Användningsområden

Möbler och inredning

Produktegenskaper

Hög glans
Olika dekor och strukturer
Lättskött
Anti fingeravtryck
Lätt att bearbeta

Ytterligare beskrivning

Nya standarder i högvärdig lackfinish: Elegant med robust: Med PrimeBoard presenterar Pfleiderer en träskiva som förenar snygg lackdesign, optimal bearbetning och hög belastningsförmåga.

PrimeBoard XTreme matt eller PrimeBoard XTreme högglans: En innovativ lackeringsteknik i flera lager säkerställer hög färgstabilitet och utmärkta materialegenskaper för enkel bearbetning. Tack vare en optimal färgsammansättning kan Pfleiderer PrimeBoard användas mångsidigt och flexibelt.

Användningsområden

Exklusiva inredningar och interiörer, vardags- och sovrumsmöbler/skjutdörrar, badrumsmöbler och köksluckor.

Certifikat

CE-märkning

CE-märkningen dokument som varor uppfyller Europeiska unionens säkerhets-och hälsokrav. Syftet är att garantera säkra, felfria och högklassiga varor på alla europeiska marknader.

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Utmärkelser

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.800 2.100 10 | 12 | 13 Framsida: XT
Baksida: VV
2.800 2.100 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 Framsida: XG | XT
Baksida: VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Bärarmaterial

 • ClassicBoard P2
 • Karbamidhartsbunden träspånskiva typ P2 enligt DIN EN 312, lämpar sig för ej bärande ändamål i torr miljö.

Brandegenskaper

 • D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvändare (tjocklek: ≥ 9 mm / rå täthet: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.

Specialegenskaper

 • Lackering kan göras på en eller båda sidorna.
 • Tillgängliga dekorer, se PrimeBoard-kollektion och PrimeBoard-lagerkollektion

Produkthantering

Bearbetning

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • Maskin- och verktygsrekommendation: Skärning med liggande plattuppdelningssåg, t.ex.: Sågblad LEITZ ID-nr HK 852-2-36, Z 72, TR/TR och passande ritsverktyg; varvtal: om möjligt inte över 4000 varv/min; frammatning: max. ca 8 m–10 m/min

Kanter

 • Lämpar sig för tjocka och tunna kanter.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.
 • Lämpar sig för alla vanliga möbelbeslag och gängse profilsystem.

Inbyggnad och montering

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.
 • Före inbyggnad krävs tillräcklig konditionering av alla systemelement (t.ex. väggbeklädnadselement, underkonstruktion). Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.

Lagring, hantering och transport

 • På jämna, hela underlag (t.ex. pallar), skyddat mot fukt i torra, ventilerade rum. Utomhuslager eller pulpettak lämpar sig inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • För att skydda den högvärdiga ytan levererar Pfleiderer lackerade ytor med en skyddsfolie. Skyddsfolien måste avlägsnas så snart som möjligt efter bearbetningen - men senast efter 6 månader - för att säkerställa att folien inte tar bort rester. Dessutom får folieplåtar inte utsättas för direkt solljus (UV-strålning).

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och milt rengöringsmedel.
 • Använd aldrig rengöringsmedel, trasor eller svampar med skurande beståndsdelar.
 • För att få bort envis smuts kan du använda vanliga rengöringsmedel som lämpar sig för plastytor. Före den första användningen rekommenderar vi att du utför ett test på ett ställe som inte syns.

Förfogande

 • PrimeBoard är klassificerat som A2, den gamla Wood klassen. Det välkända bortskaffningsföreskrifterna avseende material och energi återvinning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480