Användningsområden

Möbler och inredning

Produktegenskaper

Designen kan individualiseras
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Särskilt låga emissioner

Användningsområden

Individuella möbel- och inbyggnadselement, väggbeklädnader, skiljeelement, används främst vertikalt. För kreativa inredningar och inom fastighetsbranschen, vid mässor och evenemang, i affärer och butiker, inom gastronomin, i hotell och på kryssningsfartyg, i utbildnings- och fritidsinrättningar, på praktiker och kliniker. Användning för vågräta samt för ytor som utsätts för mekaniska påfrestningar rekommenderas inte.

Certifikat

Blue Angel

Den blå ängeln har varit miljömärket för den federala regeringen i 40 år. Den är oberoende och trovärdig och fastställer ambitiösa standarder för miljövänliga produkter och tjänster. Den blå ängeln är inriktningen för hållbara inköp.

CE-märkning

CE-märkningen dokument som varor uppfyller Europeiska unionens säkerhets-och hälsokrav. Syftet är att garantera säkra, felfria och högklassiga varor på alla europeiska marknader.

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.800 2.100 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 AH | HG | MO | MP | NH | SD | SM | VV

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • I referens till EN 14322

Bärarmaterial

 • ClassicBoard P2
 • Karbamidhartsbunden träspånskiva typ P2 enligt DIN EN 312, lämpar sig för ej bärande ändamål i torr miljö.

Brandegenskaper

 • D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvändare (tjocklek: ≥ 9 mm / rå täthet: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydemissionsklass

 • E1 E05
 • "CARB Phase 2" / "TSCA Title VI" kan levereras på begäran

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.
 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.

Specialegenskaper

 • Maximalt motivformat per skiva, inkl. överfyllning: 2.750 mm x 2.030 mm. Större motiv kan kaklas.
 • Tillskurna produkter kan inte levereras.
 • Leverans sker alltid utan skyddsfolie.
 • Vid efterproduktioner kan färgavvikelser förekomma.

Produkthantering

Bearbetning

 • Där detta är möjligt produceras varje motiv med en överfyllning på ca 15 mm och snittmärken sätts.
 • Motivets snittmärken är inte bindande. Före tillskärning ska varje motivformat därför kontrolleras.
 • Skivorna kan inte sågas eller formateras i stapeln.
 • Parallell beläggning av motiven mot bärplattans kant är inte möjligt av produktionstekniska skäl.
 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • Tillskärning:
  - Användning av ett sågblad med växeltandning med fas (WZ/FA), t.ex. GlossCut-sågblad från Leitz
  - Även sågblad med håltänder eller trapetständer med negativ tandvinkel kan användas
  - Optimerad höjdinställning på sågbladet
  - Universellt ritsaggregat
  - Förhindra fladdring av materialet t.ex. med hjälp av tryckbalk eller trycklist
  - Arbeta med mindre frammatning än vid standardlaminatmaterial
 • Arbeta med ett plant, stabilt underlag när du sågar eller borrar.
 • Tänk på att vassa skär och stabil gång på verktygen är en förutsättning för optimala resultat.
 • Borrhål ska försänkas. Genomgångshål ska utföras med övermått.
 • Urskärningar och innerhörn ska förses med en radie på minst 8 mm för att undvika spänningar i skåror och därmed eventuell senare sprickbildning.
 • Beakta vår rekommendation för bearbetning (PDF för nedladdning).
 • Vi rekommenderar att man genomför egna försök beroende på respektive användning och krav på materialet.

Maskiner och verktyg

 • Kan bearbetas med hårdmetall- eller diamantbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • Sticksågar, stansar och slagsaxar lämpar sig inte.

Kanter

 • Kan bearbetas med hårdmetall- eller diamantbestyckade verktyg på vanliga träbearbetningsmaskiner.
 • Sticksågar, stansar och slagsaxar lämpar sig inte.
 • Lämpar sig för tjocka och tunna kanter.
 • För limning av kanter rekommenderas EVA- och PUR-hotmelts.

Beslagsteknik

 • Lämpar sig för alla gängse lösbara och ej lösbara kopplingar för material i massivt trä eller trä.
 • Lämpar sig för alla vanliga möbelbeslag och gängse profilsystem.

Inbyggnad och montering

 • Materialet lämpar sig inte för områden som utsätts för större klimatvariationer gällande temperatur och luftfuktighet.
 • Se alltid till att töjningstoleransen för alla monterade skivelement inte begränsas. Vid kombination med andra material ska ev. olika utvidgningskoefficienter beaktas.
 • Det är viktigt att säkerställa tillräcklig rörelsefrihet för skivmaterialet i inbyggt skick. Skarvar mellan skivor ska utföras med fogar och genomgångshål med övermått.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Se alltid till att bearbetning och montering sker korrekt i enlighet med aktuell teknik.

Lagring, hantering och transport

 • Lagring ska alltid ske av hela ytan, med jämna kanter och vågrätt på ett plant och rent underlag i normala inomhusvillkor (temperatur 18–25 °C, relativ luftfuktighet 50–65 %).
 • Undvik lagring i direkt närhet av genomgångsportar, t.ex. vid på- och avlastningszoner.
 • Skydda mot luftfuktighet och fuktpåverkan.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Direkt solstrålning eller UV-strålning ska undvikas särskilt för folierade produkter.
 • Lagring ska alltid ske av hela ytan, med jämna kanter och vågrätt på ett plant och rent underlag som är täckt med plastfolie. Den översta skivan ska täckas med folie och med en täckplatta över hela ytan.
 • Se till att lagringsvillkoren upprätthålls varje gång som en skiva tas ur stapeln.
 • Lagring i lodrätt läge rekommenderas inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • För att skydda den högvärdiga ytan levererar Pfleiderer lackerade ytor med en skyddsfolie. Skyddsfolien måste avlägsnas så snart som möjligt efter bearbetningen - men senast efter 6 månader - för att säkerställa att folien inte tar bort rester. Dessutom får folieplåtar inte utsättas för direkt solljus (UV-strålning).

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.
 • Vid kapande/slipande bearbetning krävs tillräcklig utsugning.

Rengöring och skötsel

 • Ytan kan rengöras med vatten och skonsamma rengöringsmedel. För mer detaljerad information se vår "Skötselråd Duropal HPL & DecoBoard".

Förfogande

 • Energiåtervinning i industriella förbränningsanläggningar vid temperaturer över 700 °C.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480