Användningsområden

Möbler och inredning

Produktegenskaper

Olika dekor och strukturer
Lättskött
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Bärande – särskilt hög böjhållfasthet

Användningsområden

Exklusiva möbler och inbyggnader på vilka det ställs höga statiska krav: i butiker och anspråksfulla inredningar, i bibliotek och apotek samt inom hela kontorsmöbelssektorn.Metallic-mönster utan overlay lämpar sig endast för vertikala tillämpningar med särskilda mönsterkrav. Användning för horisontella och mekaniskt belastade ytor rekommenderas ej.

Certifikat

CE-märkning

CE-märkningen dokument som varor uppfyller Europeiska unionens säkerhets-och hälsokrav. Syftet är att garantera säkra, felfria och högklassiga varor på alla europeiska marknader.

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.500 1.250 19,6 BR | CR | CW | FG | MO | MP | NY | RT | RV | RX | SD | TC | VO | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 13894-1

Bärarmaterial

 • PremiumBoard Birke-Multiplex

Brandegenskaper

 • Normalt antändlig
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG)

Giltighetsområde för CE

 • EN 438-7:2005
 • Flerskiktig HPL-kompositskiva för vägg och takbeklädnader för invändig användning (inkl. upphängda tak).

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05 (EN 717-1)

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.

Produkthantering

Bearbetning

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.

Kanter

 • Lämpar sig för tjocka och tunna kanter.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.

Inbyggnad och montering

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.
 • För vidare bearbetning, särskilt vid stora tillämpningar, rekommenderar vi att man tar hänsyn till de använda skivornas och tillskurna produkternas färg- och strukturhomogenitet och bearbetar materialet i enlighet med produktionsriktningen.

Lagring, hantering och transport

 • På jämna, hela underlag (t.ex. pallar), skyddat mot fukt i torra, ventilerade rum. Utomhuslager eller pulpettak lämpar sig inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och skonsamma rengöringsmedel. För mer detaljerad information se vår "Skötselråd Duropal HPL & DecoBoard".
 • För ytterligare information, vänligen observera rekommendationen i broschyren "Reinigung von HPL" på sidan från www.icdli.com.

Förfogande

 • Här rekommenderas materialtekniskt och energetiskt utnytttjande i godkända System.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480