Hantering av Pfleiderer

Dr. Boris Gorella 

VD / styrelseordförande

Dr Boris Gorella, född 1965, har en examen från Berlins tekniska universitet där han doktorerade i kemi. Han fick därefter en MBA-examen vid INSEAD i Fontainebleau, Frankrike.

Dr Boris Gorella började sin professionella karriär 1991 på REHAU AG i Tyskland och USA och arbetade därefter som konsult på Kearney och därefter som biträdande rektor på McKinsey. Från 2002 var han ordförande för Construction Chemicals Asia Division vid Evonik i Singapore. Efter BASF:s förvärv av Construction Chemicals var Dr Gorella group vice president för affärsenheten Construction Materials Asia and Pacific, med säte i Shanghai, Kina, innan han började på KKR som operativ direktör Capstone i London i mitten av 2008. 2011 blev Dr Gorella VD för den privata Beckers Group, en ledande leverantör av industriella beläggningar, som han ledde till globalt ledarskap inom sina kärnsegment under de kommande tio åren.

Sedan den 1 februari 2021 är Dr Gorella VD och styrelseordförande i Pfleiderer Group B.V. & Co. KG.

Dr. Mani Herold 

CFO

Dr Mani Herold (född 1971) studerade företagsekonomi vid Ludwig Maximilian University i München, där han doktorerade i nationalekonomi.

Dr Herold började sin karriär 1995 på Price Waterhouse i Frankfurt. Från 1997 till 2012 arbetade han inom investment banking på Merrill Lynch, Goldman Sachs och Bank of America Merrill Lynch i London och Frankfurt, och gav råd till ett flertal företag i Europa om fusioner & förvärv, corporate finance och kapitalmarknadstransaktioner. På Bank of America Merrill Lynch var han senast ansvarig för corporate finance-verksamheten i tysktalande länder. År 2012 flyttade Dr Herold till E.ON, där han var CFO för affärsenheten E.ON Connecting Energies fram till 2015. Från 2016 till 2020 tog han på sig rollen som group CFO på Cerdia International, en global tillverkare av kemiska produkter och portföljbolag till en ledande private equity-fond.

Sedan den 1 januari 2021 är Dr Herold CFO för Pfleiderer Group B.V. & Co. KG.

Dr. Frank Herrmann

COO

Dr. Frank Herrmann tog examen vid industriell teknik vid Darmstadt, Tyskland.Han fick Dr. ingenjörstitel vid Clausthal-Zellerfelds tekniska universitet.Dr. Frank Herrmann innehade 2017 position som Chief Operating Officer i URSA Insulation S.A., en av de största isoleringsleverantörerna i Europa.Under perioden 2008–2016 hade Dr. Frank Herrmann höga ledande befattningar i Braas Monier Building Group.Tidigare arbetade Dr. Frank Herrmann i Bain & Company Inc, Gemini Consulting GmbH och PricewaterhouseCoopers.


Sinds 1 mei 2019 is Dr. Frank Herrmann COO van Pfleiderer Group B.V. & Co. KG.

Stefan Zinn

CCO

Stefan Zinn tog examen i affärsekonomi vid det bayerska Julius-Maximilian-universitetet i Würzburg, Tyskland.

Sedan 2013 arbetar Stefan Zinn för Pfleiderer Group i försäljningschefer.Från 2017 ansvarade Zinn för exportförsäljningen i Core West i Pfleiderer Group och från 2018 för den totala försäljningen i Core West.Sedan januari 2019 har Zinn haft positionen som Chief Commercial Officer med ansvar för försäljning i Core West, exportförsäljning och marknadsföring.

Under en period 1994–2012 arbetade Herr Zinn på olika ledande befattningar (bland annat som chef för försäljning, marknadsföring och strategi och ekonomichef) i Neschen AG, Bückeburg ledande producent av digitala tryckmedier och självhäftande produkter.Under en period 1991-1994 arbetade Stefan Zinn i det familjeägda konsultföretaget Rolf Zinn & Partner Unternehmensberatung GmbH.

 

Stefan Zinn har varit CCO i Pfleiderer Group B.V. & Co. KG sedan den 1 maj 2019.