Stock Quotes
Opening date: 2018-11-15
Opening price
31.5
Change
5.18
Turnover
0.03
Kurs MIN[PLN]
30.15
Kurs MAX[PLN]
31.5
Onderneming

Ondernemingsbeleid

Ondernemingsbeleid

Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen. Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten en producten voor gezond wonen permanent.

Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle vlakken – economisch, ecologisch en sociaal: Onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op absolute ecologie, zoals bijv. bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard, al bijna vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.

Daarom gelden verplicht de volgende richtlijnen:   

•Het naleven van rechtsvoorschriften en verplichtingen is voor ons bedrijf net zo vanzelfsprekend als de omzetting van klanteneisen. Bovendien werken wij er continu aan, onze bedrijfsmatige milieubescherming en onze producten te verbeteren.

•Wij zien het als onze verplichting om het energiegerelateerde vermogen continu te verbeteren, met inbegrip van de energie-efficiëntie en rekening houdend met het energierendement en het energieverbruik.

•Wij streven ernaar onze veiligheidsinrichtingen en organisatorische maatregelen altijd op een hoog peil te houden, om schadegevallen te voorkomen of hun effecten zoveel mogelijk te beperken. Onze medewerkers worden voortdurend door ons getraind en wij geven hen vakkundige en uitgebreide informatie. Zo stimuleren wij een zelfstandig en bewust handelen. Wij zetten ons in voor de preventie van ongevallen en schade aan de gezondheid en voor de voortdurende verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem op het werk en de veiligheidsprestaties op het werk, evenals voor de naleving van de wettelijke en andere werkveiligheidsrelevante voorschriften.

•Wij controleren en beoordelen onze processen en producten continu en streven een voortdurende verbetering na. Zo willen wij voor onze klanten het maximale productvoordeel bereiken en onvermijdelijke milieu-effecten verminderen.

•Al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en productiemethodes, waarmee wij aan de klantwensen kunnen voldoen, testen wij hoe milieuvriendelijk deze zullen zijn. Daarbij beschouwen wij de processen als één geheel. Natuurlijk hechten wij er ook bij de keuze van onze leveranciers en opdrachtnemers grote waarde aan, dat zij letten op een bewuste omgang met milieu, energie en overige bronnen alsmede de veiligheid van hun medewerkers.

•Wij zijn gesteld op een open dialoog met onze medewerkers, klanten en leveranciers alsook de autoriteiten en de publieksmedia. Informatie over de milieu-effecten van de geproduceerde producten alsmede de door ons aangeboden diensten stellen wij ter beschikking van onze klanten en de publieksmedia.

 

Duurzame bosbouw betekent voor ons ook dat de volgende houtsoorten niet aangekocht worden:

•hout uit illegale houtkap;

•hout uit gebieden, waar traditionele en burgerlijke grondrechten geschonden worden;

•hout uit bossen, waarvan de bijzondere waarden voor de natuurbescherming door het bosbeheer gevaar lopen.

•hout uit de verandering van natuurwouden in plantages of soorten gebruik anders dan bosbouw;

•hout uit bossen die met op genetische wijze veranderde boomsoorten beplant zijn.

Wij verheugen ons op contact met u. Belanghebbenden sturen hun vragen, opmerkingen en suggesties naar info@pfleiderer.com

X