We zijn er trots op dat we een natuurlijk duurzaam bedrijf zijn.

Voor Pfleiderer worden geen bomen opzettelijk gekapt. In plaats daarvan verwerken wij - vaak herhaaldelijk - gerecycled afvalhout tot hoogwaardige materialen op houtbasis. Ons kringloopmodel laat zien hoe de in hout opgeslagen koolstofdioxide gedurende zijn hele nuttige leven opgeslagen blijft. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat wij het grootst mogelijke voordeel behalen met een minimale impact op de natuur en het milieu.

Met behulp van moderne technieken en technologieën verlengen we de levenscyclus van onze grondstoffen. We werken nauw samen met onze partners in de waardeketen om het recyclingpercentage te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen. Echte duurzaamheid betekent natuurlijk ook luisteren naar onze stakeholders, altijd verantwoordelijk handelen en een veilige, gezonde werkomgeving in stand houden waarin onze medewerkers zich prettig kunnen voelen.

 

Een nieuw tijdperk voor pfleiderer

In dit document presenteren we een nieuwe bindende duurzaamheidsstrategie voor Pfleiderer die onze acties en beslissingen voor de komende jaren zal bepalen.
Hoewel duurzaam beheer al lang in ons bedrijf verankerd is, hebben we ingezien dat bedrijven als Pfleiderer 2021 een steeds actievere rol moeten gaan spelen in de transformatie naar een werkelijk duurzame samenleving.
Omdat we dezelfde wereld ervaren als onze stakeholders: toenemende grondstoffenschaarste, overexploitatie van de natuur en de verwoestende gevolgen van de snelle klimaatverandering.

Als uitgangspunt voor onze nieuwe strategie hebben we een analyse gemaakt van onze sterke punten als duurzaam bedrijf en van onze impact op het milieu en onze stakeholders. Dit resulteerde in drie duidelijke aandachtsgebieden: Materialen, klimaat en mensen.
Deze drie aandachtsgebieden sluiten nauw aan bij onze strategie en zijn gebaseerd op de toezeggingen in ons Kader voor aan Duurzaamheid gekoppelde Financiering (Sustainability-Linked Financing Framework). Reeds gedefinieerde kerncijfers, zoals het percentage gerecycled hout dat wordt gebruikt en de koolstofvoetafdruk(Scope 1 en Scope 2), zijn opgenomen.
Lees meer over onze plannen om ons bedrijf nog duurzamer te maken.

Onze aandachtsgebieden

Onze drie aandachtsgebieden sluiten nauw aan bij onze bedrijfsstrategie en bouwen voort op de toezeggingen in ons kader voor aan duurzaamheid gekoppelde financiering.

Materialen

DOEL 1:
Het aandeel post-consumer gerecycled hout1 verhogen tot 50 % tegen 2025.

DOEL 2:
Verdere sourcing van hout uit bosbouw tot 100 % van bedrijven die aantoonbaar werken volgens de eisen van FSC en PEFC.

DOEL 3:
Duurzame innovatie: Tegen 2025 zal ten minste 10 % van onze spaanplaat (in volume) gemaakt zijn met bioharsen.

1 Deze doelstelling geldt zowel voor post-consumermateriaal als voor intern afgekeurd materiaal en retourzendingen

 

Klimaat

DOEL 1:
De uitstoot van broeikasgassen in Scope 1 en Scope 2 tegen 2025 met 21 % verminderen.

DOEL 2:
De indirecte broeikasgasemissies in verband met aangekochte chemische producten die in onze houtpanelen² worden gebruikt, tegen 2025 met 21 % verminderen.

2 Ruwe spaanplaat (RCB), vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF), die het merendeel van onze activiteiten uitmaken

Mensen

DOEL 1:
Geen schade: Het aantal ongevallen met werknemers en aannemers terugdringen en tegen 2025 een ongevallenpercentage met werkverlet van 0,5 halen.

DOEL 2:
Het personeelsbeheer uitbreiden om de potentiële kandidatenpool te diversifiëren, geschoolde werknemers te behouden en de carrièremogelijkheden te verbeteren.

Onze plaats in de houtcyclus-economie

Hout is het meest duurzame bouwmateriaal - een hernieuwbaar materiaal dat grote hoeveelheden CO2 opslaat. We recyclen dit materiaal en vervaardigen er hoogwaardige producten van.
We hebben altijd belang gehecht aan het feit dat er geen bomen speciaal voor Pfleiderer worden gekapt.
Onze rol in een duurzame circulaire economie voor hout zorgt ervoor dat elk stuk hout in een verlengde levenscyclus terechtkomt. Dit garandeert het hoogst mogelijke voordeel met minimale impact.
Wij sluiten de cirkel door gerecycled hout aan het einde van zijn nuttige levensduur te gebruiken voor de opwekking van thermische energie op onze locaties.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

We beginnen aan een nieuw hoofdstuk van ons duurzaamheidstraject, dat wordt geschetst in ons ESG-kader.

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: