Stock Quotes
Opening date: 2018-09-21
Opening price
36.2
Change
-1.5
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
skutečný kov
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Skutečný Kov

Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku ve standardní kvalitě klasifikace MTS podle EN 438-8. Zadní strana je zbroušená pro možnost lepení.

Oblasti použití: Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 0,8 HG
4.100 1.300 0,8 SM

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-8

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Dekorativní povrch je tvořen lakovanou hliníkovou fólií. Jádro materiálu se skládá z papírových vrstviček prosycených duroplastovou pryskyřicí. Ta zcela vytvrdne během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem a vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Kovové povrchy jsou obecně dodávány s ochrannou fólií s tepelnou odolností 80°C. Ochrannou fólii je třeba nejpozději šest měsíců po dodání odstranit.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.
 • Doporučeno zpracování pomocí ochranné fólie. Vměstky nečistot a těžké nebo špičaté předměty mohou vést k otlakům na povrchu.
 • Při dalším zpracování s ochrannou fólií věnujte pozornost podélné orientaci plochy s dekorem a také podélně procházející styčné spáře fólie ze skutečného kovu u cca 1.380 mm (2 pásy) při formátu 2.800 x 2.070 mm.
 • Otřepy lze odstraňovat jemným pilníkem nebo smirkovým papírem při uložení na strojním stole s dobrou stranou navrch. Vyloučení otřepů „táhlým řezem“ a frézováním nízkými otáčkami, pokud možno při synchronním chodu.
 • Pro výrobu konstrukčních desek se doporučuje symetrická konstrukce, tj. oboustranně identický HPL laminát. Při použití protitahu (vč. jiného druhu HPL laminátu) vzniká nebezpečí prohnutí materiálu. Vlastní testy jsou nutné.

Stroje a nástroje

 • Doporučujeme použít stacionární zařízení.

Vestavba a montáž

 • Kovové povrchy jsou obecně dodávány s ochrannou fólií s tepelnou odolností 80°C. Ochrannou fólii je třeba nejpozději šest měsíců po dodání odstranit.
 • Při realizaci interiérového řešení s povrchy ze skutečného kovu musí být při použití v oblasti, kde jsou povrchy přímo viditelné, použity výrobky jedné šarže. Při prostorovém oddělení mohou být použity i různé šarže.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a abrazivní nečistoty ve stohu desek a ostré nebo těžké předměty mohou způsobit důlky a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Při opracování dělením/broušením zajistěte dodatečné odsávání.

Čištění a péče

 • Skvrny jakéhokoli druhu je potřeba ihned odstranit. Mírná znečištění lze odstranit postřikem navlhčeným hadříkem a neutrálním / intenzivním čisticím prostředkem. Na silně ulpívající nečistoty používejte výhradně měkké čisticí textilie. Nakonec povrch očistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla, prostředky na drhnutí anebo agresivní čisticí prostředky!
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • Podrobné informace naleznete v "Pokyny k čištêní Duropal HPL & DecoBoard"

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Název souboru Typ souboru Stáhnout
Kompletní program 2017-2020 Kompletní program 2017-2020
  PDF ( 9.5 MB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
Struktury - Nepřeberné množství povrchů Struktury - Nepřeberné množství povrchů
  PDF ( 993 kB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
FSC® Chain of Custody FSC® Chain of Custody
  PDF ( 3 MB )
PEFC™ Chain of Custody PEFC™ Chain of Custody
  PDF ( 2 MB )
X