Stock Quotes
Opening date: 2018-09-21
Opening price
36.2
Change
-1.5
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
magnetické
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Magnet

Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě klasifikace RTS podle EN 438-9. Zadní strana je zbroušená pro možnost lepení.

Oblasti použití: Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 1,2 HG | MP | VV

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-9

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylujícím okrajem.
 • Kvůli kovové vložce nelze zamezit možným odlišnostem ve struktuře vůči standardním produktům.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Pro popisování standardními popisovači doporučujeme strukturu HG, pro popisování tabulovou křídou struktury VV a MP.
 • Povrchy je vyroben z pravého kovu nejsou možné.
 • Další nosný materiál na vyžádání.

Zpracování

 • Pokládání jednotlivých desek dobrou stranou navrch.
 • Obecně je nutné dávat pozor na odlétávání jisker! Vypněte odsávání.
 • Doporučujeme provést uzemnění obráběných desek, aby bylo možné příp. odvádět elektrostatické náboje.
 • Prosím berte na zřetel při vaší optimalizaci cca 2 cm. Široký pruh dokola desky, který není magnetický.
 • Pro výrobu konstrukčních desek se doporučuje symetrická konstrukce, tj. oboustranně identický HPL laminát. Při použití protitahu (vč. jiného druhu HPL laminátu) vzniká nebezpečí prohnutí materiálu. Vlastní testy jsou nutné.
 • Po stažení respektujte prosím doporučení ke zpracování laminátů (www.icdli.com).
 • Doporučují se vlastní pokusy.

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené tvrdokovem.
 • Kovová vložka vede k omezené trvanlivosti nástrojů.
 • Zpracování na okružní pile s paralerním dorazem:
  - HW-Použitý pilový kotouč Leitz ‚FerroFix’, Tvar zubů FZFA/FZFA, ID číslo 2000636 / 2000322
  - Otáčky: 1000 U/min
  - Posun: 5 m/min
  - Posun zubů: 0,06 mm
  - Rychlost řezu: 18,8 m/s
  - Přesah pilového kotouče: 15 - 20 mm
  - K pilovému kotouči je nutno použít i správný předřez , jehož rychlost by měla být také cca. 20 m/s.
  - Je nutno zamezit vibrování desky .
 • Zpracování na obráběcích centrech:
  - Pilový kotouč Leitz ‚DryCut’, Tvar zubů FZFA/FZFA, ID číslo 169002 / 169003 / 169004 / 169005
  - Otáčky: 1350 U/min
  - Posun: 3 m/min
  - Posun zubů: 0,03 mm
  - Rychlost řezu: 18 m/s
  - Předřez ve stejném směru řezu
  - Pilový kotouč v protisměru řezu
  - Je nutno zamezit vibrování desky Pilový kotouč je předem nutno prohlédnout
  - případně doladit jeho pozici a upevneni na hřídeli

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Při opracování dělením/broušením zajistěte dodatečné odsávání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Kancelář Rothschild Frankfurt
 • 2010
 • ©Schäfer Trennwandsysteme

Přepážky, dveře

Použité produkty

X