Användningsområden

Möbler och inredning

Produktegenskaper

Olika dekor och strukturer
Lättskött
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Låg svällning/beständighet mot fukt

Användningsområden

Duropal Bänkskivor används överallt där det ställs högsta krav på slitstyrka och hållbarhet. Tack vare skivans hygieniska egenskaper är de främsta användningsområdena i moderna kök och badrum, matserveringar och restauranger, läkarmottagningar, labb och butiker men även på arbetsplatser inom industri och handel.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
4.100 600 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
4.100 650 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
4.100 900 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
4.100 1.200 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
5.300 600 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
5.300 900 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO
5.300 1.200 28,8 | 38,8 Framsida: BR | CR | CT | CW | FG | MO | MP | MS | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV | XM
Baksida: VO

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 13894-1

Bärarmaterial

 • ClassicBoard Hydrofuge MR
 • Karbamidbunden träspånskiva typ P2 green enligt DIN EN 312, lämplig för icke-bärande ändamål i våtrum.

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05 (EN 717-1)

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.
 • Produkten tillverkas utan tillsats av halogener, tungmetaller, konserveringsmedel, träskyddsmedel eller organiska lösningsmedel.

Produkthantering

Bearbetning

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.

Kanter

 • Skärkanter ska förseglas på ett fuktbeständigt sätt.

Inbyggnad och montering

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.

Lagring, hantering och transport

 • På jämna, hela underlag (t.ex. pallar), skyddat mot fukt i torra, ventilerade rum. Utomhuslager eller pulpettak lämpar sig inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Rengöring av ytan kan ske med vatten och milt rengöringsmedel. För borttagning av envis smuts ska du beakta rekommendationerna i faktabladet ”Cleaning of HPL surfaces” (icdli.com).

Förfogande

 • Vi rekommenderar material- och energiåtervinning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480