Stock Quotes
Opening date: 2018-09-21
Opening price
36.5
Change
-0.68
Turnover
8.21
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Producten en toepassingen
Met ruwe spaanplaten en vezelplaten, verder veredelde decoratieve producten, laminaten, HPL-elementen en werkbladen biedt Pfleiderer perfecte materialen voor elk project - beveiliging tegen brand, scheepsbouw, houtbouw of inclusief Eco-certificering.
background image
Toepassingen
Meubel- en interieurinrichting
Eigenschappen
geschikt voor levensmiddelen
Certificaten
PEFC™ kwaliteit beschikbaar
Indeling
pro-K Award 2017 Interzum Award 2017

Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

Sandwichplaat van een houtspaanplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door-en doorgekleurde Duropal HPL SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

Toepassingsgebieden: De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, rekken, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

footer image
Formaat in mm Dikte in mm Structuren
Lengte Breedte
2.800 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM | VV | XM
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 HG
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 SM | VV
5.600 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV

Brandverloop

 • Normaal ontvlambaar

Formaldehyde-emissieklasse

 • E1 (EN 120)

Productveiligheid

 • Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en niet onderworpen aan registratieplicht krachtens artikel 7.
 • Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).

Verwerking

 • Alle aanbevelingen, die voor de afwerking van normalen Duropal HPL-producten gelden, moeten ook voor Duropal HPL SolidColor in acht genomen worden.
 • Interne uitsparingen: Bij beschadigingen, zoals bijvoorbeeld scheuren, die vanwege interne uitsparingen bij Duropal HPL SolidColor-platen optreden aanvaardt Pfleiderer in principe geen aansprakelijkheid. Zijn interne uitsparingen in bijzondere gevallen desondanks wegens de type afwerking nodig, moeten de volgende aanwijzingen verplicht worden nageleefd, om het risico van scheurvormingen te minimaliseren.
 • Bramen kunnen met gebruik van hardmetalen kegel- of vierkantfrezen op de gebruikelijke wijze worden verwijderd.
 • Grotere afschuiningen (45°) kunnen op het hoogste punt gemaakt worden.
 • Er moet op worden gelet, dat brede afschuiningen alleen om optische redenen een kostbare afwerkingsinspanning vereisen. De freesmotoren moeten overeenkomstig worden gedimensioneerd. Met hardmetaal bezette freesgereedschappen met hoge rondloopnauwkeurigheid zijn nodig, om trillingsmarkeringen te voorkomen. De toevoersnelheid moet in hoeken en snijpuntbereiken worden verlaagd, omdat deze anders kunnen uitbreken.
 • Na het frezen moet voor de optimalisatie van de stabiliteit van het oppervlak met schuurpapier korrel 200-400 worden nageschuurd of gepolijst.
 • Voor zover wij weten is een intensief polijsten van de gefreesde kartelrand door middel van carnabauhoudende wassen mogelijk.

Machine en gereedschap

 • Hoewel Duropal HPL SolidColor iets harder en droger is dan conventionele Duropal HPL-producten, is een nauwelijks hogere gereedschapsslijtage bij het frezen of zagen waarneembaar.

Sluitwerktechnologie

 • Alle traditionele verwijderbare en niet verwijderbare verbindingsstukken voor houtproducten zijn geschikt.

Inbouw en montage

 • Vóór de montage moeten alle systeemelementen (wandbekledingselementen, draagconstructie) voldoende, gedurende meerdere dagen geconditioneerd worden. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Bij platen die voorzien van van beschermingsfolie, moet deze, om kromtrekken te voorkomen, tegelijkertijd van beide zijden van de plaat verwijderd worden. Verwijder de beschermingsfolie vóór het gebruik van het product, echter uiterlijk zes maanden na de levering.
 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.
 • Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen, die aan grotere klimaatschommelingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn blootgesteld.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Let op een vakkundige verwerking en montage volgens de actuele stand van de techniek.

Opslag, gebruik en transport

 • Houd er rekening mee dat doorgeverfde laminaten op grond van hun materiaalsamenstelling iets harder en stugger zijn dan klassieke laminaten met donkere fenolharskern en bij klimaatschommelingen een meer uitgesproken vervormingsgedrag vertonen.
 • De opslag moet steeds over het gehele oppervlak, gelijkmatig met de randen en horizontaal op een vlakke en schone onderlaag onder normale binnenomstandigheden (temperatuur 18–25°C, relatieve luchtvochtigheid 50–65%) plaatsvinden.
 • De opslag in de directe omgeving van doorgangsdeuren, bv. in het gebied van laad- en loszones moet vermeden worden.
 • Beschermen tegen luchtvochtigheid en vochtinwerking.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Directe zonnestraling of UV-stralen moeten met name bij producten met folie vermeden worden.
 • Een verticale opslag wordt niet aanbevolen.
 • Houd er rekening mee dat iedere onvakkundige opslag, onafhankelijk van de duur ervan, onomkeerbare vervorming kan veroorzaken.
 • Vreemde voorwerpen en schurende verontreinigingen in de stapel platen kunnen leiden tot indrukkingen en beschadigingen van het oppervlak.
 • De platen mogen niet tegen elkaar verschoven en over elkaar getrokken worden; ze moeten met de hand of met zuignappen één voor één opgetild worden.
 • Bij het transport van stapels platen moeten onderlagen gebruikt worden die groot genoeg en stabiel zijn, bv. pallets. De platen in de stapel moeten beveiligd zijn tegen wegglijden.

Arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid

 • Draag voor desbetreffende activiteit noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Reiniging en verzorging

 • De reiniging van het oppervlak kan gebeuren met water en milde schoonmaakmiddelen. Gedetailleerde informatie vindt u in ons "Reinigingsadvies Duropal HPL & DecoBoard".
 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar de aanbeveling in de folder "Reiniging HPL" op de website van (www.icdli.com).

Verwijdering

 • Terugwinning van energie in industriële brandinstallaties bij temperaturen boven 700 °C.

Spaarbank Böblingen
 • 2014
 • ©Roland Halbe Architekturfotografie

Meubel

Toegepaste producten

Toegepaste decors en structuren

X