Användningsområden

Brandskydd
Utvändig användning

Produktegenskaper

Olika dekor och strukturer
Lättskött
Anti fingeravtryck
Anti-graffiti
UV-beständig
Väderbeständig
Låg svällning/beständighet mot fukt
Svårantändlig
Stötsäker

Användningsområden

Duropal XTerior compact F uppfyller högsta krav på UV-beständighet hos ytan, och är optimalt lämpad, tack vare de höga mekaniska hållfasthetsvärdena och designfriheten, för utomhusbruk t.ex. som fasad, trädgårdsmöbler, insynsskydd, takundersidor, balkong eller lekplatsutrustning. I synnerhet när höga krav ställs på robusthet, väderbeständighet och enkel rengöring.

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15 Framsida: EM
Baksida: MP

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 438-6

Densitet

 • Min. 1.350 kg/m³

Brandegenskaper

 • Flamhämmande
 • B-s1,d0 (EN 13501-1)

Giltighetsområde för CE

 • EN 438-7:2005
 • Kompaktskivor för vägg och takbeklädnader för utvändig användning (inkl. upphängda tak).

Formaldehydemissionsklass

 • E1 (EN 717-1)

Produktsäkerhet

 • Den dekorativa ytan och materialkärnan består av papperslager som är dränkta i duroplastiska hartser. Dessa härdar fullständigt genom värme och högt tryck under tillverkningsprocess. De bildar ett stabilt, motståndskraftigt och icke reaktivt material.
 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.

Produkthantering

Maskiner och verktyg

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.

Kanter

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.

Inbyggnad och montering

 • Före inbyggnad krävs tillräcklig konditionering av alla systemelement (t.ex. väggbeklädnadselement, underkonstruktion). Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.
 • I inbyggt skick är det viktigt att säkerställa god ventilering samt klimatbalans på båda sidorna. För en tillräcklig luftcirkulation ska mellanrummet vara minst 20 mm. Det är viktigt att horisontella underkonstruktioner samt fot- och huvudändan på väggbeklädnaden bryts på ett sådant sätt att en vertikal ventilation möjliggörs. Direkt montering på underlaget utan luftspalt ska undvikas.
 • Det är viktigt att säkerställa tillräcklig rörelsefrihet för skivmaterialet i inbyggt skick. Skarvar mellan skivor ska utföras med fogar och genomgångshål med övermått.
 • Se alltid till att töjningstoleransen för alla monterade skivelement inte begränsas. Vid kombination med andra material ska ev. olika utvidgningskoefficienter beaktas.
 • Nya väggar (murade, av betong eller putsade) innehåller en stor mängd fukt och måste vara helt torra före beklädnad.
 • Underkonstruktionen ska skyddas mot korrosion.
 • Underlaget får inte vara fuktigt eller instabilt. Det är viktigt att underlagets minsta bärkapacitet och stabilitet motsvarar användningsområdet.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Kompletterande information finns i faktabladet från proHPL-branschförbundet för bearbetning och montering av laminat och kompaktlaminat www.proHPL.org resp. www.ICDLI.com).

Lagring, hantering och transport

 • För att skydda den högvärdiga ytan levererar Pfleiderer lackerade ytor med en skyddsfolie.
 • Folien skyddar skivans yta mot mekaniska skador och smuts under transport, bearbetning, lagring och montering.
 • Folierade skivor bör vidarebehandlas senast 6 månader efter leverans och folien bör tas bort.
 • Paket ska förvaras på ett jämnt underlag.
 • Skivorna ska helst lagras i vågrätt läge utan direkt kontakt med golvet på torrt underslag.
 • Använd stödbrädor av samma tjocklek som placeras på jämnt avstånd från varandra (max. 80 cm).
 • Om flera skivstaplar lagras på varandra ska stödbrädorna placeras så att de är i lodrät linje över varandra. Skivorna ska staplas så att kanterna ligger jämnt för att undvika skador på oskyddade kanter och hörn.
 • Hela ytan av den översta skivan ska täckas med en skyddsplatta. Det bör finnas ett tillräckligt avstånd till murar och väggar så att direkt kontakt undviks.

Rengöring och skötsel

 • Dessa skivor erbjuder utmärkta materialegenskaper. De är hållbara, hygieniska och lättskötta.
 • Alla typer av smuts bör dock avlägsnas omedelbart.
 • Beakta informationen nedan för att sköta och rengöra skivorna på bästa sätt och för att bevara materialytans egenskaper under längre tid.
 • Grundrengöring av lackerade ytor sker i regel genom användning av en mild såpalösning med jämna mellanrum.
 • Kraftigare och envisare smuts bör först blötläggas. Därefter torkas den fuktiga ytan av med varmt, rent vatten tills alla rester av rengöringsmedel är borta.
 • Till slut gnuggar du torrt med en torr, luddfri trasa, om möjligt i dekorriktningen resp. jämnt i ena riktningen för att undvika spårbildning.
 • Använd aldrig rengöringsmedel, trasor eller svampar med abrasiva, dvs. skurande, beståndsdelar.
 • Skurande beståndsdelar och/eller rörelser kan orsaka permanenta skador på den fina ytstrukturen!
 • Inte heller så kallade balsamsköljmedel lämpar sig som rengöringsmedel. De innehåller hudvårdande ämnen och lämnar efter sig en film som är svår att få bort på ytan.
 • Rengöringsmedel på alkoholbasis (t.ex. glasputs) eller rena plastrengöringsmedel får heller inte användas.
 • Dessutom bör kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller avkalkningsmedel begränsas till en mycket kort period eller undvikas helt. Droppar ska genast avlägsnas.
 • Om dessa medel får verka under längre tid kan det leda till att det bildas små sprickor på ytan, vilket i sin tur ger upphov till permanenta fläckar eller ränder.
 • Om dessa anvisningar beaktas går det enligt våra erfarenheter att hålla ytorna helt rena.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480