Compliance

Alle neuzen dezelfde kant op

Omdat ons verschijningsbeeld als bedrijf in de publiciteit wordt gevormd door het optreden, handelen en gedrag van eenieder van ons, verplichten alle medewerkers zich tot naleving van onze Business Conduct Guidelines. Daarin is vastgelegd dat wij altijd conform de wet (legaliteitsbeginsel) en onze interne regels en principeshandelen.

Het Pfleiderer Compliance System is gebaseerd op de drie niveaus Voorkomen, Herkennen en Reageren. Het vormt geen star raamwerk, maar wordt voortdurend aangepast aan de actuele omstandigheden van de zakenwereld en de wettelijke vereisten:

Voorkomen

 • Tone from the Top voorbeeldige bedrijfsleiding
 • Compliance-risicomanagement
 • Richtlijnen en procedures
 • Scholing en communicatie
 • Advies en ondersteuning
 • Integratie in HR-processen​​​​​​

Herkennen

 • Internmeldingssysteem
 • Compliance-controle
 • Monitoring
 • Compliance-audits
 • Systematischonderzoek

Reageren

 • Omzetten en opvolgen
 • Sanctioneren van fout gedrag
 • Casemanagement

Onze Business Conduct Guidelines helpen ons onze waarde ook uit het oogpunt van duurzaamheid om te zetten naar de dagelijkse werkzaamheden. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers van de Pfleiderer groep de Business Conduct Guidelines kennen en begrijpen, zodat ze er ook naar kunnenhandelen.

„WIJ HANDELEN OP VERANTWOORDE WIJZE EN DE HOOGSTE ETHISCHE EN WETTELIJKE NORMEN VORMEN DE BASIS VOOR ONZE DAGELIJKSE TAKEN!“

Dr. Mani Herold

CFO en Chief Compliance Officer

Compliance-overtredingen

Herkennen en stoppen

Het is belangrijk voor ons dat bij Pfleiderer alles altijd volgens de regels gebeurt. Omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor mens en milieu. Omdat wij schade willen vermijden en de belangen van onze stakeholders willen beschermen. Omdat we er waarde aan hechten een eerlijke partner te zijn. Toch kunnen onregelmatigheden en onrechtvaardigheden nooit worden uitgesloten. Daarom hebben we een webgebaseerd, vertrouwelijk klokken-luiderssysteem ingericht, om compliance-overtredingen zo vroeg en effectief mogelijk tegen te kunnen gaan.

Kwaliteitsmanagement

Door Audits

Om te garanderen dat de compliance-afspraken worden nageleefd, organiseert Pfleiderer Deutschland GmbH regelmatig interne audits op locatie. Deze omvatten ook speciale compliance-audits en worden in opdracht van de plaatselijke directie uitgevoerd door de leiding van het kwaliteitsmanagement. Dergelijke compliance-audits zijn gebaseerd op aanwijzingen en aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit externe en interne controles. In het kader van een compliance-audit brengt een door het kwaliteitsmanagement aangewezen persoon een bezoek aan de betreffende locatie.

Duurzaam bedrijfssucces is altijd een kwestie van geven en nemen. Niet alleen tussen bedrijfsleiding, medewerkers en leveranciers, maar ook met de gemeenschappen waarin we actief zijn. We zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten ons met diverse acties voortdurend in voor mens en natuur

Dr. Frank Hermann

Chief Operating Officer Pfleiderer Group

Medewerkers

Ontwikkelingstrajecten

Het gezicht van Pfleiderer wordt bepaald door de diverse persoonlijkheden, culturele achtergronden, talenten, competenties en vaardigheden van onze medewerkers. Iedere weg is onvervangbaar en uniek - en moet dat ook zijn.

Terwijl sommige mensen in het Pfleiderer-team een carrière als leidinggevende nastreven en personeel willen aansturen, voelen anderen zich er goed bij zich op hun specialisme te richten en daar hun expertise voortdurend uit te breiden. De meerderheid van de medewerkers waardeert Pfleiderer als betrouwbare werkgever, die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid, zich sterk maakt voor het combineren van werk en gezin, maar iedereen ook individuele ontwikkelingskansen biedt.

Duurzaamheid betekent voor ons ook vrijplaatsen creëren voor een duurzame, individuele professionele ontwikkeling. De lange anciënniteit van veel van onze medewerkers is voor ons de mooiste bevestiging dat we met deze houding de juiste snaar raken.

Jochen Schapka

Hoofd Personeelszaken

Want duurzaamheid is bij Pfleiderer ook gebaseerd op de filosofie om voor mensen de vereiste vrijplaatsen te creëren, zodat ze hun persoonlijke sterke punten kunnen ontplooien. Pfleiderer stimuleert medewerkers heel bewust met veelzijdige perspectieven, zowel voor ervaren vakmensen en leidinggevenden als voor de getalenteerde vakmensen op scholen, hogescholen en universiteiten. Dankzij een carrièresysteem met doorstroommogelijkheden hebben alle medewerkers niet alleen interessante en uitdagende instapmogelijkheden, maar ook geheel individuele opties voor de inrichting van hun professionele levensweg.

Sociale verantwoordelijkheid

Bij Pfleiderer zijn we ervan overtuigd dat het idee van duurzaamheid alleen post kan vatten als alle leefgebieden worden meegenomen, ook de complexe dynamiek van maatschappelijke processen waarin ons bedrijf zich bevindt.

Pfleiderer ziet zijn betrokkenheid bij duurzaamheid als een integrale opgave. Deze omvat enerzijds de verantwoordelijkheid voor natuur en milieu, die wij met een voorkeur voor natuurlijke, herwinbare grondstoffen en door ecologisch duurzame productie- en opwerkingsprocessen willen nemen. Anderzijds zetten we ons ook in voor het welzijn van onze medewerkers en de mensen die in de directe omgeving van onze vestigingen leven en werken. We investeren daarom heel gericht in gezondheidsbevordering en zijn betrokken bij verschillende sociale projecten in onze vestigingsplaatsen.

Personeelsontwikkeling met gevoel

Duurzaamheid op het gebied van personeel is voor Pfleiderer een dynamisch proces tussen management en medewerkers. Dit is niet in de laatste plaats ook van invloed op aspecten als loyaliteit en een positieve identificatie met het bedrijf. Prestatie en doorontwikkeling zijn echter waarden die niet alleen in de maatschappij tellen. Iedere mens moet in zijn leven haalbare doelen nastreven, successen vieren en daaraan eigenwaarde en motivatie ontlenen om door te gaan. Voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid is dit onontbeerlijk. Een individueel en in onderling overleg afgestemde personeelsontwikkeling is daarom een essentieel onderdeel van ons personeelswerk en is vast verankerd in onze bedrijfsstrategie. Wij stimuleren de sterke punten van onze medewerkers en dagen deze uit. Zij moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om hun talenten vrij en effectief te ontplooien. Voor de individuele kwalificatie en doorontwikkeling bieden wij een breed scala aan trainingen en workshops aan over de meest uiteenlopende onderwerpen, van 'heftruck- certificaat' tot kantoorscholingen en cursussen Engels. Leidinggevenden kunnen daarnaast ook nog gebruikmaken van individueel ingerichte ontwikkelingsprogramma's om hun carrière in te richten.

Duurzaamheid bestaat bij ons uit geven en nemen: Pfleiderer-medewerkers hebben diverse bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Gekwalificeerde, tevreden en gemotiveerde medewerkers geven Pfleiderer een duurzaamheidsvoordeel. Want op deze manier stellen we waardevolle knowhow en competenties veilig.

Jörg Arends

Hoofd HR Excellence

 

Het principe van waardering in onze ondernemingsrichtlijnen impliceert dat medewerkers op grond van hun persoonlijke interesses, sterke punten en vaardigheden worden gestimuleerd en ondersteund. Daarom scheppen wij de randvoorwaarden waarbinnen onze medewerkers zich op verschillende niveaus professioneel verder kunnen ontwikkelen. Er bestaat bij Pfleiderer geen vaststaand carrièreplan. De individuele voortgang staat bij ons voorop. Wij werken voor medewerkers en de behoeften van het bedrijf geheel individuele ontwikkelingsplannen uit, of het nu gaat om professionele of persoonlijke ontwikkeling. Naast de mogelijkheid om bijzondere kennis in het bedrijf te brengen, bieden wij kansen om deze uit te breiden en een professionele carrière in ons netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld:

 • in diverse taken en projecten
 • betrokken teams en interessante talentengroepen
 • vraaggerichte (bij)scholingen op master-, bachelor- of mbo-niveau

Instappen bij Pfleiderer

Medewerkers moeten zich vanaf het eerste moment betrokken voelen bij het bedrijf Pfleiderer. Want zij hebben recht op een werkgever die hun wensen serieus neemt en hen niet alleen laat met hun vragen, zorgen en behoeften. "Nieuwelingen" bij Pfleiderer begeleiden we daarom in de beginfase met een individueel, gestructureerd inwerkplan.

Stimulering van getalenteerde vakmensen

Indien gewenst bieden we een uitdagend traineeprogramma aan, waarmee wij studenten en afgestudeerden naast stages en studieprojecten interessante mogelijkheden bieden om praktijkervaring op te doen.

Daarnaast ondersteunen wij individuele kwalificatiemaatregelen, bijvoorbeeld door begeleiding van de studie, een oplei- ding tot commercieel manager of andere trainingen.

We bieden regelmatig teambuilding-activiteiten aan, zoals het kennismakings-weekend voor onze nieuwe leerlingen.

Motivatie als middel

Voor duurzaam personeelsbeleid

Uitstekende prestaties en innovaties ontstaan het beste in goed gekwalificeerde teams, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Niet in de laatste plaats daarom zet Pfleiderer in op een breed scala aan maatregelen voor duurzame personeelsontwikkeling.

Bij Pfleiderer zijn we ervan overtuigd dat motivatie en doorontwikkeling belangrijke bouwstenen zijn voor ons succes. Medewerkers op alle niveaus krijgen daarom diverse mogelijkheden om al naar gelang hun vaardigheden en interesses nieuwe dingen uit te proberen en hun eigen carrièrepad individueel vorm te geven.

Pfleiderer erkent ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, die niet ophoudt bij de landsgrenzen. Ieder jaarbieden wij mensen met een vluchtelingenachtergrond in ons bedrijf de kans op professioneel gebied voet aan de grond te krijgen in Duitsland, ofwel via een reguliere leerlingenovereenkomst of in het kader van projectwerk.

Mensen hebben perspectief nodig

Motivatie ontstaat uit de mogelijkheid de eigen vaardigheden te bepalen en voortdurend uit te breiden,  nieuwe terreinen te verkennen en de eigen horizon met kleine en grote successen stap voor stap te verleggen. Stilstand en gebrek aan perspectief leiden daarentegen op lange termijn eerder tot frustratie en "innerlijk afhaken". Door succesvolle maatregelen van personeelsontwikkeling bieden we een omgeving waarin men zich goed kan voelen. Daarom hoeven wij teams  niet "bij elkaar te gooien", maar kunnen we ze op natuurlijke wijze "naar elkaar toe laten groeien".

Leidinggevend talent

Het ontwikkelingsprogramma "Meisterschmiede"is erop gericht de persoonlijke sterke punten van leidinggevenden op technisch gebied te herkennen, verder te ontwikkelen en de leidinggevende competenties te versterken. Medewerkers worden in speciale leider- schapstrainingen("Van medewerker tot leidinggevende") erop voorbereid verantwoordelijkheid te hebben voor andere medewerkers.Vraaggerichte ontwikkelingsmaatregelen zoals coachings, trainingen of gestructureerde feedbackondersteunen in individueel afgestemde gevallen leidinggevenden om hun optimale persoonlijke carrièrepad in het bedrijf Pfleiderer te volgen.

Beroepsbegeleidende stimulering

 • Medewerkers hebben de mogelijkheid online en inhouse deel te nemen aan Engelse taalcursussen.
 • Indien nodig bieden wij medewerkers individuele coachingover verschillende onderwerpen aan.
 • Sales Excellence Training: Van oktober 2018 tot oktober 2019 organiseerden wij een verkooptraining met 95 deelnemers in tien groepen in de talen Duits, Pools, Engels en Frans.

KNIFF

Medewerkers nemen actief deel aan de vormgeving van de bedrijfscultuur van Pfleiderer. Ze worden uitgenodigd om eigen verbetersuggesties voor interne processen te doen. Het hiervoor ingerichte programma KNIFF biedt individuen of groepen de mogelijkheid ideeën in te dienen die kostenbesparingen, economische winst, kwaliteitsverbeteringen, optimaliseringen van arbeidsprocessen, bescherming van veiligheid en gezondheid of de bedrijfsomgeving opleveren.

Een jury beoordeelt de ingediende voorstellen en onderscheidt de beste inzendingen met bonussen. De totale potentiële besparingen die Pfleiderer door KNIFF-inzendingen wist te realiseren, bedroeg in 2019 ongeveer 280.000 euro. Modellen zoals KNIFF zijn voor Pfleiderer echter niet alleen van direct economisch belang. Ze versterken ook duurzaam de identificatie van de medewerkers met 'hun' bedrijf.

Fit by Pfleiderer

In de diverse vestigingen kunnen medewerkers deelnemen aan een uitgebreid gezondheids- en fitnessprogramma, meestal in samenwerking met lokale verenigingen. De mogelijkheden reiken van korting in fitness-studio's en zwembaden tot bedrijfsfitness, lopende vergaderingen en massage op de werkplek.

Familievriendelijk bedrijf

Familie en beroep moeten voor een duurzame arbeidsrelatie met elkaar kunnen worden verenigd. Daarom ondersteunt Pfleiderer zijn medewerkers bij de kinderopvang tijdens werktijden en tijdens schoolvakanties of op bepaalde werkdagen.

Werkveiligheid

One Safety

"Onze medewerkers zijn ons grootste goed." Bij Pfleiderer is dit niet slechts een frase. Wij doen alles om onzemedewerkerste beschermen, om het aantal arbeidsongevallen in ons bedrijf tot nul terug te brengen. De kern voor deze maatregelen is ons werkveiligheidsconcept ONE Safety.

Regels, bewaking, beschermende maatregelen en sancties 'van bovenaf' alleen vormen geen duurzame ondernemingsstrategie die wordt gekenmerkt door respect en waardering tegenover medewerkers. Bij Pfleiderer zetten we daarom in op een bedrijfscultuur die het individu veel persoonlijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid toekent. Dit principe vormt ook de basis van ons werkveiligheids-concept ONE Safety

In de afgelopen tien jaar heeft de werkveiligheid in het bedrijf zich goed ontwikkeld. Het aantal ongevallen is gedaald, veel normen werden verbeterd en risico's werden geminimaliseerd. Toch zijn er nog steeds ongelukken, een situatie die men bij Pfleiderer niet wil aanvaarden. Daarom worden in workshops leidinggevenden uit de verschillende leidingsniveaus psychologisch en pedagogisch geschoold, om het onderwerp werkveiligheid te verankeren in de alledaagse bedrijfsvoering en het bewustzijn van de medewerkers voor het belang van veiligheidsgericht handelen aan te scherpen. Vanaf het topmanagement moet de veiligheidsgedachte zo doordringen tot alle afdelingen van het bedrijf.

 

De veiligheidsbeginselen van Pfleiderer

 • WIJ willen NUL ongevallen.
 • WIJ zijn altijd een goed voorbeeld.
 • WIJ letten goed op werkveiligheid.
 • WIJ werken altijd veilig.
 • WIJ behandelen medewerkers van andere bedrijven als eigen personeel.

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze volgens deze beginselen handelen en ook van andere collega's verlangen dat ze deze beginselen naleven.

Een cultuur van vertrouwen is een cultuur van veiligheid

Om alle medewerkers te winnen voor het thema werkveiligheid wordt er op ooghoogte gecommuniceerd. "Het gehele concept functioneert alleen binnen een vertrouwenscultuur", legt Gradislav Gligorijevic uit. "Het mag niet om schuld draaien, en er mag niemand bestraft worden. Leidinggevenden moeten bij meldingen van potentiëlegevarenbronnen dankbaar reageren en vervolgens preventieve maatregelen in gang zetten. Hierbij komt het aangeleerde Fingerspitzengefühl uit de psychologische en pedagogisch scholingen van pas."

We willen een verandering bereiken in de veiligheidscultuur in alle vestigingen van Pfleiderer. Daarbij zetten we de denkwijze en omgang rond het thema werkveiligheid compleet op zijn kop; weg van een reactieve, op naar een actieve omgang met alle aspecten van werkveiligheid

Gradislav Gligorijevic

Hoofd Health & Safety

 

In alle vestigingen en in alle geledingen zijn de "Vijf minuten voor veiligheid" ingevoerd. Tijdens de dagelijkse meetings nemen leidinggevenden en hun medewerkers telkens vijf minuten de tijd om een actueel veiligheidsthema te bespreken. Zo wordt de voortdurende communicatie gegarandeerd en moet het bewustzijn van werkveiligheid wordt angescherpt, met het doel om dit onderwerp onderdeel van de dagelijkse praktijk te laten worden.

Sociale, culturele en sportieve

Betrokkenheid

De tijden waarin bedrijven en merken alleen door hun economische succes konden uitblinken, zijn allang voorbij. Pfleiderer heeft altijdal een ander traject gekozen. De naam Pfleiderer staat namelijk niet alleen voor duurzame en hoogwaardige houtverwerking, maar ook voor sociale betrokkenheid met passie.

Als bedrijf kunnen wij niet bestaan zonder de mensen in onze vestigingsplaatsen. Samen met hen dragen wij bij aan de economie van de regio. Dit is een vruchtbare wisselwerking. Toch streven we er in onze vestigingsplaatsen altijd naar ook een positieve invloed te hebben die verdergaat dan het economische aspect.

Kansen voor de jeugd

Als werkgever bieden we perspectieven aan de plaatselijke instappers op de arbeidsmarkt:

 • Beroepenchecker: Het programma is gericht op scholieren uit klas 2 en 3 van het middelbaar onderwijs. Op drie dagen kunnen de jongeren kennismaken met de opleidingswereld van industrieel werktuigkundigen, machine- en installatieoperators en monteurs en eerste praktijkervaringen opdoen.
 • Girls‘ Day: Meisjes van 13 tot 16 jaarkrijgen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij technische beroepen zoals industrieel werktuigkundige of monteur voor bedrijfstechniek.

Leerlingen gaan eropuit

Pfleiderer-leerlingen spelen van meet af aan een belangrijke rol als ambassadeurs van het bedrijf in de regio. Enkele voorbeelden van onze activiteiten:

 • Ondersteuning van acties die als doel hebben jonge mensen enthousiast te maken voor wiskunde, informatica, natuurwetenschappen, techniek en handwerk.
 • Pfleiderer-leerlingen hebben de afgelopen jaren regelmatig deelgenomen aan de regionale wedstrijd van Jugend forscht (Jeugd onderzoekt) in Neumarkt en hebben zich daarbij onderscheiden met uitstekende prestaties.
 • Sociale dag: Leerlingen bezoeken verzorgingstehuizen, kinderopvangen, scholen, dierenasiels en andere sociale instellingen, om daar kennis te maken met de alledaagse gang van zaken en te helpen.
 • Jaarlijkse organisatie van acties met onze leerlingen ter ondersteuning van sociale projecten

Sociale betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend. We helpen vaak in stilte daar waar we nodig zijn. Het gaat ons daarbij niet om de publiciteit. Belangrijker is voor ons de verbondenheid met de mensen in onze vestigingsplaatsen

Sandra Modest

Hoofd Personeelszaken Gütersloh

 

Pfleiderer voor de regio

Pfleiderer zet zich heel gericht en regelmatig in voor lokale sociale, sportieve en culturele projecten alsook voor regionale sportverenigingen in de diverse vestigingsplaatsen.

 • Pfleiderer doet in de regio ook aansponsoring van scholen.
 • Jaarlijkse organisatie van een Kerstmarkt ten gunste van lokale sociale instellingen.

Fabrieks- en bedrijfsbrandweer

In alle vestigingen onderhoudt Pfleiderer een eigen fabrieks- of bedrijfsbrandweer of vrijwilligersgroepen die delokale beroepsbrandweer ondersteunen bij brand of rampen op het fabrieksterrein.

De beginselen van de fabrieksbrandweer in Gütersloh gaan terug tot het jaar 1935. Toen er in 1936 een grote brand was in de toenmalige stamfabriek in de Holzstraße werd in openbare documenten voor het eerst de "huisbrandweer" WIRUS vermeld. Na een grote brand in de spaanplaatfabriek in Gütersloh begon men in 1994 ook daar met de gerichte opbouw van een eigen fabrieksbrandweer, die inmiddels officieel erkend wil worden als bedrijfsbrandweer.

Ook de vestigingen Neumarkt, Arnsberg en Leutkirch beschikken over een eigen, uitstekend opgeleide en goed uitgeruste fabrieksbrandweers.

In Baruth werd de bedrijfsinterne vrijwilligersgroep "Brand" georganiseerd, die bestaat uit medewerkers van onderhoud en productie. Hier werd de installatie van automatische blusinrichtingen geïnitieerd en werden de meld-, afsluitings- en blus- voorzieningen op de nieuwste stand der techniek gebracht.

Breed takenpakket

De taken van de fabrieks- en bedrijfsbrandweer zijn net zo divers als de opleidingsmogelijkheden. Ze omvatten de preventieve brandveiligheid, milieubescherming en de algemene hulpverlening bij ongevallen en noodsituaties in het bedrijf. Daarnaast dragen ze bij aan interne brandveiligheids- en EHBO-trainingen. Samen met de brandveiligheidsverantwoordelijke voeren zij brandpreventiecontroles uit en ondersteunen ze andere preventieve brandveiligheidsmaatregelen.

Volgens de nieuwste richtlijnen

De bedrijfsbrandweer Güterslohstreeft sinds 2019 in samenwerking met de lokale beroepsbrandweer en met ondersteuning van de districtsbrandweer Gütersloh naar officiële erkenning conform BHKG NRW (wet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen inzake brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding) en heeft daarvoor een uitgebreid investerings- en opleidingsprogramma opgezet. In het kader hiervan werd het team van Gütersloh compleet uitgerust met nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen, digitale pagers en andere hulpmiddelen voor brandbestrijding.

De 33 brandweermannen en één brandweervrouw tellende fabrieksbrandweer Leutkirchis technisch uitstekend uitgerust en heeft er veel baat bij dat veel van zijn leden ook actief zijn bij de vrijwillige brandweer. Met hun specifieke knowhow kunnen deze kameraden onder andere radiotelefonie-, adembeschermings- en valbeveiligingscursussen zelf geven.

De bedrijfsbrandweer van ArnsbergGmbH van Pfleiderer werd bij besluit van de gemeenteraad Arnsberg in mei 2019 officieel erkend als bedrijfsbrandweer. De toelating als bedrijfsbrandweer was verstrekt na controle van de bedrijfsbrandweer op het gebied van uitrusting, voertuigen en kwalificaties van het personeel.

In de vestiging Neumarktbekommeren zich vandaag de dag in de in 1935 opgerichte fabrieksbrandweer één vrouw en 38 mannen in drie blus- en twee adembeschermingsgroepen om de brandveiligheid op het uitgestrekte en permanent groeiende bedrijfsterrein.

Naast ongeveer 20 oefeningen per jaar voeren de brandweerlieden ook scholingen voor de medewerkers uit gericht op de eerste bestrijding van branden. De 18 deeltijdkrachten van de fabrieksbrandweer in Gütersloh en de bedrijfsbrandweer Arnsberg beschikken voor de uitvoering van hun diverse taken op het gebied van brandveiligheid en milieubescherming alsook voor technische hulpverlening over telkens één reddingsvoertuig en uitgebreide specialistische apparatuur.

De beroepsbrand- weer profiteert er in geval van nood van dat de bedrijfs- brandweer de locatie en processen in de fabriek kennen en zo hulp kunnen bieden.

Thomas Duhme

Hoofd Brandweer Arnsberg

 

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: