Användningsområden

Möbler och inredning
Dörrar

Produktegenskaper

Lättskött
Anti fingeravtryck
Antimikrobiell
Livsmedelsäkta
Hög repnings hållfasthet

Användningsområden

Attraktivt ytmaterial, lämpligt för yt- och kantanvändningar, som redan uppfyller de höga prestandakraven som Duropal HPL produkterna är kända för. Duropal XTreme plus kan bearbetas både vertikalt och horisontellt.

Certifikat

FSC®-kvalitet kan levereras

FSC-varumärkena på trä-och träprodukter är transparens och trovärdighet över hela världen. De ser till att människor och natur behandlas rättvist och ansvarsfullt och finns över hela världen på ett stadigt växande produktsortiment.

PEFC-kvalitet kan levereras

PEFC är den största Institutionen för att säkerställa och marknadsföra hållbart skogsbruk genom ett oberoende certifieringssystem. Trä-och träprodukter med PEFC-sigill är bevisligen härledda ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Utmärkelser

"Red Dot" är priset för hög designkvalitet. Den internationella juryn utdelar endast den eftertraktade kvalitetssegeln till produkter som har en enastående design. I år beviljade juryn det också till Duropal XTreme plus från Pfleiderer.

Produkt tvärsnitt

Tillgänglighet

Format

Längd (mm)Bredd (mm)Tjocklek totalt (mm)Strukturer
2.050 - 5.3001.3000,8XP
4.1001.3000,8XP
5.3001.3000,8XP

Tillgängliga strukturer

Produktegenskaper

Produktstandard

 • Enligt EN 438-3

Densitet

 • Min. 1.350 kg/m³

Brandegenskaper

 • Normalt antändlig
 • Euroklass D-s2,d0 eller sämre i kombination med normalt resp. lätt antändliga bärarmaterial. (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG)

Formaldehydemissionsklass

 • E1

Antimikrobiell verkan

 • Yta med antimikrobiell verkan i 24h för inredning inomhus - Test Metodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produktsäkerhet

 • Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.
 • Produkten tillverkas utan tillsats av halogener, tungmetaller, konserveringsmedel, träskyddsmedel eller organiska lösningsmedel.
 • Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registreringsplikten enligt artikel 7.

Specialegenskaper

 • FSC®-certifiering (license code: FSC® C011773) eller PEFC-certifiering (license code: PEFC/04-32-0828) - Kan fås på begäran.
 • FSC®-certifiering (license code: FSC® C011773) eller PEFC-certifiering (license code: PEFC/04-32-0828) - Kan fås på begäran.

Färg och yta-matchning

 • Dekor, struktur och slitage påverkar slutproduktens slutliga utseende.
 • På grund av de produktspecifika olika tillverkningsteknologierna som är identiska förekommer i vissa fall mindre synliga avvikelser inom dekorativa/struktur/kärnkombinationer och produktgrupper. Sådana avvikelser utgör inte en defekt.
 • Valet av ytstruktur har ett betydande inflytande på den visuella uppfattningen av slutprodukten samt ingår i produktens tekniska egenskaper. Således kan helhetsintrycket av en dekor förändras nästan totalt beroende på ytstrukturen. Vidare kan mekanisk påverkan på produktytan i mörkare dekorer leda till en mer kontrasterande synlig avvikelse.
 • För att säkerställa att du alltid uppnår det bästa resultatet med våra produkter och för att klargöra eventuella avvikelser i förväg, ger vi dig gärna råd individuellt.

Produkthantering

Bearbetning

 • Beakta rekommendationerna från branschförbundet proHPL om bearbetning av laminatmaterial (www.pro-hpl.org).
 • För tillverkning av sammansatta element rekommenderas en symmetrisk uppbyggnad, dvs. identiskt HPL på båda sidorna. Vid användning av motdragsmaterial (även annat HPL) finns risk för distorsion.
 • Före bearbetning och montering krävs lämplig konditionering. Själva lokalerna ska klimatiseras på lämpligt sätt för den senare användningen.
 • För vidare bearbetning, särskilt vid stora tillämpningar, rekommenderar vi att man tar hänsyn till de använda skivornas och tillskurna produkternas färg- och strukturhomogenitet och bearbetar materialet i enlighet med produktionsriktningen.
 • Vi rekommenderar att man genomför egna försök beroende på respektive användning och krav på materialet.

Lagring, hantering och transport

 • Lagring ska alltid ske av hela ytan, med jämna kanter och vågrätt på ett plant och rent underlag i normala inomhusvillkor (temperatur 18–25 °C, relativ luftfuktighet 50–65 %).
 • Skydda mot luftfuktighet och fuktpåverkan.
 • Undvik direkt värmepåverkan och tillhörande, latenta uttorkning av ytan genom ljus- och värmestrålning resp. luftströmmar från värme- och klimatanläggningar.
 • Direkt solstrålning eller UV-strålning ska undvikas särskilt för folierade produkter.
 • Stapeln ska belastas med en täckplatta.
 • Se till att lagringsvillkoren upprätthålls varje gång som en skiva tas ur stapeln.
 • Lagring i lodrätt läge rekommenderas inte.
 • Tänk på att felaktig lagring, beroende på varaktighet, kan orsaka permanent skevhet.
 • Främmande föremål och föroreningar i skivstapeln kan leda till inbuktningar och skador på ytan.
 • Skivorna får inte skjutas mot eller dras över varandra. De ska lyftas upp var för sig för hand eller med sughävert.
 • Transport av skivstaplar ska ske på tillräckligt stora och stabila underlag, t.ex. pallar. Skivorna i stapeln måste vara säkrade så att de inte kan kana iväg.
 • Pfleiderer levererar Duropal XTreme plus i skyddsplast för att skydda högvärdiga ytor.

Arbets- och hälsoskydd

 • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för respektive uppgift.
 • Vid kapande/slipande bearbetning krävs tillräcklig utsugning.

Rengöring och skötsel

 • Rengöring av ytan kan ske med vatten och milt rengöringsmedel. För borttagning av envis smuts ska du beakta rekommendationerna i faktabladet ”Cleaning of HPL surfaces” (icdli.com).
 • Ytterligare information finns i vår rekommendation rörande bearbetning och rengöring "Duropal XTreme / Duropal XTreme plus".

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Produktförfrågningar och försäljningsavdelning

+49 (0) 9181 28 - 480