Duurzaamheid staat al sinds de oprichting van Pfleiderer, meer dan 125 jaar geleden, centraal in ons bedrijf.

Wij zijn een pionier en een leider in onze industrie met betrekking tot het gebruik van gerecycled hout. De afgelopen jaren hebben wij onze CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleind. Vandaag de dag wordt ongeveer 95% van de energie die in onze productieprocessen wordt gebruikt, opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Desondanks erkennen wij dat bedrijven als Pfleiderer een actievere rol moeten spelen bij de opbouw van een werkelijk duurzame samenleving om het toenemende tekort aan grondstoffen, de overexploitatie van de natuur en de nijpende gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We moeten verantwoordelijk handelen en een veilige, gezonde werkomgeving creëren waar mensen met verschillende achtergronden zich kunnen ontplooien.

Wij steunen de tien beginselen van het UN Global Compact en bevorderen deze op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding waar mogelijk.

Met onze nieuwe duurzaamheidsstrategie zetten wij ons daarom in om onze acties en beslissingen voor de komende jaren te sturen.

Met onze nieuwe duurzaamheidsstrategie hebben wij het thema duurzaamheid stevig verankerd in ons ondernemingsbestuur en onze bedrijfsactiviteiten. Onze duurzaamheidsstrategie legt onze verbintenissen vast die de leidraad zullen vormen voor onze acties en beslissingen in de komende jaren. Onze duurzaamheidsstrategie blijft niet beperkt tot een algemeen conceptueel kader. Daarom hebben wij onze verbintenissen omgezet in tastbare acties en hebben wij onszelf kwantificeerbare doelstellingen opgelegd die wetenschappelijk onderbouwd zijn, en hebben wij ons ertoe verbonden op regelmatige basis transparant te rapporteren over de verwezenlijkingen van onze doelstellingen.

We hebben onze nieuwe strategie ontwikkeld door onze sterke punten als duurzaam bedrijf te analyseren, evenals de impact die we hebben op onze planeet en onze stakeholders. Op basis daarvan hebben we drie duidelijke aandachtsgebieden vastgesteld: materialen, klimaat en mensen. Deze drie aandachtsgebieden sluiten nauw aan bij onze bedrijfsstrategie en bouwen voort op de toezeggingen die wij eerder dit jaar hebben gedaan in ons Sustainability-Linked Financing Framework.

Als bewijs van onze inzet zijn duurzaamheidsdoelstellingen sinds begin dit jaar toegevoegd aan de maatstaven die worden gebruikt om de prestatiegerelateerde managementbeloning af te leiden.

Wij kijken ernaar uit om het volgende hoofdstuk van onze duurzaamheidsreis te openen.

 

Neumarkt in der Oberpfalz, november 2021

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: