Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Vybavení interiérů lodí
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami těžce hořlavé
Certifikáty
IMO Approval

Duropal flameprotect compact IMO

Protipožární deska klasifikace IMO ‚low flame spread surface material‘ z primárních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Oblasti použití: V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 HG | MP | SM | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Norma produktu

 • EN 13501-1

Hustota

 • 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Nehořlavé
 • A2-s1,d0 (EN 13501-1)

 • MED
 • USCG
 • Transport Canada

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.
 • Nářezová pila :
  - Řezná rychlost: 65-75 m/s
  - Posuv: u samostatného řezu do 100 m/min, ve svazku do 70 m/min,
  - Přesah při řezání: 15-30 mm
  Formátovací pila :
  - Řezná rychlost: 65-75 m/s,
  - Přesah při řezání: 15-30 mm
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené diamanty.

Ohranění

 • Zásadně doporučujeme uzavření hran.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.

Likvidace odpadů

 • Při zpracování větších množství se doporučuje samostatné odsávání. Odpad z desek a větší množství prachu shromažďujte zvlášť a likvidujte odděleně.
 • Katalogový kód odpadu pro ukládání odpadů na skládku: 030199

Eventschiff KOI
 • 2014
 • ©Chantal Weber

Dveře, obložení stěny, nábytek

Použité produkty

Použité dekory

X