Användningsområden

Möbler och inredning
Dörrar

Produktegenskaper

Lättskött
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta

Användningsområden

Den genomfärgade kärnan erbjuder samma frihet som en monokrom design utan synliga skarvkanter och fogar. För kvalitativt och estetiskt högvärdiga möbler och formgivningselement i bostäder och andra objekt, som till exempel skåp och hyllor, möbelfronter, dörrblad och bordsytor, mätsystem och säljdisplayer. Materialet lämpar sig inte för områden som utsätts för större klimatvariationer gällande temperatur och luftfuktighet.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Utmärkelser

Interzum award: intelligent material & design 2017 In the interzum award: intelligent material & design, the best products of the international furniture supply industry are selected by an expert panel. Participation in the design competition is exclusively limited to interzum exhibitors. The award underlines the importance of the value-adding factor design and is used by the prize-winners as an informative label, with which they positively differentiate themselves from the competition in a large market.

Innovative peak performances from all product segments of the industry characterise the image of the ICONIC AWARDS: Innovative Interior and attract a great deal of attention on the market. By actively addressing relevant target groups and a large international reach, companies repeatedly benefit from participating in the competition and obtain access to an exclusive platform for product differentiation and for sustainable positioning on the market.

The Red Dot Design Award is an international design competition. The corresponding “Red Dot” award has established itself internationally as one of the most sought-after quality seals for good design. To assess the diversity in design properly, the award is divided into three disciplines: the Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication Design and Red Dot Award: Design Concept. Each competition is organised once a year.

Innovative peak performances from all product segments of the industry characterise the image of the ICONIC AWARDS: Innovative Interior and attract a great deal of attention on the market. By actively addressing relevant target groups and a large international reach, companies repeatedly benefit from participating in the competition and obtain access to an exclusive platform for product differentiation and for sustainable positioning on the market.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.050 1.300 0,8 SM | VV | XM
2.150 915 0,8 VV
2.150 950 0,8 VV
2.150 1.050 0,8 VV
2.150 1.300 0,8 VV
2.350 1.050 0,8 VV
2.350 1.300 0,8 VV
2.800 2.070 0,8 | 1,2 HG | SM | VV
4.100 1.300 0,8 SM | VV | XM
4.100 1.300 1,2 HG
4.100 1.300 1,2 SM | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 438-9

Densitet

 • Min. 1.400 kg/m³

Brandegenskaper

 • Normalt antändlig
 • Euroklass D-s2,d0 eller sämre i kombination med normalt resp. lätt antändliga bärarmaterial. (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 (EN 717-1)

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Den dekorativa ytan och materialkärnan består av papperslager som är dränkta i duroplastiska hartser. Dessa härdar fullständigt genom värme och högt tryck under tillverkningsprocess. De bildar ett stabilt, motståndskraftigt och icke reaktivt material.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.
 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Produkten tillverkas utan tillsats av halogener, tungmetaller, konserveringsmedel, träskyddsmedel eller organiska lösningsmedel.

Produkthantering

Bearbetning

 • Beakta vår rekommendation för bearbetning (PDF för nedladdning).
 • För tillverkning av sammansatta element rekommenderas en symmetrisk uppbyggnad, dvs. identiskt HPL på båda sidorna. Vid användning av motdragsmaterial (även annat HPL) finns risk för distorsion.
 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.
 • Vid kapande/slipande bearbetning krävs tillräcklig utsugning.

Rengöring och skötsel

 • Rengöring av ytan kan ske med vatten och milt rengöringsmedel. För borttagning av envis smuts ska du beakta rekommendationerna i faktabladet ”Cleaning of HPL surfaces” (icdli.com).

Förfogande

 • Energiåtervinning i industriella förbränningsanläggningar vid temperaturer över 700 °C.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480