Cookies
När du besöker vår webbplats kan vi komma att lagra information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs av en internetserver till din webbläsare och lagras på hårddisken. Rättslig grund för användning av cookies är art. 6 avsn. 1 lit f GDPR.
Den information som lagras i cookies gör det möjligt att känna igen dig automatiskt vid nästa besök på vår webbplats, och din användning av den blir enklare.
Självklart kan du besöka vår webbplats även utan att godkänna personrelaterade cookies. Om du inte vill att din dator känns igen vid nästa besök, kan du avvisa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Avvisa cookies”. Du hittar information om detta i bruksanvisningen till webbläsaren. Om du avvisar användning av cookies kan det emellertid inträffa att vissa delar av vår webbplats inte kan användas fullt ut.

 

Pfleiderer tar dataskyddet på allvar

Skyddet av din privatsfär vid behandlingen av personuppgifter är mycket viktigt för oss. När du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar som standard IP för din internetleverantör, den webbplats som du besöker oss ifrån, de webbplatser som du besöker hos oss, användaragenten/User Agent för din webbläsare samt datum och tid för besöket. Denna information är helt nödvändig för den tekniska överföringen av webbsidorna och för den säkra serverdriften. Någon personanpassad utvärdering av dessa uppgifter sker inte.
 
När du skickar oss uppgifter via ett kontaktformulär lagras dessa uppgifter på våra servrar som databackup. Vi använder dina uppgifter endast för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. De skickas inte vidare till tredje part.

Registeransvarig:
 
Innehållsansvarig:
 
Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt
Tel. +49 (0) 91 81/28-480

E-post: info[at]pfleiderer[dot]com

Internet:www.pfleiderer.com

Personuppgifter
Personuppgifter är uppgifter om din person. De innehåller ditt namn, din adress och din e-postadress. Du behöver inte lämna ut personuppgifter för att besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig den önskade tjänsten.
Samma sak gäller i det fall att vi skickar informationsmaterial som du har beställt resp. svarar på dina frågor. Du får då alltid information om detta. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du har skickat till oss automatiskt eller frivilligt.
När du använder någon av våra tjänster samlar vi i regel in endast de uppgifter som krävs för att kunna erbjuda dig vår tjänst. Ev. frågar vi efter annan information som dock är av frivillig natur. När vi behandlar personuppgifter, gör vi det för att kunna erbjuda dig vår service, eller för att uppfylla våra kommersiella mål.
 
Automatiskt lagrade uppgifter

Serverloggfiler 
Operatören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i s.k. serverloggfiler som din webbläsare överför automatiskt till oss. Det rör sig om:

 • datum och klockslag för anropet
 • namn på begärd fil
 • sida varifrån filen begärdes
 • åtkomststatus (fil överförd, fil hittades ej etc.)
 • webbläsare och operativsystem som används
 • fullständig Ip-adress till begärande dator
 • överförd datamängd

Någon hopkoppling av dessa uppgifter med andra datakällor görs inte. Behandling äger rum enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra webbplatsens stabilitet och funktionalitet.   

Av skäl som har med den tekniska säkerheten att göra, i synnerhet avvärjande av angreppsförsök på vår webbserver, lagras dessa uppgifter av oss kortvarigt. Vi kan utifrån dessa uppgifter inte identifiera enskilda personer. Efter högst sju dagar anonymiseras uppgifterna genom en avkortning av IP-adressen på domännivå, så att det inte längre är möjligt att skapa en referens till den enskilda användaren. Data i anynomiserad form behandlas i statistiksyften; någon jämförelse med andra datainnehav eller överföring till tredje part, ens utdragsvis, sker ej.

Google Tag Manager
Denna webbplats använder Google Tag Manager. Tag Manager registrerar inga personuppgifter. Verktyget aktiverar andra taggar som i vissa fall registrerar uppgifter. Google Tag Manager anropar inte dessa uppgifter. Om en deaktivering har gjort spå domän- eller cookie-nivå, ligger den kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles dataskyddspolicy avs. detta verktyg återfinns här: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google-Analytics med anonymiseringsfunktion 
På vår webbplats använder vi Google-Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat ”Google”. Google-Analytics använder ”cookies“, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.
Den information som genereras av dessa cookies, t.ex. tidpunkt, plats och frekvens för ditt webbplatsbesök inkl. din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.
På vår webbplats använder vi Google-Analytics med tillägget "_gat._anonymizeIp". Din IP-adress kortas då ned av Google i Eu-länderna eller i andra EES-avtalsländer, och anonymiseras på detta sätt.
Google använder denna information till att utvärdera din användning av vår webbplats, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för oss och att leverera andra tjänster som har med webbplats- och internetanvändningen att göra. Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagstiftningen så kräver eller om tredje part behandlar uppgifterna på Googles uppdrag. 
Enligt egen uppgift kopplar Google aldrig ihop din IP-adress med andra data inom Google. Du kan förhindra installationen av cookies med en inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.
Dessutom erbjuder Google en deaktiverings-add-on för de vanligaste webbläsare. Det ger dig mer kontroll över vilka Google-data som registreras på de webbplatser du anropar. Add-on-programmet meddelar javaScript (ga.js) från Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket skall skickas till Google Analytics. Deaktiverings-add-on för läsare från Google Analytics förhindrar dock inte att information överförs till oss eller andra av webbanalystjänster som ev. används av oss. Mer information om installationen av läsar-add-on hittar du här: tools.google.com/dlpage/gaoptout
När du besöker vår webbplats via en mobil enhet (smartphone eller platta), måste du i stället klicka på denna länk för att framöver förhindra spårning genom Google Analytics på denna webbplats. Detta är också möjligt som alternativ till ovannämnda läsar-add-on. När du klickar på länken placeras en opt-out-cookie i din läsare som gäller endast för denna läsare och denna domän. Om du raderar cookies i denna läsare, raderas även opt-out-cookien, och du måste klicka på länken igen.
Om du har samtyckt till att din webb- och app-läsaraktivitet kopplas ihop av Google med ditt Google-konto, och information från ditt Google-konto används för att personanpassa annonser, använder Google dina uppgiter tillsammans med Google Analytics-data för att generera målgruppslistor för enhetsövergripande remarkering. Google Analytics registrerar då på webbplats först din Google-autentiserade ID som är kopplad till ditt Google-konto (d.v.s. personuppgifter). Sedan kopplar Google Analytics ihop din ID tillfälligt med dina Google Analytics-uppgifter för att optimera våra målgrupper.
Om du inte är införstådd med det kan du ange det med inställningar i sektorn ”Mitt konto” på ditt Google-konto.

 
Google Doubleclick
Doubleclick by Google är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Doubleclick by Google använder cookies för att presentera reklamannonser som är relevanta för dig. Ett pseudonymt ID-nummer tilldelas din läsare som en kontroll av vilka annonser som har visats i din läsare och vilka annonser som har anropats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick-cookies gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att endast visa annonser på basis av tidigare besök på vår eller andra webbplatser på internet. Den information som genereras av cookies överförs av Google för utvärdering till en server i USA och lagras där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i "Privacy Shield"-avtalet och är registrerat i "Privacy Shield"-programmet vid USA:s handelsdepartment. En överföring av data genom Google till tredje part äger rum endast på basis av lagens bestämmelser eller inom ramen för uppdragsdatabehandlingen. Google kopplar inte ihop sina uppgifter med andra data som har registrerats av Google.
Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter genom Google och till den databehandling som beskrivs ovan, samt till det angivna syftet. Du kan förhindra lagring av cookies med en inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra registrering av de data som genererats av cookies och som avser din användning av webbplatserna till Google samt behandling av dessa uppgifter genom Google, genom att ladda ned och installera den tillgängliga läsar-plugin som finns under följande länk under punkten DoubleClick-deaktiveringsutökning. Som alternativ kan du deaktivera DoubleClick-cookies även med denna opt-out.
 
YouTube i utökat dataskyddsläge 
För integrationen av videor använder vi leverantören YouTube. Filmerna har då lagts in i det utökade dataskyddsläget. Precis som de flesta andra webbplatser använder YouTube cookies för att samla in information om besökarna på webbplatsen. YouTube använder cookies bl.a. till att registrera videostatistik, att undvika bedrägerier och att förbättra användarvänligheten. Det medför även en anslutning till Google DoubleClick-nätverket. När du startar filmen kan andra databehandlingsåtgärder aktiveras. Vi har inget inflytande över detta. Mer information om dataskyddet på YouTube återfinns i dess dataskyddspolicy på: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Analys av WiredMinds
Vår webbplats använder pixel teknik som tillhandahålls av WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökarens beteende. I samband med detta behandlas besökarens IP-adress. Behandlingen sker endast i syfte att samla in företagsbaserad information som t.ex företagsnamn. Fysiska personers IP-adresser undantas från all vidare bearbetning med hjälp av en vitlista. En IP-adress lagras inte i LeadLab under några omständigheter. Samtidigt som man behandlar uppgifter är det vårt yttersta intresse att skydda fysiska personers rättigheter. Vårt intresse av att behandla uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f GDPR. Inte vid något tillfälle är det möjligt att dra slutsatser av de insamlade uppgifterna om en identifierbar person. WiredMinds GmbH använder denna information för att skapa anonymiserade användningsprofiler av besöksbeteendet på vår webbplats. Data som erhållits under denna process används inte för att identifiera besökare av vår webbplats personligen.

Närvaro på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Xing
Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör av sociala medier i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO, kommer dina uppgifter att automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklam när du besöker våra online-presenter på de sociala medier som nämns ovan, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används i allmänhet för detta ändamål. Detaljerad information om hur respektive operatör av sociala medier behandlar och använder uppgifter, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda din integritet, finns i leverantörernas integritetsmeddelanden som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, Addthis, Whatsapp
Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att det inte finns någon förbindelse med respektive leverantörs servrar när du ringer upp vår webbplats. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för respektive socialt nätverk i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du till exempel klicka på knappen Gilla eller Dela.

Facebook Pixel
Vi använder Facebook Pixel som en del av den teknik som Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook") som beskrivs nedan. Facebook-pixeln samlar automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. att du besöker en webbplats eller prenumererar på ett nyhetsbrev), varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. För detta ändamål sätts en cookie automatiskt av Facebook Pixel när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt CookieID. Facebook kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam. Vi har inget inflytande över Facebooks databehandling och får endast statistik som genereras på grundval av Facebook Pixel.
Den information som automatiskt samlas in av Facebook-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns i Facebooks integritetspolicy https://de-de.facebook.com/policy.php

LinkedIn (Insight Tag)
Dessutom använder vi så kallad konverteringsspårning med LinkedIn Insights Tag, ett verktyg från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, på vår webbplats. För detta ändamål integreras LinkedIn Insight Tag på våra sidor och LinkedIn sätter en cookie på din slutenhet. Detta informerar LinkedIn om att du har besökt våra webbsidor, varvid din IP-adress också samlas in. Dessutom lagras tidsstämplar och händelser som t.ex. sidvisningar. Detta gör det möjligt för oss att statistiskt utvärdera användningen av vår webbplats för att ständigt optimera den. Vi får till exempel reda på genom vilken LinkedIn-annons eller interaktion på LinkedIn du kom till vår webbplats. På så sätt kan vi bättre kontrollera visningen av vår reklam.
Mer information om spårning av konvertering finns på www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Observera att uppgifterna kan lagras och behandlas av LinkedIn så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och LinkedIn kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål. Mer information finns i LinkedIns sekretesspolicy på www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan förhindra att LinkedIn analyserar ditt användningsbeteende och visar intressebaserade rekommendationer via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Spårning av konvertering på Pinterest
Vår webbplats använder konverteringsspårningsteknik från det sociala nätverket Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland), vilket gör det möjligt för oss att visa relevanta annonser och erbjudanden på Pinterest för våra webbplatsbesökare som redan har visat intresse för vår webbplats och vårt innehåll/erbjudanden och som är Pinterest-medlemmar. För detta ändamål integreras en så kallad konverteringsspårningspixel från Pinterest på våra sidor, genom vilken Pinterest informeras när du besöker vår webbplats om att du har besökt vår webbplats och vilka delar av vårt erbjudande du var intresserad av. Om du till exempel är intresserad av våra prenumerationer på vår webbplats kan du få en annons på Pinterest om våra prenumerationer.
Du kan när som helst välja bort insamling av data för visning av intressebaserad reklam på Pinterest i dina kontoinställningar på Pinterest på www.pinterest.de/settings (där, under "Anpassning", avaktivera knappen "Använd information från våra partners för att bättre skräddarsy rekommendationer och annonser på Pinterest för dig") eller på help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (där, avaktivera kryssrutan under "Inaktivera anpassning"). 

Newsletter über rapidmail
För utskicket av nyhetsbrevet använder vi oss av den s.k. Double Opt-In-metoden, vilket innebär att vi skickar dig nyhetsbrevet via e-post först när du uttryckligen har bekräftat att vi skall aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi skickar dig då en avisering via e-post, där vi ber dig att klicka på en av länkarna i e-postmeddelandet för att bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev. Vid din registrering för vårt nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress och datumet för registreringen. Denna lagring fungerar endast som en dokumentation i det fall att tredje part missbrukar din e-postadress för att registrera dig utan ditt vetande eller din behörighet för att ta emot nyhetsbrevet. Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev kan du när som helst ange detta utan att andra kostnader än överföringskostnader enligt bastarifferna uppstår. I varje nyhetsbrev finns även en länk för avbeställning.
För utskicket av vårt nyhetsbrev använder vi oss av en tjänst från rapidmail. Dina uppgifter överförs därför inom ramen för uppdragssamarbete (art. 28 GDPR) till rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br.. rapidmail GmbH har inte tillåtelse att använda dina uppgifter i andra syften än utskicket av nyhetsbrevet. Spridning eller försäljning av dina uppgifter är inte tillåten för rapidmail GmbH. rapidmail är en tysk, certifierad leverantör av programvaror för nyhetsbrev. Företaget har valts ut med omsorg enligt kraven i GDPR och BDSG.

Kundkonto
För varje kund som registrerar sig lägger vi upp en lösenordsskyddad direktåtkomst till dennes uppgifter som är lagrade hos oss (kundkonto). Här kan du se information uppgifter om dina avslutade, öppna och skickade ordrar och administrera dina adressuppgifter, bankinformation samt nyhetsbrevet. Du är skyldig att behandla de personliga åtkomstuppgifterna konfidentiellt och inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte ansvara för lösenord som används på ett missbrukande sätt, såvida vi inte hade kunnat försvara missbruket. 

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, manipulation och obehörig åtkomst. All vår personal samt alla uppdragstagare som arbetar för oss har skyldighet att iakttaga gällande dataskyddslagstiftning.
När vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras de innan de överförs. Det betyder att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder omfattas av en ständig förbättringsprocess, och våra dataskyddspolicies omarbetas fortlöpande. Kontrollera att du har den senaste versionen. 

Rättigheter som berörd person 
Du har när som helst rätt till upplysning, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter, rätt till invändning mot behandlingen samt rätt till dataöverförbarhet och till klagomål enligt förutsättningarna i dataskyddslagstiftningen.

 

Rätt till upplysning:
Du kan begära upplysning från oss huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till rättelse:
Om vi behandlar dina uppgifter som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära rättelse resp. komplettering.

Rätt till radering:
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter om vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen gör intrång i dina berättigade skyddsintressen på ett oproportionerligt sätt. Observera att det kan finnas skäl som talar emot en omedelbar radering, t.ex. vid lagringsskyldigheter som regleras i lagstiftningen.

Oavhängigt av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omgående och fullständigt om ingen rättslig eller lagstadgad lagringsskyldighet talar emot detta.

Rätt till begränsning av behandlingen:
Du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om

 • du bestrider korrektheten hos uppgifterna under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att kontrollera uppgifternas korrekthet,
 • behandlingen av uppgifterna är orättmätig men du avvisar radering och i stället kräver en begränsning av användningen av uppgifterna,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det angivna ändamålet, men du behöver uppgifterna för att hävda eller försvara rättsanspråk, eller
 • du har lämnat in en invändning mot behandlingen av uppgifterna.

Rätt till dataöverförbarhet:
Du kan begära av oss att vi skickar dig dina uppgifter som har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format och att du kan överföra dessa uppgifter till annan registeransvarig utan att vi lägger hinder i vägen, om

 • vi behandlar dessa uppgifter på basis av ett av dig givet och återkalleligt samtycke eller för uppfyllande av ett avtal mellan oss, och
 • denna behandling äger rum med hjälp av automatiska förfaranden.

Om så är tekniskt möjligt kan du av oss begära en direktöverföring av dina uppgifter till en annan registeransvarig.

Rätt till invändning:
Om vi behandlar dina uppgifter av berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta skulle också gälla för en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser. Vi behandlar då inte längre dina uppgifter, såvida vi inte kan presentera tvingande skyddsvärda skäl till behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst, utan att ange skäl, invända mot behandlingen av dina uppgifter i direktreklamsyfte.

Rätt till klagomål:
Om du anser att vi bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning vid behandlingen av dina uppgifter, ber vi dig kontakta oss så att vi kan reda ut saken. Självklart har du rätt att kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.
Om du önskar hävda någon av dessa rättigheter gentemot oss ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. I tveksamma fall kan vi begära ut ytterligare information som en verifiering av din identitet.

 

Ändringar av denna dataskyddspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår dataskyddspolicy om den tekniska utvecklingen kräver detta. Kontrollera att du har den senaste versionen. Om grundläggande ändringar görs av denna dataskyddspolicy, meddelar vi det på vår webbplats.

Alla intressenter och besökare av vår webbplats kan kontakta oss i dataskyddsfrågor på:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
 
Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de 
Internet: www.projekt29.de 
 
Om vårt dataskyddsombud inte kan besvara ditt ärende på nöjaktigt sätt, har du alltid rätt att lämna in klagomål till ansvarig datainspektionsmyndighet.