Stock Quotes
Opening date: 2018-09-20
Opening price
36.75
Change
-0.27
Turnover
3.45
Kurs MIN[PLN]
36.75
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Vybavení interiérů lodí
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami těžce hořlavé
Certifikáty
IMO Approval kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Metalíza IMO

Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě klasifikace ATP podle EN 438-8 jako „low flame spread surface material“ se zvláštním optickým metalízovým efektem díky perleťovým pigmentům. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Oblasti použití: Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, obložení stěn a stropů.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 0,6 AH | LI | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
2.800 2.070 0,8 AH | HG | LI | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
2.800 2.070 1 | 1,2 AH | HG | LI | ML | MO | MP | RU | SM | VV
4.100 1.300 0,5 | 0,6 CT | FG | LN | ML | MO | MP | MS | NW | RT | RU | SM | SX | TC | VV
4.100 1.300 0,8 CT | FG | HG | HS | LL | LN | ML | MO | MP | MS | NW | RT | RU | SM | SX | TC | VV
5.600 2.070 0,6 AH | LI | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
5.600 2.070 0,8 AH | HG | LI | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
5.600 2.070 1 | 1,2 AH | HG | LI | ML | MO | MP | RU | SM | VV

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-8

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Námořní klasifikace

 • Low Flame-Spread Surface Material (MED)
 • Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
 • Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • K dosažení plného efektu metalízy není používán žádný overlay. Tento výrobek je proto určen pouze pro vertikální použití.
 • U horizontálních, silně na oděr namáhaných ploch s dekory s metalízou doporučujeme objednávku s overlayem. Lehké barevné rozdíly jsou proti povrchům bez overlaye možné.

Zpracování

 • Po stažení respektujte prosím doporučení ke zpracování laminátů (www.icdli.com).
 • Pro výrobu konstrukčních desek se doporučuje symetrická konstrukce, tj. oboustranně identický HPL laminát. Při použití protitahu (vč. jiného druhu HPL laminátu) vzniká nebezpečí prohnutí materiálu. Vlastní testy jsou nutné.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Doporučujeme, abyste si opracování sami vyzkoušeli podle příslušného použití a požadavků na materiál.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Svazek musí být zatížen krycí deskou.
 • Tyto skladovací podmínky musí být zajištěny i po každém odebrání desek ze stohu.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Při opracování dělením/broušením zajistěte dodatečné odsávání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Energetické využití v průmyslových spalovacích zařízeních při teplotách nad 700 °C.

Název souboru Typ souboru Stáhnout
Illusion - HPL zvláštní struktura Illusion - HPL zvláštní struktura
  PDF ( 538 kB )
Struktury - Nepřeberné množství povrchů Struktury - Nepřeberné množství povrchů
  PDF ( 993 kB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
FSC® Chain of Custody FSC® Chain of Custody
  PDF ( 3 MB )
PEFC™ Chain of Custody PEFC™ Chain of Custody
  PDF ( 2 MB )
X