Användningsområden

Möbler och inredning
Brandskydd

Produktegenskaper

Olika dekor och strukturer
Lättskött
Livsmedelsäkta
Ej brännbar
Stötsäker

Användningsområden

Universellt användbar som förebyggande brandskydd för reducering av brandbelastningen. Särskilt för områden där det krävs icke brännbara material och där det ställs extra höga krav på design och enkel skötsel. Användningsspektrumet sträcker sig från möbler, inbyggnader och väggbeklädnader i dekorativa inredningar till inbyggnader och väggbeklädnader i obligatoriska korridorer och trapphus (flykt- och räddningsvägar) i standardbyggnader, men även för specialbyggnader där det råder ökade krav, som höghus, större kontorsbyggnader, sjukhus, vårdinrättningar, skolor, förskolor, hotell, butiker och samlingslokaler med mera.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.800 2.070 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 HG | MP | SM | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • Enligt EN 438-4

Densitet

 • 1.900 kg/m³ +- 50 kg/m³

Brandegenskaper

 • Ej brännbar
 • A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 (EN 717-1)

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.
 • Den dekorativa ytan och materialkärnan består av papperslager som är dränkta i duroplastiska hartser. Dessa härdar fullständigt genom värme och högt tryck under tillverkningsprocess. De bildar ett stabilt, motståndskraftigt och icke reaktivt material.

Specialegenskaper

 • Tillgängliga dekorer, se kollektion Duropal flameprotect compact op www.pfleiderer.com.

Produkthantering

Maskiner och verktyg

 • Bearbetning kan ske på alla vanliga bearbetningsanläggningar och bearbetningscentra för trämaterial.
 • Plattuppdelningssåg:
  - Såghastighet: 65–75 m/s
  - Frammatning: vid 100 m/min, i paket upp till 70 m/min
  - Utskjutning klinga: 15–30 mm
  Formatcirkelsåg:
  - Såghastighet: 65–75 m/s
  - Utskjutning klinga: 15–30 mm
 • För bearbetningen passar DIA-bestyckade verktyg.

Kanter

 • Bearbetning kan ske på alla vanliga bearbetningsanläggningar och bearbetningscentra för trämaterial.
 • Plattuppdelningssåg:
  - Såghastighet: 65–75 m/s
  - Frammatning: vid 100 m/min, i paket upp till 70 m/min
  - Utskjutning klinga: 15–30 mm
  Formatcirkelsåg:
  - Såghastighet: 65–75 m/s
  - Utskjutning klinga: 15–30 mm
 • För bearbetningen passar DIA-bestyckade verktyg.
 • Försegling av kanterna rekommenderas alltid.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för trämaterial, kompaktlaminatmaterial och mineralskivor.
 • Kopplingar och fästen med limsystem är inte tillåtna för användningar som är byggtekniskt typgodkända.
 • För väggbeklädnader lämpar sig även fixering med underskurna ankare, t.ex.
  - underskurna kilformade fasadankare: Sättdjup 7 mm vid en skiva på 9 mm, brottsbelastning 1,7 kN
  - Fischer FZP-N underskurna ankare: Förankringsdjup 5 mm vid en skiva på 9 mm, genomsnittlig brottsbelastning 1,3 kN

Inbyggnad och montering

 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik. Var särskilt uppmärksam på de materialtypiska egenskaperna på grund av den höga andelen mineraler.
 • Före inbyggnad krävs tillräcklig konditionering av alla systemelement (t.ex. väggbeklädnadselement, underkonstruktion). Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • I inbyggt skick är det viktigt att säkerställa god ventilering samt klimatbalans på båda sidorna. För en tillräcklig luftcirkulation ska mellanrummet vara minst 20 mm. Det är viktigt att horisontella underkonstruktioner samt fot- och huvudändan på väggbeklädnaden bryts på ett sådant sätt att en vertikal ventilation möjliggörs. Direkt montering på underlaget utan luftspalt ska undvikas.
 • Underkonstruktionen ska skyddas mot korrosion.
 • Underlaget får inte vara fuktigt eller instabilt. Det är viktigt att underlagets minsta bärkapacitet och stabilitet motsvarar användningsområdet.
 • Nya väggar (murade, av betong eller putsade) innehåller en stor mängd fukt och måste vara helt torra före beklädnad.
 • Säkerställ tillräcklig rörelsefrihet för skivmaterialet i inbyggt skick, borrhål ska ha ett övermått på minst 0,5 mm.
 • Se alltid till att töjningstoleransen för alla monterade skivelement inte begränsas. Vid kombination med andra material ska ev. olika utvidgningskoefficienter beaktas.
 • Materialet får inte utsättas för värmepåverkan genom ljus- och värmestrålning, eftersom yttemperaturen överstiger 70 °C på lång sikt.
 • Som komplement hänvisar vi till det allmänna byggtekniska typgodkännandet. Fixering av skivorna på underlaget ska alltid ske mekaniskt med ej brännbara fästmaterial.
 • För vidare bearbetning, särskilt vid stora tillämpningar, rekommenderar vi att man tar hänsyn till de använda skivornas och tillskurna produkternas färg- och strukturhomogenitet och bearbetar materialet i enlighet med produktionsriktningen.

Lagring, hantering och transport

 • Lagring ska alltid ske av hela ytan, med jämna kanter och vågrätt på ett plant och rent underlag som är täckt med plastfolie. Den översta skivan ska täckas med folie och med en täckplatta över hela ytan.
 • Skydda mot luftfuktighet och fuktpåverkan.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.

Arbets- och hälsoskydd

 • Vid kapande/slipande bearbetning krävs tillräcklig utsugning.
 • Tillräcklig ventilation och luftströmning ska säkerställas.
 • Damm ska sugas upp, inte blåsas bort, i samband med rengöring.
 • Vid bearbetning av skivan måste arbetskläder täcka kroppsdelar (kropp, ben, armar) helt.
 • Användning av vanliga hudskyddsprodukter (krämer, etc.).
 • Vi rekommenderar användning av dammask (P2).
 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och milt rengöringsmedel.

Förfogande

 • Vid bearbetning av större mängder rekommenderas ett separat utsug. Skivavfall och större dammängder ska samlas in och bortskaffas separat.
 • Avfallsnyckel för deponering: 030199

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480