Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání
Ocenění
pro-K Award 2017 Interzum Award 2017

Duropal Kompozitní SolidColor P2

Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duropal HPL SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetičnost.

Oblasti použití: Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM | VV | XM
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 HG
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 SM | VV
5.600 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Stroje a nástroje

 • Ačkoliv HPL SolidColor od Duropalu je poněkud tvrdší a křehčí než tradiční produkty z vysokotlakého laminátu od firmy Duropal, opotřebení nástrojů při frézování nebo řezání není vyšší.
 • Musí se použít ostré nástroje z tvrdého kovu (ještě lepší diamantové). Jen tak lze dosáhnout nejlepších výsledků.

Ohranění

 • Započetí olepení hran Duropal HPL SolidColor pomocí olepovaček hran je možné při použití tavných lepidel, vyžaduje však speciální důkladnost. A i zde se musí dbát na to, aby se na všech frézovacích a zkracovacích agregátech nacházely ostré nástroje z tvrdého kovu, aby se i při obvodovém lemování (přední části dveří atd.) v rohových oblastech dosáhlo perfektního výsledku.
 • Pro zlepšení přilnavosti se hrany před lepením musí předem nahřát (olepovačka hran s podporou horkého vzduchu). Předehřátí zajišťuje, že ve skutečné fázi započetí se dosáhne koncové teploty, která je nezbytná ke zkapalnění tavného lepidla. Takto se získá i tenčí, a tím méně viditelná lepená spára.
 • Teplota nanášení lepidla by měla být minimálně cca 200 °C.
 • Abyste docílili dobrých výsledků, je třeba zvolit správná lepidla a při zpracování postupovat velice pečlivě (u předem nanesené hrany). Tavná lepidla a pigmentovaná neoprenová lepidla možná nepřinesou požadovaný výsledek.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Skladování, manipulace a doprava

 • Mějte na zřeteli, že probarvené lamináty jsou vzhledem ke svému materiálovému složení o něco tvrdší a křehčí než klasické lamináty s tmavým jádrem z fenolové pryskyřice a při výkyvech klimatu vykazují výraznější průtažnost.
 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Je třeba se vyvarovat skladování přímo v prostoru průjezdových vrat, např. v zóně pro nakládku a vykládku.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Co se týče dalších informací, věnujte pozornost doporučení uvedenému v informačním listu „Čištění HPL" na stránce (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.
 • Die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Materials entnehmen Sie bitte der "Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz, AltholzV - Altholzverordnung".

Banka Böblingen
 • 2014
 • ©Roland Halbe Architekturfotografie

Nábytek

Použité produkty

Použité dekory a struktury

X