DAAROM GELDEN VERPLICHT DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

•Het naleven van rechtsvoorschriften en verplichtingen is voor ons bedrijf net zo vanzelfsprekend als de omzetting van klanteneisen. Bovendien werken wij er continu aan, onze bedrijfsmatige milieubescherming en onze producten te verbeteren.

•Wij zien het als onze verplichting om het energiegerelateerde vermogen continu te verbeteren, met inbegrip van de energie-efficiëntie en rekening houdend met het energierendement en het energieverbruik.

•Wij streven ernaar onze veiligheidsinrichtingen en organisatorische maatregelen altijd op een hoog peil te houden, om schadegevallen te voorkomen of hun effecten zoveel mogelijk te beperken. Onze medewerkers worden voortdurend door ons getraind en wij geven hen vakkundige en uitgebreide informatie. Zo stimuleren wij een zelfstandig en bewust handelen. Wij zetten ons in voor de preventie van ongevallen en schade aan de gezondheid en voor de voortdurende verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem op het werk en de veiligheidsprestaties op het werk, evenals voor de naleving van de wettelijke en andere werkveiligheidsrelevante voorschriften.

•Wij controleren en beoordelen onze processen en producten continu en streven een voortdurende verbetering na. Zo willen wij voor onze klanten het maximale productvoordeel bereiken en onvermijdelijke milieu-effecten verminderen.

•Al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en productiemethodes, waarmee wij aan de klantwensen kunnen voldoen, testen wij hoe milieuvriendelijk deze zullen zijn. Daarbij beschouwen wij de processen als één geheel. Natuurlijk hechten wij er ook bij de keuze van onze leveranciers en opdrachtnemers grote waarde aan, dat zij letten op een bewuste omgang met milieu, energie en overige bronnen alsmede de veiligheid van hun medewerkers.

•Wij zijn gesteld op een open dialoog met onze medewerkers, klanten en leveranciers alsook de autoriteiten en de publieksmedia. Informatie over de milieu-effecten van de geproduceerde producten alsmede de door ons aangeboden diensten stellen wij ter beschikking van onze klanten en de publieksmedia.

VOOR ONS ZIJN DUURZAME BOSBOUWEN NIET DE VOLGENDE HOUTEN TE PROCUREREN:

• Illegaal gekapt hout.hout uit regio's, waar traditionele en civiele basisrechten worden geschonden.
• hout uit bossen met een hoge beschermingswaarde die door bosbeheer worden bedreigd.
• hout uit gebieden waar natuurlijke bossen worden omgezet in plantages of worden gebruikt voor niet-bosbouwdoeleinden.
• hout uit bossen met genetisch gemodificeerde boomsoorten.

Wij verheugen ons op een constructieve dialoog met u.Stakeholders moeten hun vragen, tips en ideeën sturen naar info[at]pfleiderer[dot]com.