Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Compact, bílé jádro

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

Oblasti použití: Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte, auch in Feucht- und Nasszonen, insbesondere wenn geringe Materialquerschnitte bei höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit gefragt sind. Im Wohn- und Objektbereich, aber auch im Laden- und Messebau sowie in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen. Beispielsweise für Ablagen, Regale und Displays, Sanitär- und Trennelemente, Tisch- und Arbeitsflächen. Das Material ist zudem gravierbar für individuelle 3D-Effekte. Es ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

Pro mimořádné koncepty při výrobě nábytku a stavbě interiérů, také ve vlhkých a mokrých zónách, zejména když jsou požadovány malé průřezy materiálu při současně vysokých nárocích na estetiku, funkčnost a dlouhou životnost. V obytném sektoru a ve veřejných budovách, ale také při vybavení obchodů a veletržních staveb a ve volnočasových a wellness zařízeních. Například pro odkládací plochy, regály a stojany, sanitární a dělicí prvky, stolní a pracovní plochy. Materiál lze navíc upravovat gravírováním, což umožňuje dosažení individuálních 3D efektů. Není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 HG | MO | MP | SM | VV
4.100 1.300 8 | 9 | 10 | 11 | 12 MP | TC | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Hustota

 • Min. 1.400 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • S ohledem na bílé materiálové jádro nelze zabránit barevným odchylkám vůči dalším produktům.
 • Mějte na zřeteli, že probarvené lamináty jsou vzhledem ke svému materiálovému složení o něco tvrdší a křehčí než klasické lamináty s tmavým jádrem z fenolové pryskyřice a při výkyvech klimatu vykazují výraznější průtažnost.

Stroje a nástroje

 • Lze obrábět na běžných strojích na obrábění dřeva osazených řeznými nástroji ze slinutých karbidů (HW) nebo diamantovými nástroji.
 • Děrovky, vysekávací nože a pákové tabulové nůžky nejsou vhodné.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.

Lékařská ordinace Margit Munzert Berlin
 • 2015
 • ©r2_innenarchitektur und design, Berlin

Nábytek

Použité produkty

Použité dekory a struktury

Nemocnice Freising
 • 2014
 • ©Petra Höglmeier

Dveře, vestavby, slil wkříňový nábytek

Použité produkty

Použité dekory

X