Duurzaamheid en een recyclingeconomie

Duurzaamheid en milieubescherming maken deel uit van het DNA van Pfleiderer. De herbruikbare, natuurlijke en gezonde grondstof hout was altijd de beste optie voor een verantwoord gebruik als "groen materiaal". We nemen onze verantwoordelijkheid voor mens, milieu en hulpbronnen op verschillende manieren. Hiertoe evalueren en verbeteren we voortdurend de efficiëntie, actualiteit en uitvoering van ons complexe milieumanagementsysteem.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten met een gerust hart kunnen vertrouwen op hoogwaardige Pfleiderer-producten, werken wij nauw samen met Nederlandse partners om de hoogste ecologische, sociale en economische normen te implementeren die veel verder gaan dan de wettelijke eisen. Van de oorsprong van de grondstof hout tot de milieuvriendelijke verwerking en het transport worden deze principes in alle geledingen van het bedrijf consequent nageleefd.

Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen en een veranderd maatschappelijk bewustzijn wint de vraag naar een holistische recyclingeconomie aan belang. Ook in dit verband neemt Pfleiderer zijn verantwoordelijkheid als productiebedrijf.

Het belang van een recyclingeconomie

Het realiseren van een recyclingeconomie speelt voor Pfleiderer een belangrijke rol. Een recyclingeconomie is een regeneratief systeem dat is bedoeld om het gebruik van hulpbronnen en energie, de afvalproductie en de uitstoot tot een onvermijdelijk minimum te beperken. De energie- en materiaalkringlopen dienen daartoe door verschillende strategieën effectief vertraagd, verminderd en uiteindelijk gesloten te worden.

Sleutelwoorden zoals de schaarste aan hulpbronnen, klimaatverandering of koolstofemissies illustreren de huidige relevantie van een effectief milieubeleid, waarbij de recyclingeconomie een belangrijke rol speelt.

Naast een zo lang mogelijke levensduur van houtproducten is een verantwoorde recycling van houtproducten het middel bij uitstek. Op deze manier ondersteunt de recyclingeconomie het actieve behoud van waardevolle hulpbronnen en blijft deze bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies, lucht-, water- en bodemvervuiling en aan aanzienlijke energiebesparingen. De recyclingeconomie levert zo een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van onze grote verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Daarnaast bezorgen effectief recycling- en hergebruiksmanagement Pfleiderer extra verkoopargumenten in een veranderende markt.

 

Recycling zonder kwaliteitsbeperkingen

Dankzij innovatieve technologieën en een uitgekiend recyclingmanagement voldoen de materialen van hergebruikt hout moeiteloos aan de beproefde Pfleiderer-normen op het gebied van kwaliteit en gezondheid.

Om betrouwbaar aan de hoogste eisen te voldoen, worden vreemde materialen zoals metalen, niet-metalen, kunststoffen, zand en stenen eerst van het hout gescheiden. Aan de hand van zorgvuldige sortering en controles zorgen we ervoor dat alleen niet-verontreinigd afvalhout wordt gerecycled.

Op deze manier garandeert Pfleiderer milieuvriendelijke, gezonde en hoogwaardige houtproducten - eersteklas producten, ook in de tweede levenscyclus van deze groene grondstof!

 

Ecologische verantwoordelijkheid bij Pfleiderer

Bij Pfleiderer brengen we milieubescherming en duurzaamheid via verschillende benaderingen in de praktijk. Naast recycling en de terugwinning van afvalhoutmateriaal stellen we de strengste selectiecriteria voor de aankoop van het waardevolle grondstofhout. Al ons materiaal komt uit duurzaam beheerde bossen.
In het kader van uitgebreid vrijwillig zelfvertrouwen en voortdurende certificering verbindt Pfleiderer zich actief tot ver buiten zijn wettelijke verplichtingen. De milieuvriendelijkheid van onze productiemiddelen, processen en de materialen die we verwerken zijn natuurlijke gegeven voor ons. We zien af ​​van het gebruik van conserveermiddelen en organische oplosmiddelen bij de productie van onze spaanplaten en vezelplaten. Ons milieumanagementsysteem volgens EN ISO 14001 en ISO 50001, de certificeringen voor PEFC ™ en FSC® en ons lidmaatschap van de op hout gebaseerde paneelkwaliteitsvereniging zijn slechts enkele voorbeelden van onze actieve inzet voor de bescherming van ons milieu. .
We richten ons ook op de optimale combinatie van ecologie en economie in het kader van ons onderzoek en ontwikkeling. Met nieuwe, innovatieve producten zoals ons meermaals bekroonde BalanceBoard kunnen we het houtverbruik verminderen met een hoog aandeel bijzonder snelgroeiende grondstoffen. De stabiliteit evenals de bewerkbaarheid, verwerkbaarheid en bruikbaarheid van het bord blijft onbeperkt, ondanks 30 procent minder gewicht.
Onze milieuvriendelijke vloot en geperfectioneerde logistieke structuur zorgen voor een zorgvuldige omgang met hulpbronnen en verminderen ook de milieueffecten in het transport. Alle vrachtwagens van ons expeditiebedrijf, Jura Spedition, voldoen aan de schone en brandstofbesparende Euro 6-emissienorm. Lege ritten worden vermeden door zorgvuldig doordachte tourplanning.
Ten slotte wordt ons milieumanagement afgerond door het best mogelijke energieverbruik. Bijproducten zoals schuurstof en materiaal dat niet geschikt is als materiaal, worden thermisch teruggewonnen in de eigen warmtekrachtcentrales van ons bedrijf in Neumarkt, Gütersloh
en Baruth. Deze energiecentrales werken uitsluitend met het hernieuwbare grondstofhout, dat niet langer geschikt is voor gebruik in de materiaalcyclus - en met een bovengemiddelde efficiëntie: als paneelproducent op houtbasis hebben we het hele jaar door warmte nodig, en kan het gebruiken om de houtsnippers te drogen en de persen te verwarmen.
Pfleiderer produceert hoogwaardige, individuele, op hout gebaseerde panelen, met energieonafhankelijkheid en zonder extra CO2 vrij te geven - voor kwaliteit met een zuiver geweten!

 

FSC ® license code: FSC-C011773