, plattor och splitter samt gallrat virke (bruten ved, skalbaggsvirke och tvärsågade bitar) från PEFC™- eller FSC®-certifierade skogar. Detta innebär att inga ytterligare träd behöver fällas för LivingBoard-skivor. Cradle to Cradle CertifiedTM Silver-märkningen bekräftar dessutom den tydliga miljövänligheten.

Standard OSB-paneler och LivingBoard i jämförelse

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
≤0.03
LivingBoard
0.05
OSB/3, enligt EN 300

Formaldehydutsläpp i ppm

LivingBoard tillverkas med ett 100 % formaldehydfritt bindemedel. Detta gör att formalehyd utsläppet från LivingBoard är jämförbart med det från naturligt trä. LivingBoard underskrider tydligt utsläppskraven enligt EN 13986 (E1) och uppfyller kraven för miljömärkningen "Blå ängeln".

Formaldehydutsläppet från LivingBoard är 40 % lägre än det tyska E1/E05 -värdet.

18
16
14
12
10
8
18.00
LivingBoard
10.00
OSB/3 sekundär axel, enligt EN 300

Böjhållfasthet tvärs över tillverkningsriktningen i N/mm2                                                                                                 
(tjocklek: 12 mm)

Den höga böjstyrkan i alla panelriktningar garanterar förädlaren ett högt panelutbyte, optimalt spill och förhindrar felaktig "statisk användning".

Böjstyrkan hos vanliga OSB-skivor är betydligt lägre i tillverkningsriktningen, medan LivingBoard har en konsekvent hög böjstyrka i alla skivriktningar. Tvärs över tillverkningsriktningen är den till och med 80 % högre.

15
13
11
10
8
6
10.00
LivingBoard
15.00
OSB/3, enligt EN 300

Svullnad i tjocklek i %                                                                                                                                                         
(tjocklek: 15 mm)         

Tack vare den fuktbeständiga PU-fogen och den optimerade spångeometrin har LivingBoard en betydligt mindre tjockleksavvikelse än vanlig OSB. Tjocklekskvällningen för LivingBoard P5 är 33 % lägre än OSB/3 enligt EN 300.

1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.97
LivingBoard
1.05
OSB/3, enligt EN 300

Bränningshastighet i mm/min                                                                                                                                             
(tjocklek: 15 mm)

LivingBoard har en 8 % lägre brinnhastighet än en vanlig OSB-skiva på grund av den homogena strukturen och den jämnt höga rådensiteten och ger därmed större säkerhet vid brand.