Commitment to sustainability

is part of the corporate culture

Pfleiderer Deutschland GmbH heeft vestigingen in Arnsberg, Baruth, Gütersloh, Leutkirch en Neumarkt, waarin ongeveer 2000 medewerkers werkzaam zijn. Onder de overkoepelende merknaam Pfleiderer bundelt het bedrijf de productassortimenten van Duropal en Thermopal. Duurzaamheid bepaalt niet alleen onze interne processen, maar ook de relatie met onze klanten en de maatschappij waarin we leven en handelen.


Pfleiderer heeft zich in heel Europa ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier voor de meubel- en interieurbouw, de gespecialiseerde houthandel en de constructieve houtbouw. Onze partners waarderen onze op maat gemaakte service, ons unieke advies en ons optimale aanbod aan decoratieve oppervlakken. Met ruwe spaanplaten en vezelplaten, hoogwaardig bewerkte decoratieve producten, laminaten, HPL-elementen en postformingelementen zoals werkbladen, leveren wij perfecte materialen voor ieder project, inclusief brandbeveiliging, scheepsbouw, houtbouw, geïntegreerde hygiënebescherming of eco-certificering. De productie in onze vestigingen springt zuinig om met grondstoffen, heeft weinig uitstoot en is energie-efficiënt.

Verplichting tot milieubescherming

en werkveiligheid

Wij verplichten ons ertoe de bescherming van het milieu voortdurend te verbeteren door de gebruikte grondstoffen en energie zo goed mogelijk te benutten en door de geldende voorschriften na te leven.

Wij verplichten ons er verder toe te allen tijde een hoge standaard te garanderen voor onze product- en proceskwaliteit. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze installaties. Deze realiseren wij door alle componenten te allen tijde op de huidige stand der techniek te houden en effectieve waarschuwingsstrategieën te gebruiken. Wij nemen diverse maatregelen om de werkveiligheid te garanderen en implementeren werkveiligheidsvoorschriften met het doel alle arbeidsongevallen te vermijden. Onze medewerkers krijgen regelmatige, praktijkgerichte scholingen over alle aspecten op het gebied van werkveiligheid.

 

Compliance en

ethische principes

Bij strategische overwegingen en in de alledaagse bedrijfsvoering hanteren wij altijd de hoogste ethische en wettelijke normen (compliance). Pfleiderer handelt op alle gebieden volgens het legaliteitsbeginsel: wij volgen bij alles wat we doen strikt de wettelijke voorschriften en de nationale richtlijnen en instructies. Onze richtlijnen verplichten ons verder tot leiderschap en samenwerking conform ethische en sociaal verantwoordelijke principes.

Het verschijningsbeeld van ons bedrijf in de publiciteit wordt gevormd door het optreden, handelen en gedrag van eenieder van ons. We zijn er allemaal medeverantwoordelijk voor dat we ons als bedrijf wereldwijd bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook van onze leveranciers, klanten en partners verwachten we naleving en compliance.

Managementsysteem creëert transparantie

Pfleiderer Deutschland GmbH beschikt over een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid conform DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011 (ISO 50003) en FSC en ook PEFC. Het bijbehorende managementhandboek bevat alle regelingen over onze zorgvuldigheidsplicht als bedrijf, de kwaliteitsbewaking van onze producten, de bescherming van onze medewerkers en het milieu en de efficiënte omgang met energie. Het managementhandboek wordt ook toegepast in de dochtermaatschappijen Heller Holz GmbH en JURA-Spedition GmbH in Neumarkt.

Een essentieel kenmerk van ons geïntegreerde managementsysteem is het voortdurende verbeteringsproces op het gebied van kwaliteit, milieu, energie en veiligheid. Deze voortdurende doorontwikkeling is gebaseerd op de toepassing van de PDCA-cirkel (Plan – Do – Check – Act).

 

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: