Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů dveře
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal XTreme

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite.

Oblasti použití: Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropal-HPL už známy. Materiál Duropal XTreme lze použít vertikálně i horizontálně.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.150 915 0,8 XM
2.150 950 0,8 XM
2.150 1.050 0,8 XM
2.150 1.300 0,8 XM
2.350 1.050 0,8 XM
2.350 1.300 0,8 XM
3.050 1.300 0,8 XM
4.100 1.300 0,6 | 0,8 XM
5.300 1.300 0,6 | 0,8 XM

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-3

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Dekory viz Duropal XTreme HPL - kolekce na skladě. Další dekory jsou možné.

Stroje a nástroje

 • Lze obrábět na běžných strojích na obrábění dřeva osazených řeznými nástroji ze slinutých karbidů (HW) nebo diamantovými nástroji.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování a čištění „Duropal XTreme“.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Svazek musí být zatížen krycí deskou.
 • Tyto skladovací podmínky musí být zajištěny i po každém odebrání desek ze stohu.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Kvůli ochraně vysoce kvalitních povrchů dodává Duropal XTreme opatřené ochrannou fólií.

Likvidace odpadů

 • Am Ende des Lebenszyklus kann HPL für Siedlungsabfälle zugelassenen Verbrennungsanlagen zugeführt oder zur energetischen Verwertung in industriellen Feuerungsanlagen bei Temperaturen über 700 °C verwendet werden.
 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.

X