Stock Quotes
Opening date: 2018-09-19
Opening price
36.85
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
35.9
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
ESA – systém k zamezení vznikuelektrostatického náboje
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL ESA

Vysokotlaký laminát schopný odvádět elektrostatický náboj v postformingové kvalitě s klasifikací HGP / VGP podle EN 438-3 s povrchem odolným proti opotřebení tvrzeným melaminovou pryskyřicí a zbroušenou zadní stranou.

Oblasti použití: Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je třeba eliminovat elektrostatický náboj, jako například ve výrobních zařízeních, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 0,6 | 0,8 MP | VV
5.600 2.070 0,6 | 0,8 MP | VV

Norma produktu

 • Vyrobeny podle normy EN 438-3

Hustota

 • ≥ 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Vnitřní odpor RD

 • 1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)
 • Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • K dispozici v dekorech W10140 (Span 140) a U12188 (U1188).
 • Další dekory na vyžádání.

Zpracování

 • Po stažení respektujte prosím doporučení ke zpracování laminátů (www.icdli.com).
 • Pro výrobu konstrukčních desek se doporučuje symetrická konstrukce, tj. oboustranně identický HPL laminát. Při použití protitahu (vč. jiného druhu HPL laminátu) vzniká nebezpečí prohnutí materiálu. Vlastní testy jsou nutné.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Při konstrukci a montáži mějte prosím na zřeteli, že vodivé materiály, které jsou montovány izolovaně, se mohou elektricky nabíjet a tím představují možné nebezpečí.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Další informace a konkrétní návody získáte u odborného poradce nebo v příslušné odborné literatuře.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a abrazivní nečistoty ve stohu desek a ostré nebo těžké předměty mohou způsobit důlky a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Při opracování dělením/broušením zajistěte dodatečné odsávání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • K odstranění úporných nečistot je možné použít běžné čisticí prostředky určené pro plastové povrchy. Před prvním použitím doporučujeme provést zkoušku na takovém místě, kde to není vidět.
 • Působení vody a čistících prostředků by mělo být omezeno na krátké období, je nutno předcházet tvorbě kapek či rozlití vody. Prosíme, otřete povrch suchým a čistým hadrem rovnoměrně a dokonale do sucha.

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

X