Användningsområden

Möbler och inredning
Brandskydd

Produktegenskaper

Olika dekor och strukturer
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Svårantändlig

Användningsområden

Förebyggande brandskydd i dekorativa områden. För vägg- och takbeklädnader inomhus, inbyggnader, rumsavdelare och möbler, i industriella och administrativa byggnader, skolor, idrotts- och festlokaler, hotell och vårdinrättningar.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 FM | MO | MP | RU | SD | SM | VV
2.800 2.100 16 | 19 AH | FM | HG | LI | ML | MO | MP | NH | NW | RU | SD | SM | SX | VV
5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 FM | MO | MP | RU | SD | SM | VV
5.600 2.100 16 | 19 AH | FM | LI | ML | MO | MP | NH | NW | RU | SD | SM | SX | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • EN 14322

Bärarmaterial

 • PremiumBoard Pyroex
 • Svårantändlig träspånskiva som lämpar sig för ej bärande ändamål i torr miljö och som måste uppfylla strängare krav gällande brandegenskaperna.

Brandegenskaper

 • Svårantändlig
 • B-s2,d0 | C-s2,d0 Dekor beroende (EN 13501-1)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.

Specialegenskaper

 • Strukturer LI/ML: Tillgängligt dekorsortiment på begäran
 • Tryckdekorer med overlay på begäran. Extra overlay rekommenderas på lodräta ytor som utsätts för kraftiga påfrestningar; små färgskillnader kan förekomma jämfört med ytor utan overlay.

Produkthantering

Bearbetning

 • Kan bearbetas med hårdmetallbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • De brandhämmande tillsatsämnena och färgämnen som finns i bärarmaterialet kan leda till avlagringar på verktyg och därmed till att brukstiden förkortas. I undantagsfall kan vidhäftningen hos lim försämras.

Kanter

 • Lämpar sig för tjocka och tunna kanter.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.

Inbyggnad och montering

 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.

Lagring, hantering och transport

 • På jämna, hela underlag (t.ex. pallar), skyddat mot fukt i torra, ventilerade rum. Utomhuslager eller pulpettak lämpar sig inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • Skydda mot luftfuktighet och fuktpåverkan.
 • För att skydda den högvärdiga ytan levererar Pfleiderer lackerade ytor med en skyddsfolie. Skyddsfolien måste avlägsnas så snart som möjligt efter bearbetningen - men senast efter 6 månader - för att säkerställa att folien inte tar bort rester. Dessutom får folieplåtar inte utsättas för direkt solljus (UV-strålning).

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och milt rengöringsmedel.
 • Använd aldrig rengöringsmedel, trasor eller svampar med skurande beståndsdelar.
 • För att få bort envis smuts kan du använda vanliga rengöringsmedel som lämpar sig för plastytor. Före den första användningen rekommenderar vi att du utför ett test på ett ställe som inte syns.

Förfogande

 • Energiåtervinning i lämpliga och godkända anläggningar rekommenderas.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480