Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Ochrana před požárem
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami těžce hořlavé
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Metalíza Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-8:ATF, mit besonderem optischen Metallic-Effekt durch Perlmutt-Pigmente. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

Oblasti použití: Nehořlavý povrchový materiál pro stěny, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, veřejných místech, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 0,8 | 1 | 1,2 AH | HG | LI | ML | MO | MP | RU | SM | VV
5.600 2.070 0,8 | 1 | 1,2 AH | HG | LI | ML | MO | MP | RU | SM | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Zpomalující hoření
 • 2.800 x 2.070 x 0,8 – 1,2 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)
 • 5.600 x 2.070 x 0,8 – 1,2 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Svazek musí být zatížen krycí deskou.
 • Tyto skladovací podmínky musí být zajištěny i po každém odebrání desek ze stohu.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.

X