Användningsområden

Möbler och inredning
Brandskydd

Produktegenskaper

Slipad
Svårantändlig
Lätt att bearbeta
Installationsskiva tillgänglig

Användningsområden

Denna typ av skiva förenar alla fördelar hos spånskivan (hög hållfasthet, längre livslängd, god bearbetningsbarhet, flexibelt dekorativa beläggningsmöjligheter) med förhöjd säkerhet vid brand. Tack vare tillsats av flamskyddsmedel minskas de obearbetade spånskivornas brinnhastighet, samtidigt som brandmotståndet ökar avsevärt och ”flash-over-tidpunkten” fördröjs. Till de främsta användningsområdena hör innerbeklädnader i rum med förhöjd brandrisk (laboratorier, bensinmackar, tv-studior).

Den höga måttnoggrannheten på spontskarven säkerställer optimal passform och jämn, slät läggning.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC™-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Produkt tvärsnitt

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek (mm)
2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
Installationsskivor(mm)
Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek (mm)10 13 16 19 22 25 28 38
1.760 690 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 8060504035323020

Produktegenskaper

Brandegenskaper

  • Flamhämmande
  • B-s2,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydemissionsklass

  • E1 E05

Specialegenskaper

  • Kan levereras med PEFC™- eller FSC® (license code: FSC-C011773)-certifiering på begäran.

Tekniska nedladdningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480