Stock Quotes
Opening date: 2018-09-19
Opening price
36.85
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
35.9
Kurs MAX[PLN]
37
Producten en toepassingen
Met ruwe spaanplaten en vezelplaten, verder veredelde decoratieve producten, laminaten, HPL-elementen en werkbladen biedt Pfleiderer perfecte materialen voor elk project - beveiliging tegen brand, scheepsbouw, houtbouw of inclusief Eco-certificering.
background image
Toepassingen
Meubel- en interieurinrichting
Eigenschappen
geschikt voor levensmiddelen bijzonder emissiearm bijzonder ecologisch
Certificaten
CE-conformiteit PEFC™ kwaliteit beschikbaar

Duropal Sandwichpaneel Living P2

Sandwichpaneel van een formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL c.q. Duropal HPL Metallic. Dit materiaal ondersteunt het LEED-certificeringssysteem voor duurzaam bouwen in de categorieën Zuinig gebruik van grondstoffen en Ruimtelijke kwaliteit.

Toepassingsgebieden: Ideaal voor alle bereiken, waarin het op een gering emissiepotentieel bij de beste slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid aankomt. Met name voor meubels en de decoratieve interieurinrichting van gebouwen, die volgens het LEED-model beoordeeld en gecertificeerd worden.
Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste vlakken wordt niet aanbevolen.

footer image
Formaat in mm Dikte in mm Structuren
Lengte Breedte
2.650 2.070 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | TC | VV
5.310 2.070 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | TC | VV

Brandverloop

 • Normaal ontvlambaar
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

CE categorie

 • EN 438-7:2005

Formaldehyde-emissieklasse

 • E1 (EN 717-2)

Productveiligheid

 • Platen van Pfleiderer voldoen aan de eisen van het besluit verboden stoffen (Chemikalien Verbotsverordnung, ChemVerbotsV) met betrekking tot formaldehyde.
 • Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).

Bijzonderheden

 • Bij horizontale, meer door slijtage belaste oppervlakken in combinatie met metallic decors adviseren wij om ook een overlay te bestellen. Lichte kleurafwijkingen met oppervlakken zonder overlay zijn mogelijk.

Verwerking

 • Met hardmetaal of met diamant ingezette gereedschappen op traditionele houtbewerkingsmachines bewerkbaar.
 • Vóór de verwerking en montage is een goede conditionering noodzakelijk. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Wij raden aan om overeenkomstig het specifieke gebruik en de eisen aan het materiaal, zelftests uit te voeren.

Randafwerking

 • Dikke en dunne randen zijn geschikt.
 • Voor het lijmen van de randen worden EVA- en PUR-hotmelts aanbevolen.

Sluitwerktechnologie

 • Alle traditionele verwijderbare en niet verwijderbare verbindingsstukken voor houtproducten zijn geschikt.

Inbouw en montage

 • Vóór de verwerking en montage is een goede conditionering noodzakelijk. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Bij platen die voorzien van van beschermingsfolie, moet deze, om kromtrekken te voorkomen, tegelijkertijd van beide zijden van de plaat verwijderd worden. Verwijder de beschermingsfolie vóór het gebruik van het product, echter uiterlijk zes maanden na de levering.
 • Er moet gezorgd worden voor voldoende bewegingsmogelijkheid van het plaatmateriaal in de ingebouwde toestand. Plaatnaden moeten met voegen en doorgangsboringen met overmaat worden uitgevoerd.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.
 • Let op een vakkundige verwerking en montage volgens de actuele stand van de techniek.

Opslag, gebruik en transport

 • Op vlakke, volledig dekkende ondergronden (bijv. pallets), tegen vocht beschermd in droge, geventileerde ruimtes. Vrije entrepots of zogenaamde zwevende daken zijn niet geschikt.
 • De platen dienen bij voorkeur horizontaal en zonder direct contact met de vloer op drogehouten vlonders worden opgeslagen.
 • Er moeten vloerbalken met dezelfde dikte worden gebruikt, die op gelijkmatige afstand van elkaar (maximaal 80 cm) geplaatst moeten worden. Deze regel geldt voor platen vanaf een dikte van 15 mm. Bij dunnere platen moeten kleinere oplegafstanden gekozen worden.
 • Als er meerdere stapels platen op elkaar gestapeld worden, moeten de vloerbalken verticaal op elkaar gerangschikt worden. De platen moeten met gelijkmatige randen gestapeld worden, om beschadigingen aan onbeschermde randen en hoeken te voorkomen.
 • De bovenste plaat dient volledig te worden afgedekt met een beschermende plaat of karton. Er moet voldoende afstand tot muren en wanden in acht genomen worden, een direct contact moet vermeden worden.
 • Houd er rekening mee dat iedere onvakkundige opslag, onafhankelijk van de duur ervan, onomkeerbare vervorming kan veroorzaken.
 • Vreemde voorwerpen en schurende verontreinigingen in de stapel platen kunnen leiden tot indrukkingen en beschadigingen van het oppervlak.
 • Bij het transport van stapels platen moeten onderlagen gebruikt worden die groot genoeg en stabiel zijn, bv. pallets. De platen in de stapel moeten beveiligd zijn tegen wegglijden.
 • De platen mogen niet tegen elkaar verschoven en over elkaar getrokken worden; ze moeten met de hand of met zuignappen één voor één opgetild worden.
 • Platen met folie moeten uiterlijk 6 maanden na levering verder verwerkt en de folie verwijderd worden.

Arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid

 • Draag voor desbetreffende activiteit noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Platen van Pfleiderer zijn niet toxisch in de zin van het besluit verboden stoffen (Chemikalien Verbotsverordnung, ChemVerbotsV).
 • Bij de be- en verwerking van platen van houtproducten kan houtstof ontstaan. Houtstof is in de TRGS 900 "MWC-waarden-lijst" onder III B als stof met gegronde verdenking van kankerverwekkend potentieel geclassificeerd. Volgens de TRGS 553 mag de concentratie van houtstof in de lucht op de werkplek 2 mg/m³ niet overschrijden. Hiervoor is normaal gesproken de aansluiting van de bewerkingsmachines op een afzuiginstallatie vereist.

Reiniging en verzorging

 • De reiniging van het oppervlak kan gebeuren met water en milde schoonmaakmiddelen. Gedetailleerde informatie vindt u in ons "Reinigingsadvies Duropal HPL & DecoBoard".
 • Raadpleeg voor verdere informatie de aanbeveling in het informatieblad "Reiniging van decoratief laminaat" (www.pro-hpl.org).

Verwijdering

 • Aanbevolen wordt een recycling of terugwinning van energie in daarvoor goedgekeurde installaties.

Bestandsnaam Formaat Downloaden
Totaalprogramma 2017-2020 Totaalprogramma 2017-2020
  PDF ( 10 MB )
Bestandsnaam Formaat Downloaden
Structuren - Een wereld van oppervlakken Structuren - Een wereld van oppervlakken
  PDF ( 994 kB )
Bestandsnaam Formaat Downloaden
FSC® Chain of Custody FSC® Chain of Custody
  PDF ( 3 MB )
PEFC™ Chain of Custody PEFC™ Chain of Custody
  PDF ( 2 MB )
X