Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů dveře
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami Individual
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Individual

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

Oblasti použití: Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm
Délka Šířka
2.800 2.070 1,2

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-3

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2 750 mm x 2 030 mm Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Dodání zásadně bez ochranné fólie.
 • U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky.
 • Materiál je vhodný na následné tvarování (postformování).

Stroje a nástroje

 • Lze obrábět na běžných strojích na obrábění dřeva osazených řeznými nástroji ze slinutých karbidů (HW) nebo diamantovými nástroji.
 • Děrovky, vysekávací nože a pákové tabulové nůžky nejsou vhodné.

Vestavba a montáž

 • Material není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.
 • Je třeba dbát důsledně na to, aby prostor pro dilataci namontovaných prvků z materiálu nebyl nijak omezován. Při kombinaci s jinými materiály je nutné věnovat pozornost příp. rozdílným dilatačním koeficientům.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu. V místech styku desek musí být provedeny spáry a průchozí otvory je třeba provést s větším rozměrem.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Doplňující informace získáte v listu proHPL - odborného svazu pro zpracování a montáž HPL desek a kompaktů (www.ICDLI.com).

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Je třeba se vyvarovat skladování přímo v prostoru průjezdových vrat, např. v zóně pro nakládku a vykládku.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Tyto skladovací podmínky musí být zajištěny i po každém odebrání desek ze stohu.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.

Dr. Viehmann lékařská ordinace Trier
 • 2016
 • ©uwe spoering fotograf; Heikaus

Pulty, obložení stěny

Použité produkty

Použité dekory a struktury

Kadeřník Panzerhalle Salzburg
Veletržní stánek Pfleiderer Bau 2015 Mnichov
 • 2015
 • ©Keller-Fotografie

Vybavení veletržního stánku

Použité produkty

Použité dekory a struktury

Cocoon Club Frankfurt
 • 2014
 • ©Schäfer Trennwandsysteme

Přepážky, dveře

Použité produkty

Škola Hölderlin Lauffen
 • 2014
 • ©Dietmar Strauß

Přepážky, dveře

Použité produkty

Technická Lycee Belval
 • 2014
 • ©Schäfer Trennwandsysteme

Šatna

Použité produkty

Nemocnice Siloah Hannover
Kavárna Stereo Mnichov
 • 2014
 • ©fantomas.de; ARNOLD / WERNER Architektengesellschaft

Stoly

Použité produkty

Pečovatelský dům Alloheim Reichenbach
 • 2013
 • ©m-design Objekteinrichtung

Zařízení interiéru

Použité produkty

Použité dekory

Radisson SAS Frankfurt
 • 2010
 • ©Schäfer Trennwandsysteme

Dveře, přepážky

Použité produkty

Škola Höchststädt
 • ©Roland Halbe Fotografie

Dveře

Použité produkty

Leonardo Royal Hotel Edinburgh
 • ©Leonardo Hotels, Design by Neudahm Hotel Interior Design

Použité produkty

Hotel Lago Ulm
 • ©Designbüro Bauer GmbH & Co. KG; Nennung rupf. innenarchitektur gmbh

Použité produkty

X