Användningsområden

Möbler och inredning

Produktegenskaper

Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Låg svällning/beständighet mot fukt

Användningsområden

Dekorativa, fukthämmande element för möbler och inredning som kräver ett homogent grundmaterial med bästa kantkvalitet – profilerbart och lackerbart – t.ex. möbelsnickeri, affärsinredning, husinstallationer.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.800 2.070 9,6 | 13,6 CR | CW | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | RX | SD | SM | SX | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 13894-1

Brandegenskaper

 • Normalt antändlig
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05 (EN 717-1)
 • Kraven uppfylls enligt "CARB Phase 2" och "TSCA Title VI"

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.

Produkthantering

Bearbetning

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • Arbeta med ett plant, stabilt underlag när du sågar eller borrar.
 • Vi rekommenderar att man genomför egna försök beroende på respektive användning och krav på materialet.

Maskiner och verktyg

 • Kan bearbetas med hårdmetall- eller diamantbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.

Kanter

 • Kan bearbetas med hårdmetall- eller diamantbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • Lämpar sig för tjocka och tunna kanter.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.

Inbyggnad och montering

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.
 • För vidare bearbetning, särskilt vid stora tillämpningar, rekommenderar vi att man tar hänsyn till de använda skivornas och tillskurna produkternas färg- och strukturhomogenitet och bearbetar materialet i enlighet med produktionsriktningen.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.

Lagring, hantering och transport

 • På jämna, hela underlag (t.ex. pallar), skyddat mot fukt i torra, ventilerade rum. Utomhuslager eller pulpettak lämpar sig inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • Lagring i lodrätt läge rekommenderas inte.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Lagring ska alltid ske av hela ytan, med jämna kanter och vågrätt på ett plant och rent underlag som är täckt med plastfolie. Den översta skivan ska täckas med folie och med en täckplatta över hela ytan.

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och skonsamma rengöringsmedel. För mer detaljerad information se vår "Skötselråd Duropal HPL & DecoBoard".
 • För ytterligare information, vänligen observera rekommendationen i broschyren "Reinigung von HPL" på sidan från www.icdli.com.

Förfogande

 • Här rekommenderas materialtekniskt och energetiskt utnytttjande i godkända System.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480