Stock Quotes
Opening date: 2018-09-20
Opening price
36.75
Change
-0.27
Turnover
3.45
Kurs MIN[PLN]
36.75
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání
Ocenění
pro-K Award 2017 Interzum Award 2017

Duropal Kompozitní SolidColor P2

Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duropal HPL SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetičnost.

Oblasti použití: Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM | VV | XM
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 HG
4.100 1.300 10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4 SM | VV
5.600 2.070 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 25 | 25,8 | 29,6 | 30,4 | 31,6 | 32,4 | 33,6 | 34,4 | 39,6 | 40,4 HG | SM | VV

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zpracování

 • Všem doporučením, která platí pro zpracování normálních HPL produktů od Duropalu, byste měli věnovat pozornost i u vysokotlakého laminátu HPL SolidColor od Duropalu.
 • Vnitřní drážky: Při poškození, jako jsou např. praskliny, které se na základě vnitřních drážek vyskytnou u desek z materiálu HPL SolidColor od Duropalu, firma Pfleiderer zásadně nenese odpovědnost. Pokud jsou ve zvláštních případech vnitřní drážky kvůli způsobu zpracování přesto nutné, musí být nezbytně dodrženy následující pokyny, aby se riziko vzniku prasklin minimalizovalo.
 • Otřepy lze odstranit obvyklým způsobem za použití kuželových nebo čtyřhranných fréz osazených tvrdokovem.
 • Větší sražené hrany (45°) je možné položit na špičku.
 • Je třeba mít na zřeteli, že široké zkosené hrany pouze z optických důvodů vyžadují náročné jemné opracování. Frézovací motory musí být odpovídajícím způsobem dimenzované. Potřebujete frézovací nástroje s vysokou přesností vystředěného chodu osazené tvrdokovem, aby nevznikly stopy po chvění nástroje. Rychlost posuvu v rozích a v oblastech průsečíků je nutné snížit, jinak by na těchto místech mohlo dojít k vylomení.
 • Po frézování by pro optimalizaci povrchového klidu mělo být provedeno přebroušení brusným papírem zrnitosti 200-400 nebo uhlazení.
 • Pokud víme, lze frézované okrajové plochy intenzivně přeleštit za použití vosků obsahujících karnaubu.

Stroje a nástroje

 • Ačkoliv HPL SolidColor od Duropalu je poněkud tvrdší a křehčí než tradiční produkty z vysokotlakého laminátu od firmy Duropal, opotřebení nástrojů při frézování nebo řezání není vyšší.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • U desek opatřených ochrannou fólií musí být tato fólie odstraněna současně z obou stran desky, aby nedošlo k deformaci desek. Ochrannou fólii odstraňte před použitím výrobku, nejpozději však šest měsíců po dodání.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Material není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Mějte na zřeteli, že probarvené lamináty jsou vzhledem ke svému materiálovému složení o něco tvrdší a křehčí než klasické lamináty s tmavým jádrem z fenolové pryskyřice a při výkyvech klimatu vykazují výraznější průtažnost.
 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Je třeba se vyvarovat skladování přímo v prostoru průjezdových vrat, např. v zóně pro nakládku a vykládku.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Co se týče dalších informací, věnujte pozornost doporučení uvedenému v informačním listu „Čištění HPL" na stránce (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Energetické využití v průmyslových spalovacích zařízeních při teplotách nad 700 °C.

Banka Böblingen
 • 2014
 • ©Roland Halbe Architekturfotografie

Nábytek

Použité produkty

Použité dekory a struktury

X