Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
magnetické
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Magnet

Magnethaftender, dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:RTS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

Oblasti použití: Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 1,2 HG | MP | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylujícím okrajem.
 • Kvůli kovové vložce nelze zamezit možným odlišnostem ve struktuře vůči standardním produktům.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.
 • Die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Materials entnehmen Sie bitte der "Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz, AltholzV - Altholzverordnung".

Kancelář Rothschild Frankfurt
 • 2010
 • ©Schäfer Trennwandsysteme

Přepážky, dveře

Použité produkty

X