Duurzaamheid heeft de toekomst

Wij nemen op verschillende manieren onze verantwoordelijkheid voor mens, milieu en ressources. Daarvoor toetsen en verbeteren we voortdurend de efficiëntie, actualiteit en omzetting van ons complexe duurzaamheids- en milieumanagement

Dr. Frank Herrmann

Chief Operating Officer, Pfleiderer Group

Veranderd consumentenbewustzijn

Duurzaam denken wordt met het oog op de toenemende schaarste van grondstoffen, de roofbouw op de natuur en de gevolgen van de klimaatverandering voor de gehele beschaving steeds meer een kwestie van overleven.

De huidige ontwikkelingen hebben ook in de publiciteit tot nieuwe zienswijzen geleid. Veel mensen zijn gevoeliger geworden voor milieuvraagstukken en streven ernaar hun dagelijkse leven duurzamer in te richten. Dit nieuwe maatschappelijke bewustzijn genereert een groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde goederen, waar wij als bedrijf graag aan voldoen.

Duurzaamheid bepaalt ons hele handelen

Sinds het begin zet Pfleiderer in op het herwinbare, natuurlijke en gezonde materiaal hout. Duurzaam denken speelt altijd al een belangrijke rol in de bedrijfsfilosofie van Pfleiderer. Duurzaamheid is onderdeel van onze hoge kwaliteitseisen en daarmee ook vast geïntegreerd in ons permanente verbeteringsproces.

We willen dat onze klanten met een goed geweten kunnen vertrouwen op de hoogwaardige producten en diensten van Pfleiderer. Daarom leggen we de lat voor de gezamenlijke standaarden met onze partners heel hoog. Van de herkomst van de grondstof hout en de milieuvriendelijke verwerking tot het transport en hergebruik komen deze principes consequent terug in alle lagen van ons bedrijf.

Grondstoffen uit duurzame productie

Duurzaamheid en milieubewust handelen begint bij Pfleiderer al bij de inkoop van de waardevolle grondstof hout. Hierbij hanteren we de strengste selectiecriteria en we verwerken zonder uitzondering alleen materiaal uit duurzame bosbouw.

Circulaire economie als duurzaam toekomstmodel

Met het toegenomen milieubewustzijn wint ook het streven naar een circulaire economie steeds meer aan belang. Pfleiderer neemt ook hier zijn verantwoordelijkheid als bedrijf en zet zich al jaren in om zijn productieprocessen in alle vestigingen als zelfvoorzienend systeem in te richten en voortdurend te optimaliseren. Onze doelen zijn daarbij:

  • reductie van ressource- en energieverbruik
  • vermijding van lucht-, water en bodemverontreiniging
  • vermindering van emissies en afvalproductie tot een minimum

Op deze wijze willen we materiaal- en energiekringlopen op middellange termijn nog efficiënter vormgeven en uiteindelijk sluiten.

Onderzoek & ontwikkeling in dienst van het milieu

Ook onze interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten staan geheel in het teken van duurzaamheid.

Het doel is:

  • een optimale balans tussen ecologie en economie te bereiken;
  • het houtverbruik te verminderen door intelligente recyclingprocessen;
  • en tegelijkertijd de hoogste duurzame productkwaliteit te garanderen.

Lange productlevenscyclus en uitgebreid hergebruik

De grondstof hout biedt met zijn lange levensduur en zinvolle hergebruikstrategieën de ideale voorwaarden voor een effectief circulair systeem.

Met innovatieve technologieën en een intelligent recyclingmanagement lukt het Pfleiderer, samen met externe partners, van hergebruikt hout nieuwe producten te maken, die moeiteloos voldoen aan de hoogste gezondheids- en kwaliteitsnormen. Daarvoor is het eerst nodig vreemde stoffen zoals metalen, niet-metalen, kunststoffen, zand en steen van het hout te scheiden. Door zorgvuldige sortering en controles zorgen we ervoor dat er uitsluitend schoon afvalhout in het recyclingproces belandt. Zo garandeert Pfleiderer milieuvriendelijke, gezonde en hoogwaardige houtmaterialen en ook in de tweede levenscyclus eersteklas producten van deze groene grondstof.

Een effectief recycling- en hergebruikmanagement biedt Pfleiderer zo ook extra verkoopargumenten op een veranderende markt.

Carsten Möser-Benz

Head of Wood Purchasing

Duurzaamheid in productie en logistiek

Als op duurzaamheid gerichte onderneming streeft Pfleiderer in zijn productieprocessen naar een zo efficiënt mogelijk energiegebruik. Bijproducten als slijpstof en materiaal dat ongeschikt is voor hergebruik wordt gebruikt voor onze eigen warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Neumarkt, Gütersloh en Baruth.

De energie-installaties die hierbij worden gebruikt, werken uitsluitend met hout dat niet meer geschikt is voor de grondstofkringloop – en dat met een bovengemiddeld rendement, omdat wij als houtmateriaalproducten het hele jaar door energie en warmte nodig hebben en deze kunnen gebruiken om de spanen te drogen en de persen te verwarmen.

In de logistiek zet Pfleiderer met zijn milieuvriendelijke wagenpark ook in op besparing van onze ressources. Alle trucks van ons expeditiebedrijf JURA voldoen aan de schone en brandstof besparende emissienorm Euro 6. Lege ritten worden vermeden door een goed doordachte planning.

Pfleiderer produceert hoogwaardige, individuele houtmaterialen nagenoeg zelfvoorzienend wat energie betreft en zonder uitstoot van extra CO2 – voor kwaliteit met een goed geweten!

Olaf Maasjost

Manager of the CHP plants

Certificeringen: veiligheid en transparantie voor onze klanten

Pfleiderer bevestigt zijn toewijding aan duurzaamheid en milieubescherming door alomvattende certificering van alle processen door de gehele waardeketen. Wij hechten er namelijk waarde aan dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheidsmanagement voor klanten en partners zo efficiënt mogelijk worden vormgegeven.

De milieuvriendelijkheid van onze productiemiddelen, processen en verwerkte stoffen is voor ons vanzelfsprekend. Bij de productie van spaan- en vezelplaten maken wij geen gebruik van conserverings- en houtbeschermingsmiddelen of organische oplossingsmiddelen.

Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001 en ISO 50001. Bovendien zijn wij lid van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe en beschikken we over certificeringen conform PEFC en FSC. Een overzicht van alle certificeringen en kwaliteitskeurmerken vindt u oppagina certificeringen.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: